Šilumos kainos dedamosios

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-285 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu T-277 . Bazinė šilumos kaina nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 .

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-24