Sutartys


Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį šilumos tiekėjas AB „Šiaulių energija“ pasirašo su buitiniu šilumos vartotoju (gyventoju) arba su juridiniu asmeniu, jei jo patalpos yra pastate, kuriame yra daugiau nei vienas vartotojas. Pastate esant vienam vartotojui, sutartis pasirašoma su pastato savininku.

Sutartis su buitiniais vartotojais galima sudaryti keliais būdais:

  • Jei sutartis galite pasirašyti mobiliu parašu ar parašu USB kriptografinėje laikmenoje, prašome užpildyti prašymo „Prašymas dėl sąskaitų teikimo naujam buto savininkui“ formą, ją pasirašyti ir, kartu su VĮ Registrų centro išrašu, atsiųsti el. paštu info@senergija.lt.  Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, parengs sutartį ir atsiųs ją pasirašymui jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

  • Jei mobilaus parašo neturite, tačiau naudojatės elektroniniu paštu, galite užpildyti prašymo „Prašymas dėl sąskaitų teikimo naujam buto savininkui“ formą ir ją pasirašyti ranka. Pasirašytą dokumentą, kartu su VĮ Registrų centro išrašu, atsiųsti el. paštu info@senergija.lt Vadovaujantis Jūsų pateiktais dokumentais, sutartis (-ys) bus paruošta (-os) iš anksto. Apie paruoštą sutartį būsite informuotas telefonu, nurodytu prašyme. Atvykus į Bendrovę aukščiau nurodytais adresais, galėsite pasirašyti sutartis, nelaukiant kol jos bus paruoštos.

  • Jei mobilaus parašo neturite, laukiame Jūsų atvykstant į Vartotojų priimamąjį, esantį Pramonės g. 10, Šiauliai, I aukštas, arba V. Dambrausko g. 15, Kuršėnuose. Atvykstant pasirašyti sutarčių, prašome turėti asmens tapatybę ir būsto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (būsto inventorizacinę bylą ir/arba VĮ Registrų centro pažymėjimą).

Sutartį su šilumos tiekėju gali pasirašyti patalpų savininkas, jo įgaliotas asmuo arba patalpų nuomininkas pagal patvirtintą nuomos sutartį. Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti asmens tapatybę ir buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus arba buto nuomos sutartį.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: +370 41 591 221, +370 41 591 261, +370 41 591 262.

Su juridiniais vartotojais, taip pat su pastatų savininkais sutartys sudaromos Mokėjimų valdymo skyriuje, 213 kabinete, II aukšte adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose. Sutartį su šilumos tiekėju gali pasirašyti patalpų ar pastato savininkas, jo įgaliotas asmuo arba nuomininkas, pagal patvirtintą nuomos sutartį. Jei patalpos ar pastatas nuomojami, tuomet sudaroma trišalė sutartis: šilumos tiekėjas, patalpų (pastato) savininkas bei nuomininkas.  Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti šiuos duomenis ir dokumentus: juridinio asmens pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, bankas, atsiskaitomoji sąskaita, pasirašančiojo asmens pareigos vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, patalpų VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, jei pasirašoma trišalė sutartis -  patalpų (pastato) nuomos sutarties kopija.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: +370 41 591 222

Kol nepasirašytos sutartys pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja  Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 1-155) bei Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173).

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis (bendrosiom reikmėms)

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį karšto vandens tiekėjas AB „Šiaulių energija“ pasirašo su buitiniais karšto vandens vartotojais (gyventojais), taip pat su juridiniais asmenimis, kurių patalpos yra daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Su buitiniais vartotojais sutartys sudaromos AB „Šiaulių energija“ Mokėjimų valdymo skyriuje, Vartotojų priimamajame adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, I aukšte. Atvykstant sudaryti sutartį reikia turėti tokius pat dokumentus, kaip ir sudarant Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, o taip pat informuoti apie bute gyvenančių žmonių skaičių.

Su juridiniais vartotojais sutartys sudaromos Mokėjimų valdymo skyriuje, 213 kabinete adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, II aukšte. Atvykstant reikia turėti tokius pat duomenis, kaip ir sudarant Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, o taip pat informuoti apie patalpose dirbančių asmenų skaičių.

Kol nepasirašyta Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas, galioja Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priedas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297).

Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

Siūlome pasirašyti sutartį elektroniniu parašu

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis elektroniniu parašu gali pasirašyti vartotojas, turintis mobilųjį elektroninį parašą arba kriptografinę USB laikmeną.

Vartotojas, paprašęs Sutartį pasirašyti elektroniniu parašu, turi mokėjimo sąskaitoje nurodytu AB „Šiaulių energija“ elektroniniu pašto adresu pateikti:

1. Buto, dėl kuriam teikiamų paslaugų ketinama pasirašyti Sutartis, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto išrašą.

2. Sutarčiai sudaryti reikalingus duomenis:

1) Buto adresas.

2) Buto savininko vardas ir pavardė (ir/arba buto savininko notaro patvirtinto įgalioto asmens vardas, pavardė).

3) Savininko arba įgalioto asmens telefono numeris.

4) Savininko arba įgalioto asmens elektroninio pašto adresas.

5) Bute deklaruotų asmenų skaičius.

6) Bute faktiškai gyvenančių asmenų skaičius.Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-16