Karjera

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, organizuoja Elektrotechnikos tarnybos inžinieriaus atranką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi – atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį techninį išsilavinimą elektrotechnikos srityje, išmanančio elektros tinklų, įrenginių ir sistemų veikimo principus. Taip pat gebančio sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei dirbti kompiuterinėmis programomis.

Darbo pobūdis:

 • Elektros įrenginių iki 10kV eksploatavimo organizavimas;
 • Elektros įrenginių ir įrankių, įžeminimo ir apsaugos nuo žaibo įrenginių, kilnojamų elektrinių įrenginių bandymai ir matavimai, rezultatų įforminimas;
 • Duomenų į informacines sistemas, žurnalus įvedimas ir tvarkymas;
 • Statistinių ataskaitų rengimas ir analizė;
 • Elektros ir automatikos schemų rengimas ir kontrolė;
 • Elektros įrenginių eksploatavimo ir darbų saugos instrukcijų rengimas, kontrolė;
 • Techninių specifikacijų bei kitų dokumentų rengimas elektrotechnikos tarnybos veiklai reikiamų prekių, paslaugų ir darbų pirkimams;
 • Reikiamų dokumentų saugiam darbų atlikimui elektros įrenginiuose rengimas;
 • Eksploatuojamų elektros, automatikos, valdymo, signalizacijos, apsaugos ir ryšio priemonių eksploatavimo, modernizavimo ir remonto planų rengimas.

Privalumai:

 • Darbo patirtis elektrotechnikos srityje iki 10kV;
 • Apsaugos nuo elektros aukšta (AK iki 10kV) kategorija;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • Geros užsienio (anglų) kalbos žinios;
 • Darbo patirtis AutoCAD/ZwCAD program

Darbo užmokestis 1800-2300 €/mėn. neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos patirties ir kompetencijų.

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. +370 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, organizuoja Pietinės katilinės budinčio elektriko atranką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje.

Bendrovė tikisi – atsakingo darbuotojo, turinčio techninį, ne žemesnį nei vidurinį profesinį išsilavinimą, energetikos darbuotojo pažymėjimą (leidimą eksploatuoti, techniškai valdyti, remontuoti, derinti elektros įrenginius iki 10kV) bei ne žemesnę kaip VK kvalifikaciją. Gebančio dirbti kompiuterinėmis programomis.

Darbo pobūdis:

 • darbas su elektros įrenginiais iki 10 kV. Atlikti apžiūras ir perjungimus 0,4 kV ir 10 kV įrenginiuose;
 • budėjimo metu valdyti elektros įrenginius, vykdyti juose operatyvinius perjungimus ir atlikti operatyvinį aptarnavimą;
 • darbas pamainomis po 12 val. (nuo 7 iki 19 val. - nuo 19 iki 7 val., įskaitant savaitgaliais ir švenčių dienomis);
 • pamainos sudėtis: budintis elektrikas ir 2÷4 katilinės operatoriai.

Privalumai:

 • darbo patirtis atliekant aptarnavimo ar techninės priežiūros darbus energetikos objektuose;
 • automatikos įrenginių eksploatavimo pagrindai.

Darbo užmokestis 1800-2100 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos patirties ir kompetencijų

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. +370 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, prie savo kolektyvo kviečia prisijungti Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus teisininką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi - atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą bei teisinio darbo patirtį (privalumas -sutarčių teisė) , taip pat gebančio sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei dirbti kompiuterinėmis programomis, išmanančio civilinę teisę ir civilinį procesą, turinčio gerus analitinius bei stiprius teisinio argumentavimo įgūdžius.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Rengti, vertinti ir teikti pastabas bei vizuoti planuojamas sudaryti Bendrovės veiklai reikalingas sutartis ar jų pakeitimus, papildomus susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • Pagal kompetenciją atlikti raštų, prašymų, nurodymų, gaunamų iš valstybinių institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, teisinį įvertinimą, nagrinėti gautus skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, derinti bei pagal kompetenciją rengti atsakymus;
 • Konsultuoti Bendrovės darbuotojus teisės klausimais;
 • Rengti teisinius dokumentus: ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, prašymus, reikalavimus, atsikirtimus ar paaiškinimus teismui bei kitoms teisinių ginčų nagrinėjimo institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybės bei visuomenės institucijoms;
 • Pagal įgaliojimą atstovauti Bendrovę teismuose, kitose su Bendrovės veikla susijusiose institucijose;
 • Pagal kompetenciją rengti Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų Bendrovės vidaus teisės aktų projektus, teikti siūlymus arba dalyvauti rengiant ir atnaujinant Bendrovės veiklos dokumentus;
 • Atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis pareigybės kompetencijos ir įgaliojimų ribose;
 • Pagal kompetenciją, poreikį ir galiojančias vidaus procedūras dalyvauti derybose su trečiaisiais asmenimis sudarant sutartis, svarstant teisinius klausimus ar sudarant kitus Bendrovės veiklai svarbius dokumentus;
 • Pagal kompetenciją atlikti raštų, prašymų, nurodymų, gaunamų iš valstybinių institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, teisinį įvertinimą, derinti bei rengti atsakymus.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1800 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. +370 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28