Karjera

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, organizuoja Dispečerinio valdymo ir šilumos tinklų tarnybos dispečerio atranką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi – atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį techninį išsilavinimą bei automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus pažymėjimą.

Darbo pobūdis:

 • Bendrovės katilinių ir šilumos tinklų patikima, efektyvi bei saugi priežiūra ir valdymas, bendravimas su įmonei klientais. Darbas pamainomis po 24 val.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Katilinių ir šilumos tinklų, automatizuotų katilinių priežiūros darbų organizavimas, darbo režimų stebėjimas ir valdymas;
 • Šilumos tinklų temperatūrinio grafiko koregavimas, priklausomai nuo lauko oro
 • temperatūros;
 • Vadovavimas budinčių šaltkalvių darbui, palaikant reikiamą šilumos tiekimo tinklų režimą, taip pat atliekant perjungimus šilumos tinkluose;
 • Informacijos surinkimas iš kitų padalinių apie šilumos gamybą, gauto, sunaudoto, pervežto kuro kiekius, kuro likučius;
 • Šilumos tinklų ir katilinių paraiškų įforminimas remonto darbams;
 • Katilinių ir šilumos tinklų rodiklių fiksavimas ir pildymas paros žiniaraščiuose ir kituose operatyviniuose, techniniuose dokumentuose;
 • Dujų pirkimas;
 • Bendrovės teritorijos stebėjimas video kameromis;
 • Gaisrinės ir apsauginės signalizacijos stebėjimas katilinėse, veikiančiose be nuolatinio aptarnaujančio personalo;
 • Vartotojų nusiskundimų dėl šilumos energijos tiekimo registravimas ir kontrolė apie jų pašalinimą;
 • Avarijų/sutrikimų katilinėse ir šilumos tinkluose kontrolė bei normalaus darbo režimo atstatymas.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1800 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, organizuoja Elektrotechnikos tarnybos inžinieriaus atranką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi – atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį techninį išsilavinimą elektrotechnikos srityje. Taip pat gebančio sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei dirbti kompiuterinėmis programomis. Turinčio aukštą apsaugos nuo elektros iki 10 kV kategoriją.

Darbo pobūdis:

 • Elektros įrenginių iki 10kV eksploatavimo organizavimas;
 • Elektros įrenginių ir įrankių, įžeminimo ir apsaugos nuo žaibo įrenginių, kilnojamų elektrinių įrenginių bandymai ir matavimai, rezultatų įforminimas;
 • Duomenų į informacines sistemas, žurnalus įvedimas ir tvarkymas;
 • Statistinių ataskaitų rengimas ir analizė;
 • Elektros ir automatikos schemų rengimas ir kontrolė;
 • Elektros įrenginių eksploatavimo ir darbų saugos instrukcijų rengimas, kontrolė;
 • Techninių specifikacijų bei kitų dokumentų rengimas elektrotechnikos tarnybos veiklai reikiamų prekių, paslaugų ir darbų pirkimams;
 • Reikiamų dokumentų saugiam darbų atlikimui elektros įrenginiuose rengimas;
 • Eksploatuojamų elektros, automatikos, valdymo, signalizacijos, apsaugos ir ryšio priemonių eksploatavimo, modernizavimo ir remonto planų rengimas.

Privalumai:

 • Energetikos darbuotojo pažymėjimai (elektros įrenginių iki 10 kV eksploatavimas, elektros energijos vartojimas iki 10 kV);
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 • Geros užsienio (anglų) kalbos žinios.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1800 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, prie savo kolektyvo kviečia prisijungti Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus teisininką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi - atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą bei teisinio darbo patirtį (privalumas -sutarčių teisė) , taip pat gebančio sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei dirbti kompiuterinėmis programomis, išmanančio civilinę teisę ir civilinį procesą, turinčio gerus analitinius bei stiprius teisinio argumentavimo įgūdžius.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Rengti, vertinti ir teikti pastabas bei vizuoti planuojamas sudaryti Bendrovės veiklai reikalingas sutartis ar jų pakeitimus, papildomus susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • Pagal kompetenciją atlikti raštų, prašymų, nurodymų, gaunamų iš valstybinių institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, teisinį įvertinimą, nagrinėti gautus skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, derinti bei pagal kompetenciją rengti atsakymus;
 • Konsultuoti Bendrovės darbuotojus teisės klausimais;
 • Rengti teisinius dokumentus: ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, prašymus, reikalavimus, atsikirtimus ar paaiškinimus teismui bei kitoms teisinių ginčų nagrinėjimo institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybės bei visuomenės institucijoms;
 • Pagal įgaliojimą atstovauti Bendrovę teismuose, kitose su Bendrovės veikla susijusiose institucijose;
 • Pagal kompetenciją rengti Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų Bendrovės vidaus teisės aktų projektus, teikti siūlymus arba dalyvauti rengiant ir atnaujinant Bendrovės veiklos dokumentus;
 • Atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis pareigybės kompetencijos ir įgaliojimų ribose;
 • Pagal kompetenciją, poreikį ir galiojančias vidaus procedūras dalyvauti derybose su trečiaisiais asmenimis sudarant sutartis, svarstant teisinius klausimus ar sudarant kitus Bendrovės veiklai svarbius dokumentus;
 • Pagal kompetenciją atlikti raštų, prašymų, nurodymų, gaunamų iš valstybinių institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, teisinį įvertinimą, derinti bei rengti atsakymus.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1800 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, organizuoja Paslaugų užtikrinimo skyriaus šaltkalvio atranką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi – motyvuoto, atsakingo ir gebančio savarankiškai dirbti darbuotojo, turinčio techninį, ne mažesnį kaip vidurinį profesinį išsilavinimą ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbo pobūdis:

 • Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, vamzdynų keitimas ir izoliavimas;
 • Apskaitos prietaisų butuose ir šilumos punktuose keitimas.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Šilumos punktų įrenginių keitimas, remontas ir priežiūra;
 • Šilumos punktų modulių vamzdynų senos izoliacijos nuėmimas, vamzdynų gruntavimas ir izoliavimas;
 • Šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliacijos, pažeistos eksploatacijos metu, atstatymas;
 • Karšto vandens skaitiklių keitimas.

Privalumai:

 • Panašaus darbo patirtis;
 • Energetikos darbuotojo pažymėjimas;
 • Galimybė dirbti už papildomą atlygį ne darbo valandomis.

Atlyginimas 1510 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-21