Karšto vandens kainos dedamosios

Nuo 2023 m. lapkričio 1 d. AB „Šiaulių energija” karšto vandens kainos dedamosios nustatytos AB „Šiaulių energija” valdybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu „Dėl AB „Šiaulių energija” karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo” ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. O3E-1288 „Dėl AB „Šiaulių energija” karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”.

_______________________________________________________________________________

AB "Šiaulių energija" valdyba 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu "Dėl AB "Šiaulių energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo", akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ nustatė karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,18 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,18 Eur/m3;
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd::

2.1.                   karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv.pard)

2.2.        karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv pard)

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį).

_______________________________________________________________________________

AB "Šiaulių energija" valdyba 2021 m. spalio 23 d. sprendimu "Dėl AB "Šiaulių energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatytomo", akcinei bendrovei "Šiaulių energija" nustatė karšto vandens kainas (be PVM), išreiškiamos formule 0,16 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,16 Eur/m3 .
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd :

 2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,60 × Tš ) + (1,01 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

 2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 × Tš ) + (1,0 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-03