Karjera

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, prie savo kolektyvo kviečia prisijungti Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus teisininką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi - atsakingo, komunikabilaus darbuotojo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą bei teisinio darbo patirtį (privalumas -sutarčių teisė) , taip pat gebančio sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu bei dirbti kompiuterinėmis programomis, išmanančio civilinę teisę ir civilinį procesą, turinčio gerus analitinius bei stiprius teisinio argumentavimo įgūdžius.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Rengti, vertinti ir teikti pastabas bei vizuoti planuojamas sudaryti Bendrovės veiklai reikalingas sutartis ar jų pakeitimus, papildomus susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • Pagal kompetenciją atlikti raštų, prašymų, nurodymų, gaunamų iš valstybinių institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, teisinį įvertinimą, nagrinėti gautus skundus, pretenzijas, pageidavimus ir pasiūlymus, derinti bei pagal kompetenciją rengti atsakymus;
 • Konsultuoti Bendrovės darbuotojus teisės klausimais;
 • Rengti teisinius dokumentus: ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, prašymus, reikalavimus, atsikirtimus ar paaiškinimus teismui bei kitoms teisinių ginčų nagrinėjimo institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybės bei visuomenės institucijoms;
 • Pagal įgaliojimą atstovauti Bendrovę teismuose, kitose su Bendrovės veikla susijusiose institucijose;
 • Pagal kompetenciją rengti Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų Bendrovės vidaus teisės aktų projektus, teikti siūlymus arba dalyvauti rengiant ir atnaujinant Bendrovės veiklos dokumentus;
 • Atstovauti Bendrovės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis pareigybės kompetencijos ir įgaliojimų ribose;
 • Pagal kompetenciją, poreikį ir galiojančias vidaus procedūras dalyvauti derybose su trečiaisiais asmenimis sudarant sutartis, svarstant teisinius klausimus ar sudarant kitus Bendrovės veiklai svarbius dokumentus;
 • Pagal kompetenciją atlikti raštų, prašymų, nurodymų, gaunamų iš valstybinių institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, teisinį įvertinimą, derinti bei rengti atsakymus.

Atlyginimas 2060 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, organizuoja Paslaugų užtikrinimo skyriaus šaltkalvio atranką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi – motyvuoto, atsakingo ir gebančio savarankiškai dirbti darbuotojo, turinčio techninį, ne mažesnį kaip vidurinį profesinį, išsilavinimą ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbo pobūdis:

 • Šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, vamzdynų izoliacijos atnaujinimas;
 • Apskaitos prietaisų butuose ir šilumos punktuose keitimas.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • Šilumos punktų įrenginių keitimas, remontas ir priežiūra;
 • Šilumos punktų modulių vamzdynų senos izoliacijos nuėmimas, vamzdynų gruntavimas ir izoliavimas;
 • Šildymo ir karšto vandens vamzdynų izoliacijos, pažeistos eksploatacijos metu, atstatymas.

Privalumai:

 • Panašaus darbo patirtis;
 • Energetikos darbuotojo pažymėjimas;
 • Galimybė dirbti už papildomą atlygį ne darbo valandomis.

Atlyginimas 1510 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, Šiauliai, organizuoja Pietinės katilinės įrenginių remonto šaltkalvio-tekintojo atranką.

Bendrovė siūlo:

 • patrauklias darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, pastovų darbą stabilioje bendrovėje;
 • visas socialines garantijas;
 • įdomią ir atsakingą patirtį didelėje bendrovėje ir draugišką kolektyvą.

Bendrovė tikisi – motyvuoto, atsakingo ir gebančio savarankiškai dirbti darbuotojo, turinčio techninį, ne mažesnį kaip vidurinį profesinį, išsilavinimą, ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį dirbant tokioje pat ar panašioje darbo srityje.

Darbo pobūdis:

 • eksploatuoti ir remontuoti katilinės įrenginius: katilus ir pagalbinius jų įrenginius, dujų ir skysto kuro įrenginius;
 • atlikti smulkius patalpų priežiūros ir remonto darbus.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 • guolių ir riebokšlių keitimas;
 • įvairios uždaromosios ir reguliuojančios armatūros, transporterių grandinių bei reduktorių remontas ir keitimas;
 • stacionarių greiferinių kranų priežiūra;
 • biokuro tiekimo hidraulinių sistemų remontas;
 • skysto kuro (mazuto) priėmimas;
 • katilinės, patalpų ir teritorijos priežiūros darbai;
 • eksploatacijai ir remontui reikalingų smulkių detalių, specifinių įrankių gamyba iš metalo ir plastiko tekinimo staklėmis ar kitais medžiagų apdorojimo įrankiais.

Privalumai:

 • energetikos darbuotojo pažymėjimas;
 • galimybė, esant gamybiniam būtinumui (gedimo atveju), už papildomą atlygį dirbti ne darbo valandomis, poilsio ir švenčių dienomis.

Atlyginimas 1830 Eur (neatskaičius mokesčių).

CV ir motyvacinius laiškus prašome siųsti adresu info@senergija.lt . Informacija apie atranką galite gauti tel. 8 41 591 206.

Informuojame, kad Jūsų kreipimosi dokumentuose nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į darbo vietą tikslu.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-24