Atsiskaitymas už paslaugas

Už per atsiskaitymo laikotarpį suvartotą šilumos energiją patalpų šildymui, karštą vandenį, suteiktas karšto vandens apskaitos prietaiso aptarnavimo ir (ar) techninio aptarnavimo paslaugas vartotojas atsiskaito pagal pateiktą mokėjimo pranešimą (sąskaitą). Vartotojas sąskaitą turi apmokėti iki kito po atsiskaitomojo mėnesio einančio mėnesio paskutinės dienos.

AB „Šiaulių energija" teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę laiku neatsiskaičiusiems vartotojams priskaičiuoti delspinigius.

AB „Šiaulių energija“ sąskaitas galite apmokėti *:

internetu -  AB Šiaulių bankas; Luminor Bank, AS; AB SEB bankas; „Swedbank“, AB; UAB Medicinos bankas;
UAB „Viena sąskaita” (interneto adresas https://vienasaskaita.lt/); UAB Elektroninių mokėjimų agentūra (interneto adresas https://e.ignitis.lt/).

įmokų surinkimo vietose  –  „Narvesen“ parduotuvėse, „Lietuvos spauda“ kioskuose,  „Perlas“
terminaluose, prekybos tinklo „MAXIMA“ kasose,  AB Lietuvos paštas skyriuose ir „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose.
 *Įmokas priimančios įstaigos sąskaitą apmokančiam asmeniui gali taikyti įmokos priėmimo mokestį.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-03