Informacija apie pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą

Šilumos ir/ar karšto vandens vartotojų, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų ir šilumos ir/ar karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra reglamentuoja LR Šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, LR Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas "Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1-229  ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemose atlikti darbai registruojami Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų žurnale, kuris yra kiekvieno pastato šilumos punkte (pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles ).

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-27