Karšto vandens kainos dedamosios

AB "Šiaulių energija" valdyba 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu "Dėl AB "Šiaulių energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo", akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ nustatė karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,18 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,18 Eur/m3;
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd::

2.1.                   karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv.pard)

2.2.        karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv pard)

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį).

_______________________________________________________________________________

AB "Šiaulių energija" valdyba 2021 m. spalio 23 d. sprendimu "Dėl AB "Šiaulių energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatytomo", akcinei bendrovei "Šiaulių energija" nustatė karšto vandens kainas (be PVM), išreiškiamos formule 0,16 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,16 Eur/m3 .
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd :

 2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,60 × Tš ) + (1,01 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

 2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 × Tš ) + (1,0 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-369 akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ nustatytos karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,20 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,20 Eur/m3;
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd::

2.1.                   karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,03 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv.pard)

2.2.        karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv pard)

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. O3E-400 nustatytos akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,18 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,18 Eur/m3 .
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd :

 2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,60 × Tš ) + (1,01 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

 2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 × Tš ) + (1,0 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 nustatytos akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,17 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,17 Eur/m3 .
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd :

 2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,52 × Tš ) + (1,01 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

 2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 × Tš ) + (1,0 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 nustatytos karšto vandens kainos dedamosios eurais (įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.):

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,14 + Tkv kd,  dedamąsias:

      1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,14 Eur/m3  ;

      1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd  .

2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd  formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd  = (52,47 x Tš  ) +(1,03 x Tgv  )+ (0,013 x Tgv pard  )

3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd  formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd  = (51 x Tš  ) + (1 x Tgv  ) + (0,013 x Tgv pard  )

čia:

Tš  – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv  – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3  );

Tgv  pard  – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-510 nustatytos karšto vandens kainos dedamosios eurais:

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,08 + Tkv kd, dedamąsias:

      1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,08 Eur/m3 ;

      1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd .

2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (53,19 x Tš ) +(1,04 x Tgv )+ (0,013 x Tgv pard )

3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51 x Tš ) + (1 x Tgv ) + (0,013 x Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos mėn. 11 d. nutarimu Nr. O3-199 nustatytos karšto vandens kainos dedamosios (įsigalioja nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.):

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,28 + Tkv kd, dedamąsias:

      1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,28 Lt/m3 ;

      1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd .

2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (53,19 x Tš ) +(1,04 x Tgv )+ (0,013 x Tgv pard )

3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51 x Tš ) + (1 x Tgv ) + (0,013 x Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Lt/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Lt/apskaitos prietaisui per mėn.).

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-08