Šilumos kainos dedamosios

Nuo 2020 m. liepos 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos AB „Šiaulių energija“ valdybos 2020 m. 2020 m. gegužės 19 d. protokoliniu sprendimu Nr. 8. Bazinė šilumos kaina nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-353.

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-285 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamosios (pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams) nustatytos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu T-277 . Bazinė šilumos kaina nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-163 .

Paskutinį kartą redaguota: 2020-07-20