Pastato parengties šildymo sezonui aktas

Nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojus naujiems Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimams (LR Energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 1-187 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“), bendrijos ar namus administruojančios įmonės pačios turi pasirašyti Pastato parengties šildymo sezonui aktą.
Pastato parengties šildymo sezonui aktas – dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.Pastato parengties šildymo sezonui akto kopija turi būti pateiktašilumos tiekėjui.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-27