Dabartis ir istorija

Didiname atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, mažindami šilumos kainą ir neigiamą poveikį gamtai

AB „Šiaulių energija“ gamina ir centralizuotai tiekia šilumą Šiaulių miesto, Kuršėnų miesto ir aplinkinių gyvenviečių vartotojams. Šiuo metu bendrovė aptarnauja apie 44 000 vartotojų (namų ūkių). Tarp vartotojų yra ir įstaigų, tačiau didžioji jų dalis – beveik 80 proc. – fiziniai asmenys.

Jau eilę metų vartotojams taikomą vieną mažiausių šalyje šilumos kainą lemia savalaikės ir tikslingos investicijos į šilumos ūkį, kurios bendrovės teritorijoje atidarius termofikacinę elektrinę ir šiuolaikiškai modernizavus katilinę, leido nuo iškastinio kuro pereiti prie biokuro. Šiuo metu iki 80 proc. per metus bendrovės vartotojams tiekiamos šilumos gaminama naudojant biokurą, likusi dalis pagaminama iš gamtinių dujų. Džiugu, kad pradėjus naudoti biokurą, AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina stabiliai užima poziciją tarp pačių mažiausių Lietuvos šilumos tiekėjų kainų.

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ iš viso eksploatuoja 15 katilinių, iš kurių 13 yra pilnai automatizuotos. Šiaulių termofikacinė elektrinė gamina ne tik šilumos, bet ir elektros energiją. Elektrą bendrovė parduoda Lietuvos elektros tinklams (ESO), o taip pat naudoja savo reikmėms. Elektros energijos pardavimas bendrovei ir jos vartotojams finansiškai naudingas, nes gautos lėšos panaudojamos investicijoms, mažinančioms šilumos kainą, ar didinančioms šilumos tiekimo patikimumą, ar tiesiogiai šilumos kainai mažinti. Apie 90 proc. visos AB „Šiaulių energija“ naudojamos elektros – jos pačios pagaminta. Pasigaminti elektrą kainuoja pigiau nei ją pirkti. Žinoma, tai turi įtakos ir galutinėms įmonės paslaugų įkainiams miestiečiams.


Bendrovė lieka ištikima savo vizijai – patraukliausios paslaugų kainos, maksimalus patikimumas, minimali tarša. Jau eilę metų ji nuolat įgyvendina kitas pažangias investicijas, didinančias šilumos gamybos efektyvumą ir tiekimo patikimumą. Šiaulių siekis diversifikuoti energijos šaltinius centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai, t. y. saulės energija, šilumos siurbliai, atliekinė energija, su bendrovės pagalba palaipsniui virsta tikrove. Vienas naujausių pavyzdžių, įrodančių, kad AB „Šiaulių energija“ koja kojon žengiame su Europa, diegdama novatoriškiausius sprendimus,  – 2020 m. bendrovės Tilvyčio katilinėje įrengta saulės šviesos energijos elektrinė.

Įmonė yra pelniusi Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo krištolinę padėką už iniciatyvą siekiant mažinti aplinkos taršą (2005–2007 m.), „Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo“ ceremonijoje nugalėjo „Metų aplinkosaugos įmonės 2012“ nominacijoje, Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurse „Lietuvos metų gaminys 2012“ pelnė aukso medalį, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra bendrovei įteikė padėką „Už idėjų pavertimą realybe“ (2013 m.), LR finansų ministerijos rinkimuose „Europos burės 2013“ įmonės projektas „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“ tapo nominacijos „Už pažangų verslą“ nugalėtoju, LR ūkio ministerijos apdovanojimuose „Už nuopelnus verslui“ bendrovė nugalėjo nominacijoje „Socialinis inovatorius“ (2014 m.).

AB „Šiaulių energija“ itin didelį dėmesį skiria šilumos tiekimo vamzdynų rekonstrukcijai. Ją įgyvendinus, ne tik didėja šilumos tiekimo patikimumas, bet ir mažėja šilumos nuostoliai bei aplinkos tarša. Iš viso šiuo metu bendrovės valdomose šilumos tiekimo sistemose renovuota apie 138 km arba 53 proc. sąlyginio 100 mm dvivamzdžio tinklo. Tinklai rekonstruojami su daliniu Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimu, atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės vykdomus viešųjų erdvių ir susisiekimo komunikacijų sutvarkymo projektus, kiti šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo projektai vykdomi savo lėšomis. Nusidėvėję vamzdynai keičiami naujais poliuretanu gamykloje izoliuotais vamzdžiais, kurie pasižymi ilgaamžiškumu, jų šilumos nuostoliai mažesni.


Nuo 2015 metų bendrovėje pradėjo veikti gyventojų informavimo SMS žinutėmis sistema. Apie planuojamus darbus, kurių metu laikinai bus nutrauktas karšto vandens ar šilumos tiekimas, vartotojai iš anksto informuojami žinutėmis. Tokiu būdu gyventojai tiesiogiai gauna jiems aktualią informaciją ir gali pasiruošti laikiniems nepatogumams.

Su AB „Šiaulių energija“ pagalba renovuoti jau 24 namai, iš jų 18-os renovaciją įgyvendino buvusi Šiaulių regiono plėtros agentūra ir 6 – agentūros veiklą ir specialistus miesto savivaldybės nurodymu 2016 m. perėmusi  AB „Šiaulių energija“. Šiuo metu su bendrovės pagalba atnaujinama dar 19 daugiabučių gyvenamųjų namų. 2020 m. pabaigoje Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai gyventojų susitrinkimus renovacijos klausimais pradėjo organizuoti „Zoom“ platformoje (iki tol jie vykdavo tik „gyvai“).

AB „Šiaulių energija“ su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2017 m. lapkričio 8 d. pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Vykdydama šį susitarimą AB „Šiaulių energija“ savo internetinėje svetainėje sukūrė rubriką „Kaip taupyti šilumą“, kurioje informuoja savo klientus apie galimybes mažinti šilumos energijos vartojimą, nuo 2017 m. spalio vartotojus du kartus per metus kartu su sąskaitomis pasiekia bendrovės informacinis leidinukas „Mano šiluma“. Minėtas susitarimas 2019 m. spalio 9 d. pakeistas Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu Nr. 1. Pagal naują susitarimą AB „Šiaulių energija“ savo tinklalapyje skelbia detalesnę informaciją apie įvykdytas ir planuojamas švietimo ir konsultavimo priemones. 

Artėjant AB „Šiaulių energija“ veiklos šimtmečiui, kuris bus minimas 2023 metais, galima drąsiai kalbėti apie bendrovėje per ilgus darbo metus susiklosčiusias tradicijas.

Bene ilgiausiai gyvuojanti tradicija – minėti apvalias bendrovės gyvavimo datas. Kadangi nemaža įmonės darbuotojų dalis čia dirba jau ne vieną dešimtmetį, jie šiltai prisimena AB „Šiaulių energijos“ veiklos 70-mečio, 80-mečio ir 90-mečio minėjimus. Pastarasis buvo 2013 metais. Jis davė pradžią naujai tradicijai, kurios tikslas – bendrovės šimtmetį pasitikti šimtu žaliuojančių ąžuoliukų.

Pirmasis ąžuoliukas įmonės teritorijoje pasodintas 2013 metais. Jį dovanojo Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su padėka „Už idėjų pavertimą realybe“. Tais pačiais metais dar keletą ąžuoliukų greta pirmojo sodino AB „Šiaulių energija“ vadovaujantis personalas. Bėgant metams naujus medelius kiekvieną rudenį sodina vis kiti bendrovės darbuotojai. AB „Šiaulių energija“ teritorijoje žaliuoja jau daugiau nei septynios dešimtys šių medelių.

Tačiau bendrovė rūpinasi ne tik naujais medeliais, bet ir jau nebenaudingais tapusių medelių rinkimu ir perdirbimu. 2021 m. sausio pradžioje Šiauliuose, Ginkūnuose ir Rėkyvoje vyko devintoji AB „Šiaulių energija“ eglučių surinkimo akcija. Akcijos metu specialus bendrovės transportas pagal iš anksto paskelbtą grafiką iš gyventojų rinko nupuoštus kalėdinius medelius. Surinktos eglutės virsta ekologišku biokuru, skirtu bendrovės vartotojų būstams šildyti. 

Iki 2012 m., prieš biokuro įdiegimą, bendrovės CO2 emisija buvo apie 100 000 t per metus, po įvykdytų taršos mažinimo priemonių CO2 išmetimai sumažėjo iki 15 000 t per metus. CO2 emisijos mažėjimui įtakos taip pat turėjo sumažėjusi gamyba, augantis renovuotų namų skaičius, šilumos tiekimo tinklų modernizavimas,  įrengtas kondensacinis ekonomaizeris (dujiniams katilams) ir kt.

Būdama socialiai atsakinga AB „Šiaulių energija“ prisijungė prie tarptautinės šilumininkų asociacijos Euroheat&Power inicijuotos komunikacijos kampanijos „We are all connected“,  t. y. pasidalino savo miesto ateities planais apie šilumos/vėsumos ūkio „dekorbanizavimą“, diegiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sprendimus.  Čia Šiauliai aiškiai deklaravo viziją formuoti energetikos ūkį, pasinaudojant centralizuotu šilumos tiekimu, kuris yra ne tik patogus ir patikimas, bet ir palankus gamtai, kas ypač svarbu, galvojant apie mūsų ir ateities kartų ateitį.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-15