Šilumos kainos dedamosios

Nuo 2022 m. spalio 1 d. AB „Šiaulių energijos“ valdybos 2022 m. rugsėjo 23 d. protokolinis sprendimas Nr. 12 "Dėl AB „Šiaulių energija“ valdybos 2022 m. vasario 25 d. protokolinio sprendimo „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ 2 punkto pakeitimo".

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos AB „Šiaulių energija“ valdybos 2022 m. vasario 25 d. protokoliniu sprendimu Nr. 2 "Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo".

Nuo 2020 m. liepos 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos AB „Šiaulių energija“ valdybos 2020 m. gegužės 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. 8. Bazinė šilumos kaina nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-353.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-28