Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

UAB "Saugos tinklas"

Įmonės kodas 304751175

Buveinės adresas: Kęstučio g. 8-2, Pakruojis

Telefonas: +370 615 42419

El.p. duomenu.apsauga@senergija.lt

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Asmens duomenų tvarkymo politika

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-10