Remonto ir priežiūros darbų grafikas

AB „Šiaulių energija“ aptarnaujamų katilinių šilumos tinklų bandymų sandarumui ir tvirtumui patikrinti 2020 m. atlikimo grafikas*. 

Šiaulių miesto katilinės:

Pietinė katilinė (2020-06-01–2020-06-07);

Papilės g. 3 katilinė (2020-06-17–2020-06-18);

Stumbro g. katilinė (2020-08-03–2020-08-07);

Rėkyvos katilinė (2020-08-10–2020-08-14). 

Šiaulių rajono katilinės: 

Ventos katilinė (2020-05-11–2020-05-15) – karšto vandens vartotojų nėra;

Šilėnų katilinė (2020-05-21–2020-05-22) – karšto vandens vartotojų nėra;

Pavenčių katilinė (2020-05-25–2020-05-29) – karšto vandens vartotojų nėra;

Aukštelkės katilinė (2020-05-26–2020-05-29) – karšto vandens tiekimas nebus nutrauktas;

Gruzdžių katilinė (2020-06-15–2020-06-16) – karšto vandens vartotojų nėra;

Daugėlių katilinė (2020-06-29–2020-07-03);

Tilvyčio katilinė (2020-07-13–2020-07-17);

Kužių katilinė (2020-07-20–2020-07-24);

Kairių katilinė (2020-07-27–2020-07-31);

Ginkūnų katilinė (2020-08-17–2020-08-21). 

* Atsižvelgiant į karantino laikotarpį, papildomas Lietuvos Respublikos vyriausybės sąlygas ar nurodymus, hidraulinių bandymų atlikimo grafikas gali keistis.

Šilumos tinklų bandymų sandarumui ir tvirtumui metu bus nutrauktas šilumos tiekimas vartotojams.

PASTABA. Nurodyti laikotarpiai yra maksimalūs. Įvertinus nustatytus šilumos tinklų defektus, šilumos energija vartotojams gali būti pradėta tiekti anksčiau numatyto termino pabaigos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gavus informaciją iš NŠG Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6232 „Dėl  Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, numatytais atvejais, taip pat Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo), numatytais avariniais atvejais bus pateiktas patvirtintas remonto darbų grafikas.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-12