Karjera

AB „Šiaulių energija“ prie savo komandos kviečia prisijungti

Pietinės katilinės meistrą

Bendrovė tikisi - atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų panašaus darbo (energetikos srityje) patirtį, išmanančio teisės aktus, reglamentuojančius energetikos įrenginių eksploatavimą bei gebančio dirbti kompiuterinėmis programomis.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Organizuoti ir vadovauti remontinio personalo darbui, atliekant mechaninių įrenginių (vandens siurblių, oro ventiliatorių, biokuro ir pelenų transporterių), vamzdynų (dujų, vandens, garo, mazuto, oro, nuotekų) bei katilų (kūrenamų biokuru, dujomis, mazutu ir pan.) remontą ir priežiūrą.
 • Sudaryti ir vykdyti atskirų įrenginių remonto planus pagal galiojančią vidaus tvarką, gamintojų ir/ar galiojančių teisės aktų reikalavimus. Rengti, pildyti dokumentaciją aktualiais įrenginių eksploatavimo klausimais.
 • Vykdyti katilų, vamzdynų, slėginių indų, mazuto ir dujų įrenginių periodines apžiūras.

Darbui reikalingi pažymėjimai:

 • Slėginių indų priežiūros meistras.
 • Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistras.
 • Garo ir vandens vamzdynų priežiūros meistras.
 • Garo katilų (daugiau kaip 4MPa) ir vandens šildymo (daugiau kaip 110o C) priežiūros meistras.
 •  Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistras.
 • Suvirinimo darbų priežiūros meistras.
 • Asmuo atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą.

Privalumai:

 • Darbo specialiųjų statybos darbų vadovo pareigose patirtis.
 • Elektrosaugos kategorija VK iki 1000V.

Mes Jums siūlome:

 • Patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje.
 • Visas socialines garantijas.
 • Įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Darbo užmokestis 2400-2650 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis priklauso nuo įgytos patirties ir kompetencijų.

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispečerinio valdymo ir šilumos tinklų tarnybos dispečerį (-ę)

Bendrovė tikisi - atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį techninį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 6 mėn. darbo patirtį bei gebančio dirbti kompiuterinėmis programomis.

Darbo pobūdis:

Bendrovės katilinių, automatizuotų katilinių, šilumos tinklų patikima, efektyvi ir saugi priežiūra, bendravimas su įmonės klientais. Pamainoje dirbama kartu su dviem budinčiais šaltkalviais. Darbas pamainomis po 24 val.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • katilinių ir šilumos tinklų, automatizuotų katilinių priežiūros darbų organizavimas, darbo režimų stebėjimas ir valdymas;
 • vadovavimas budinčių šaltkalvių darbui;
 • katilinių ir šilumos tinklų rodiklių stebėjimas, fiksavimas ir analizė;
 • gamtinių dujų suvartojimo prognozavimas ir pirkimas;
 • bendrovės teritorijos stebėjimas per vaizdo kameras;
 • gaisrinės ir apsauginės signalizacijos stebėjimas;
 • vartotojų nusiskundimų dėl šilumos energijos tiekimo registravimas ir šalinimas;
 • informacijos teikimas bendrovės administracijai.

Privalumai:

 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 • panašaus darbo patirtis;
 • užsienio kalbų mokėjimas (anglų k., rusų k.)

Mes Jums siūlome:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Darbo užmokestis 1850-2100 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis priklauso nuo įgytos patirties ir kompetencijų.

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus projektų koordinatorę (-ių) (terminuota darbo sutartis)


Bendrovė tikisi – atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį išsilavinimą, taip pat gebančio sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei dirbti kompiuterinėmis programomis (panašaus darbo patirtis – privalumas).

Darbo pobūdis:

 • Atlikti būtinus administracinius veiksmus, susijusius su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimu.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos pristatymas, susirinkimų organizavimas ir programos viešinimas.
 • Kredito sutarčių administravimas, pažymų ir prašymų rengimas.
 • Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo organizavimas.
 • Investicinių planų parengimo paslaugos užsakymas ir kuravimas.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas;
 • socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje.

Atlyginimas 1640-1800 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis priklauso nuo įgytos patirties ir kompetencijų.

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pietinės katilinės budintį elektriką

Bendrovė tikisi – atsakingo darbuotojo, turinčio techninį, ne žemesnį nei vidurinį profesinį išsilavinimą, energetikos darbuotojo pažymėjimą (leidimą eksploatuoti, techniškai valdyti, remontuoti, derinti elektros įrenginius iki 10kV) bei ne žemesnę kaip VK kvalifikaciją. Gebančio dirbti kompiuterinėmis programomis.

Darbo pobūdis:

 • darbas su elektros įrenginiais iki 10 kV. Atlikti apžiūras ir perjungimus 0,4 kV ir 10 kV įrenginiuose;
 • budėjimo metu valdyti elektros įrenginius, vykdyti juose operatyvinius perjungimus ir atlikti operatyvinį aptarnavimą;
 • darbas pamainomis po 12 val. (nuo 7 iki 19 val. - nuo 19 iki 7 val., įskaitant savaitgaliais ir švenčių dienomis);
 • pamainos sudėtis: budintis elektrikas ir 2÷4 katilinės operatoriai.

Privalumai:

 • darbo patirtis atliekant aptarnavimo ar techninės priežiūros darbus energetikos objektuose;
 • automatikos įrenginių eksploatavimo pagrindai.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje.

Darbo užmokestis 1800-2100 Eur (neatskaičius mokesčių).

Prie darbo užmokesčio mokama kintamoji atlygio dalis už viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis.

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. +370 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-17