Priežiūros tarifai, kaina, struktūra

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau Metodika), nustatomi maksimalūs priežiūros (eksploatavimo) tarifai daugiabučių namų grupėms, suskirstytoms pagal namo šilumos punkto, šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos tipus.

Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų maksimalaus priežiūros tarifo dydis priklauso nuo bendrojo namo ploto, šilumos punkto įrengimo metų, ir šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo laiko po įrengimo ar jų atnaujinimo.

Skaičiuojant priežiūros tarifą daugiabučių namų grupėms, taikomi Metodikoje nustatyti namo bendrojo ploto k ir sistemos ar jos dalių eksploatavimo laiko k2 po įrengimo ar renovavimo maksimalių tarifų diferencijavimo koeficientai:

Daugiabučio namo bendrasis plotas , m2

Koeficiento k1 reikšmės

iki 1000

1,2

1001-2000

1,1

2001-3000

1,0

3001-4000

0,9

4001-5000

0,8

5001-6000

0,7

6001-7000

0,6

Daugiau kaip 7000

0,5

 

Maksimalaus tarifo diferenciacijos pagal daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo laiką koeficiento k2 reikšmės:

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laikas

Koeficiento k2 reikšmės

iki 3 metų

0,8

3-10 metų

0,9

10-20 metų

1

20-30 metų (Karšto vandens sistemai iki 25 m.)

1,1

virš 30 metų (Karšto vandens sistemai virš 25 m.)

1,2

AB „Šiaulių energija“ nuo 2022 m. spalio 1 dienos apskaičiuodama maksimalius šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus daugiabučiams namams, kuriuose AB „Šiaulių energija“ vykdo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūrą, vadovaujasi 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtu SPRENDIMU Nr. T-323 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo aprašo patvirtinimo“. 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-30