Paskirstymo metodo pasirinkimas

Šilumos paskirstymo metodą, kuris bus taikomas visiems pastate esantiems butams ir (ar) kitoms patalpoms, pasirenka šilumos vartotojai Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta sprendimų priėmimo tvarka (pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkų susirinkime, 50 proc. + 1 balsų dauguma) ir apie priimtą sprendimą informuoja šilumos tiekėją.

Teisės aktai nustato pareigą namo valdytojui teisės aktuose nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras bei, išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes, siekti, kad šilumos ir karšto vandens vartojimas pastate būtų ekonomiškas ir racionalus.

Kol vartotojai pasirenka šilumos paskirstymo metodą, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka juos parenka šilumos tiekėjas.

Šilumos paskirstymo metodai yra skelbiami viešai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame puslapyje adresu www.vert.lt, tikslesnę nuorodą rasite čia.

Kilus klausimams dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo, maloniai prašome kreiptis į AB „Šiaulių energija” Mokėjimų valdymo skyrių.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-01