Remonto ir priežiūros darbų grafikas

AB „ŠIAULIŲ  ENERGIJA“  APTARNAUJAMŲ  KATILINIŲ  ŠILUMOS  TINKLŲ  BANDYMŲ  SANDARUMUI  IR  TVIRTUMUI  2020 M.  ATLIKIMO  GRAFIKAS

Šiaulių miesto katilinės:

1. Papilės gatvės 3 katilinė 2020-04-22–2020-04-24;

2. Stumbro gatvės katilinė 2020-05-04–2020-05-08;

3. Pietinė katilinė 2020-05-11–2020-05-15;

4. Rėkyvos katilinė 2020-08-10–2020-08-14.

 

Šiaulių rajono katilinės:

1. Šilėnų katilinė 2020-04-20–2020-04-21;

2. Kužių katilinė 2020-04-27–2020-04-30;

3. Ventos katilinė 2020-05-11–2020-05-15;

4.   Pavenčių  katilinė 2020-05-25–2020-05-29;

5.   Daugėlių  katilinė 2020-06-08–2020-06-12;

6.   Gruzdžių katilinė 2020-06-15–2020-06-16;

7.   Tilvyčio  katilinė 2020-07-13–2020-07-17;

8. Kairių katilinė 2020-07-27–2020-07-31;

9. Aukštelkės katilin4 2020-08-03–2020-08-07;

10. Ginkūnų katilinė 2020-08-17–2020-08-21.

Šilumos tinklų bandymų sandarumui ir tvirtumui metu bus nutrauktas šilumos tiekimas vartotojams.

PASTABA. Nurodyti laikotarpiai yra maksimalūs. Įvertinus nustatytus šilumos tinklų defektus, šilumos energija vartotojams bus pradėta tiekti anksčiau numatyto termino pabaigos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gavus informaciją iš NŠG Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6232 „Dėl  Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, numatytais atvejais, taip pat Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo), numatytais avariniais atvejais bus pateiktas patvirtintas remonto darbų grafikas.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-04