Šilumos gamybos šaltiniai

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ JĖGAINIŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Katilinė

Katilų skaičius

Instaliuota galia,
MW

Pietinė ir Šiaulių termofikacinė elektrinė

9

315,427

Stumbro gatvės

2

5,445

Rėkyvos

2

4,444

Zoknių

2

5,434

Sodo gatvės

4

0,668

Papilės gatvės 3

3

0,735

J. Basanavičiaus g. 56

2

0,164

Ginkūnų

2

2,910

Kairių

2

4,246

Kužių

2

2,116

Aukštelkės

2

2,288

Tilvyčio

5

13,181

Ventos

2

3,720

Daugėlių

2

5,423

Pavenčių

2

3,720

Viso

43

369,92


Pietinė katilinė ir Šiaulių termofikacinė elektrinė
Pramonės g. 10, Šiauliai

Pietinė katilinė tiekia šilumą 94 procentams miesto vartotojų. Veikia nuo 1966 metų. Pagrindinis katilinės dūmtraukis siekia 120 m aukštį, nuo 2000 metų žiemos švenčių laikotarpiu šis dūmtraukis tampa didžiausia mieste šviečiančia Kalėdų eglute. Pietinė – vienintelė AB „Šiaulių energija“ katilinė Šiaulių mieste, dirbanti su budinčiu personalu. Šiaulių termofikacinė elektrinė atidaryta 2012 metų liepos 19 d.  sėkmingai įvykdžius 2010 metų vasarį pradėtą projektą „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“. Bendrovė prisijungė prie Lietuvos miestų, kurių šilumos ūkyje naudojamas biokuras.

2014 m. gruodžio mėnesį, rekonstravus Pietinės katilinės dalį, atidaryta 20 MW šilumos galios biokuro katilinė. 2021-2022 m. Pietinėje katilinėje rekonstruoti 2 dujų-mazuto kuro vandens šildymo katilai PTVM -100 ir PTVM-50, įrengiant jiems naujus žemo NOx išmetimo lygio degiklius, atitinkančius išmetamų degimo produktų taršos rodiklius pagal Europos Komisijos patvirtintą informacinį dokumentą – apie geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams („Integrated Pollution Prevention and Control, Best Available Technique for Large Combustion Plants” last edition). 

 TECHNINIAI DUOMENYS:

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Šiaulių termofikacinė elektrinė

Garo katilas Nr.1 su

garo turbina  ir šildymo vakuuminiu kondensatoriumi

DPCT 50-45-460 su

Marc 2-H01/53026, SK1,4/1,9 L5K 378-2

2012

 

 27,372

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.1

Renergi D-1200

2012

4,9

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.2

Renergi D-1200

2012

4,9

Šilumos siurblių sistema dūmų kondensato aušinimui 6x0,78

15-04/20-TDP-ŠG

2021

0,47

Iš viso:

37,642

 Pietinė katilinė

Vandens šildymo katilas Nr.1

HWK-10000ECO

2003

10,30

 

Vandens šildymo katilas Nr.2

HWK-10000ECO

2003

10,30

Vandens šildymo katilas Nr.3

PTVM-50

1967/2022

57,00

Vandens šildymo katilas Nr.4

PTVM-50

1969/2013

47,25

Vandens šildymo katilas Nr.6

PTVM-100

1980/2021

116,00

Kondensacinis ekonomaizeris Nr. 1

Enerstena 10

2011

10,17

Vandens šildymo katilas Nr.BK-1

DanstokerVP18.16.6300

2014

10,00

Vandens šildymo katilas Nr.BK-2

DanstokerVP18.16.6300

2014

10,00

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.BK-1

DK-1200

2014

5,00

Garo katilas

BROX-2500

2015

1,765

 

Iš viso:

277,785

Šiaulių termofikacinė elektrinė ir Pietinė katilinė  iš viso:

315,427

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Stumbro gatvės katilinė

Stumbro g. 5a, Šiauliai

Katilinė sumontuota 2010 metais. Veikia autonomiškai, be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Turbomat-RN-2900

2010

2,90

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 32

2010

0,29

Vandens šildymo katilas Nr.2

Superack-AR-2050

2010

2,05

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 18

2010

0,205

 Iš viso:

5,445

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Rėkyvos katilinė

Energetikų g. 5a, Rėkyva

Rėkyvos elektrinė pastatyta 1940 metais. Nuo Rėkyvos gyvenvietės 1955 metais prasidėjo Šiaulių miesto centralizuoto šildymo sistemos statyba. Rėkyvos katilinė naujame pastate įsikūrė 1994 metais, modernizuota 1999 metais. 2007 metais buvusiose gamybinėse dirbtuvėse įrengta nauja pilnai automatizuota dujų kuro katilinė.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

1999

2,00

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 18

2007

0,200

Vandens šildymo katilas Nr.2

TRINOx  1750

2007

2,04

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 18

2007

0,204

 Iš viso:

4,444

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Rėkyvos katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)

Zoknių katilinė

Radviliškio g. 88, Šiauliai

Katilinė atidaryta 2002 metų gruodį buvusioje kvartalinėje boilerinėje. Autonominė, automatinė, dirba be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

TRINOx 1750

2002

2,04

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 18-6B

2009

0,204

Vandens šildymo katilas Nr.2

Turbomat-RN-2900

2011

2,90

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco TT 4260

2006

0,290

 Iš viso:

5,434

Zoknių katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)

Zoknių katilinės techniniai reikalavimai (ne šildymo sezono metu)

Sodo gatvės katilinė

Sodo g. 33, Šiauliai

Sumontuota 2001 metais ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo. Katilinė veikia autonominiu režimu be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Supramax K-234-8

2001

0,234

Vandens šildymo katilas Nr.2

Supramax K-234-8

2001

0,234

Vandens šildymo katilas Nr.3

Curapurmaxx ZBR 100-3

2016

0,100

Vandens šildymo katilas Nr.4

Curapurmaxx ZBR 100-3

2016

0,100

Iš viso:

0,668

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Sodo gatvės katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)

Sodo gatvės katilinės techniniai reikalavimai (ne šildymo sezono metu)

Papilės gatvės 3 katilinė

Papilės g. 3, Šiauliai

Katilinė įrengta 2001 metais. Yra automatizuota, veikia be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Buderus GE-515-240

2001

0,240

Vandens šildymo katilas Nr.2

Buderus GE-515-295

2001

0,295

Vandens šildymo katilas Nr.3

Modulex EXT-200

2016

0,200

Iš viso:

0,735

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Papilės gatvės 3 katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)

Papilės gatvės 3 katilinės techniniai reikalavimai (ne šildymo sezono metu)

J. Basanavičiaus g. 56 katilinė

J. Basanavičiaus g. 56, Šiauliuose 

Katilinė sumontuota gyvenamojo namo rūsyje. Veikia autonomiškai, be aptarnaujančiojo personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.2

NOVELLA 64

 2000

0,0635

Vandens šildymo katilas Nr.3

CerapurMaxx ZBR 100-3

 2018

0,100

Iš viso:

0,1635

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

J. Basanavičiaus g. 56 katilinės techniniai reikalavimai

Ginkūnų katilinė

Saulėtekio g. 11a, Ginkūnų gyvenvietė, Šiaulių rajonas
 
Pastatyta 2003 metais. Veikia autonomiškai, be aptarnaujančio personalo.
 
TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

Vitoplex 300-TX3-1750

2003

1,75

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco Type 18-6B

2009

0,175

Vandens šildymo katilas Nr.2

Vitoplex 300-TX3-895

2003

0,895

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco GAZ-N7

2009

0,090

 Iš viso:

2,910

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Ginkūnų katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)

Ginkūnų katilinės techniniai reikalavimai (ne šildymo sezono metu)

Kairių katilinė

Pramonės g. 1, Kairiai, Šiaulių rajonas

Katilinė automatizuota, pritaikyta darbui be personalo. 

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

1995

1,86

Vandens šildymo katilas Nr.2

VK-21

2002

2,00

Kondensacinis ekonomaizeris

Totaleco 10

2015

0,386

Iš viso:

4,246

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Kužių katilinė

Statybininkų g. 8a, Kužiai, Šiaulių rajonas.
 
Senoji Kužių katilinė buvo perimta iš buvusio tarpkolūkinio susivienijimo. 2003 metais pagal AB "Šiaulių energija" modernizavimo planą Kužių gyvenvietėje pradėta statyti ir 2004 metų lapkritį atidaryta konteinerinio tipo šilumos jėgainę. Katilinė dirba be personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

TRINOx 1200

2004

1,41

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.1

Totaleco 10

2015

0,141

Vandens šildymo katilas Nr.2

TRISPACE 520

2004

0,514

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.2

Totaleco 4

2015

0,051

Iš viso:

2,116

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Kužių katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)
Aukštelkės katilinė

Aukštelkės gyvenvietė, Šiaulių rajonas

Katilinė iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos žinios perimta 2007 metų spalį. Katilinė automatizuota, veikia be aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

DAKON PREXAL 1040

1999

1,04

Vandens šildymo katilas Nr.2

DAKON PREXAL 1040

1999

1,04

Kondensacinis ekonomiazeris

"Totaleco" 10

2015

0,208

Iš viso:

2,288

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Aukštelkės katilinės techniniai reikalavimai
Tilvyčio katilinė

T. Tilvyčio g. 15, Kuršėnai
 
Pagrindinė Kuršėnų miesto katilinė, tiekianti šilumos energiją didžiajai daliai miesto gyvenamųjų namų, įstaigų ir įmonių. Tilvyčio katilinė – vienintelė AB „Šiaulių energija“ katilinė Kuršėnuose, dirbanti su budinčiu personalu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

TRINOx 4300

2005

5,00

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.1

Totaleco Type 56

2005

0,50

Vandens šildymo katilas Nr.2

VK-21

1994

1,86

Vandens šildymo katilas Nr.3

VK-21

1979

1,86

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.2

Totaleco Type 32

2008

0,372

Vandens šildymo katilas Nr.4

BMK-2000

 

2015

2

Vandens šildymo katilas Nr.5

BMK-1000

 

2015

1

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.3

CH recovery OY P130-1

2015

0,589

 Iš viso:

13,181

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Tilvyčio katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)
Ventos katilinės

Ventos g. 11C, Kuršėnai

Katilinė automatizuota, dirba be aptarnaujančio personalo.

 TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

 1994

1,86

Vandens šildymo katilas Nr.2

VK-21

 1998

1,86

Iš viso:

3,72

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Ventos katilinės techniniai reikalavimai

Daugėlių katilinė

Daugėlių g. 65a, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Buvusio Daugėlių statybinių medžiagų kombinato katilinė, perimta po įmonės likvidavimo, buvo uždaryta 2006 metais. Vėliau vykusios rekonstrukcijos metu vietoje senos katilinės pastatyta nauja, pilnai automatizuota. Katilinė dirba be nuolatinio aptarnaujančio personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

TRINOx 3000

2006

3,5

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.1

Totaleco Type 32

2006

0,350

Vandens šildymo katilas Nr.2

TRINOx 1200

2006

1,43

Kondensacinis ekonomaizeris Nr.2

Totaleco Type 10

2006

0,143

 Iš viso:

5,423

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Daugėlių katilinės techniniai reikalavimai (šildymo sezono metu)

Daugėlių katilinės techniniai reikalavimai (ne šildymo sezono metu)

Pavenčių katilinė

Ventos g. 75d, Kuršėnai, Šiaulių rajonas
 
2004 metais katilinė rekonstruota darbui be personalo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Šilumos generavimo įrenginio duomenys

Instaliuota šilumos generavimo  galia 

Šilumos generavimo įrenginio pavadinimas ir numeris

Įrenginio tipas

Eksploatacijos         pradžia

MW

Vandens šildymo katilas Nr.1

VK-21

 1998

1,86

Vandens šildymo katilas Nr.2

VK-21

 1998

1,86

Iš viso:

3,72

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Pavenčių katilinės techniniai reikalavimai

Katilinės, eksploatuojamos pagal sutartį

AB „Šiaulių energija“ pagal sutartis su Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėmis eksploatuojamos katilinės

TECHNINIAI DUOMENYS

Katilinė

Katilo tipas

Katilo paskirtis

Instaliuota galia, MW

Eksploatacijos pradžia

Šiauliai

Aerouosto g. 7

Viadrus G 300/6

vandens šildymo

0,126

2000

 

Viadrus G 300/6

vandens šildymo

0,126

2000

 

 

Viso

0,252

 

Šiauliai

Normundo Valterio mokykla, Pabalių g. 63

Bongas 1/81

vandens šildymo

0,08

2001

 

Bongas 1/81

vandens šildymo

0,08

2001

 

Bongas 1/81

vandens šildymo

0,08

2001

 

 

Viso

0,24

 

Šiauliai

Aušros al. 66a Verslo inkubatorius

Viadrus G 27/6 ECO GL

vandens šildymo

0,049

2001

 

Viadrus G 27/6 ECO GL

vandens šildymo

0,049

2001

 

Viadrus G 27/6 ECO GL

vandens šildymo

0,049

2001

 

 

Viso

0,147

 

Šiauliai

Aušros al. 68 Verslo inkubatorius

Protherm 28 KTV 17

vandens šildymo

0.025

2006

 

Protherm 24 KTV 17

vandens šildymo

0.025

2006

 

Protherm 24 KTVZ

vandens šildymo

0.024

2006

 

Protherm 24 KTVZ

vandens šildymo

0.024

2006

 

 

Viso

0,098

 

Gruzdžiai

Šiaulių g. 3

Kalvis-150 DS

vandens šildymo

0.150

2001

 

Kalvis-150 DS

vandens šildymo

0.150

2001

 

 

 

 

 

 

Viessmann Vitoplex 100

vandens šildymo

0.100

2004

 

 

Viso

0.40

 

Gruzdžiai

S. Dariaus ir S. Girėno g. 19a

Viadrus G100L  70

vandens šildymo

0.09

2001

 

Viadrus G100L  70

vandens šildymo

0.09

2001

 

 

Viso

0,18

 

Šilėnai

Ateities g. 1a

Buderus "Logano S-625"

vandens šildymo

0,573

2004

 

Buderus "Logano S-625"

vandens šildymo

0,573

2004

 

 

Viso

1,146

 

Savarankiško gyvenimo namai,

Energetikų g. 20a (A korpusas), Šiauliai

CHAPEE.ARIZONA Progress-C

vandens šildymo

0,28

2011

CHAPEE.ARIZONA Progress-C

vandens šildymo

0,28

2011

Viso

0,56

Savarankiško gyvenimo namai,

Energetikų g. 20a (B korpusas), Šiauliai

BAXI LUNA DUO-TEC

vandens šildymo

0,097

2017

BAXI LUNA DUO-TEC

vandens šildymo

0,097

2017

BAXI LUNA DUO-TEC

vandens šildymo

0,097

2017

 

 

Viso

0,291

 

 

 

Viso pagal sutartis

3,314

 

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai

Šilumos tiekimo sistemos techniniai reikalavimai - šilumnešio kokybė pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafikas, slėgis, šilumnešio srautas, termofikacinio vandens kokybė):

Margių katilinės techniniai reikalavimai

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos katilinės techniniai reikalavimai

Gruzdžių katilinės techniniai reikalavimai

Dariaus ir Girėno g. 19A katilinės techniniai reikalavimai

Šiaulių g. 3 katilinės techniniai reikalavimai

VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, Aušros al. 66A katilinės techniniai reikalavimai

VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, Aušros al. 68 katilinės techniniai reikalavimai

VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, Aušros al. 68 katilinės techniniai reikalavimai (patalpoms)

Šilėnų katilinės techniniai reikalavimai

Savarankiško gyvenimo namai, Energetikų g. 20A katilinės techniniai reikalavimaiPaskutinį kartą redaguota: 2023-11-03