Šilumos energijos ir karšto vandens kaina

Šilumos energijos ir karšto vandens mokėjimų apskaičiavimo tvarka

1. Mokėjimas už šilumos energiją gyventojams

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: butui priskirti šilumos kiekiai (patalpų šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui) dauginami iš šilumos energijos kainos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 9%). 

2. Mokėjimas už šilumos energiją kitiems vartotojams (juridiniams asmenims): 

2.1. Daugiabučiuose namuose 

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: patalpai priskirti šilumos kiekiai (patalpų šildymui, karšto vandens temperatūros palaikymui) dauginami iš šilumos energijos kainos pridedant nustatytą pridėtinės vertės mokestį (PVM – 21%). 

2.2. Nedaugiabučiuose namuose:

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: šilumos kiekis (išmatuotas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu) dauginamas iš šilumos energijos kainos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 21%); prie priskaičiuotos sumos pridedama šilumos pardavimo kaina prie jos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 21%). 

3 . Mokėjimas už karštą vandenį  gyventojams

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: deklaruotas karšto vandens kiekis dauginamas iš karšto vandens kainos pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM – 9 %).

4. Mokėjimas už karštą vandenį  kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

(su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis)

Galutinė mokėjimo suma už atsiskaitymo laikotarpį apskaičiuojama: deklaruotas karšto vandens kiekis dauginamas iš karšto vandens kainos  pridedant pridėtinės vertės mokestį (PVM –21%).

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-24