Remonto ir priežiūros darbų grafikas

Patvirtintas įrenginių ir šilumos tinklų planinių remonto ir priežiūros darbų grafikas 2020 metams bus patalpintas iki 2020 m. balandžio 1 dienos.

Gavus informaciją iš NŠG Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6232 „Dėl  Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, numatytais atvejais, taip pat Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo), numatytais avariniais atvejais bus pateiktas patvirtintas remonto darbų grafikas.

2019 m. Šiaulių automatizuotų katilinių šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remontų grafikas

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-04