Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos komisijos nariai:

Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus viršininkė Aida Pranienė aida.p@senergija.lt

Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus teisininkė Toma Neuronytė toma.n@senergija.lt

Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus vyresn. vadybininkė Sandra Maščinskienė sandra.m@senergija.lt

Šiais kontaktais galite pranešti apie galimą bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio veiką. Bendrovė užtikrina visišką konfidencialumą ir duomenų anonimiškumą.

AB „Šiaulių energija" korupcijos prevencijos veiksmų planas 2024-2026 m.

Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo priemonių planas 2024–2026 m.

AB „Šiaulių energija“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacinių dovanų vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas


Informacijos apie pažeidimus pateikimas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą AB „Šiaulių energija" vidiniu kanalu pranesk@senergija.lt

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo AB „Šiaulių energija" tvarkos aprašymas

Kompetetingas subjektas:

Grupės pirmininkas - Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus viršininkė Aida Pranienė

Grupės narys - Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus vyresnioji vadybininkė Sandra Maščinskienė

Grupės narys - Teisės, personalo ir bendrųjų reikalų administravimo skyriaus teisininkė Toma Neuronytė

Dėl interesų konfliktų valdymo
AB „Šiaulių energija“ patvirtino bendrovės generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus pateiktą nusišalinimą nuo sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo ir nuo bet kokių kitų veiksmų, susijusių su daugiabučio namo adresu Bačiūnų g. 102, Šiauliuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo procedūromis, dėl galimo interesų konflikto.


Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-13