Karšto vandens kainos dedamosios

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-369 akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ nustatytos karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,20 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,20 Eur/m3;
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd::

2.1.                   karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,03 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv.pard)

2.2.        karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,014 × Tgv pard)

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, (Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. O3E-400 nustatytos akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,18 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,18 Eur/m3 .
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd :

 2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,60 × Tš ) + (1,01 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

 2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 × Tš ) + (1,0 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-240 nustatytos akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,17 + Tkv kd, dedamąsias:

  1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,17 Eur/m3 .
  2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd :

 2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,52 × Tš ) + (1,01 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

 2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0 × Tš ) + (1,0 × Tgv ) + (0,013 × Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-164 nustatytos karšto vandens kainos dedamosios eurais (įsigalioja nuo 2016 m. liepos 1 d.):

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,14 + Tkv kd,  dedamąsias:

      1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,14 Eur/m3  ;

      1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd  .

2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd  formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd  = (52,47 x Tš  ) +(1,03 x Tgv  )+ (0,013 x Tgv pard  )

3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd  formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd  = (51 x Tš  ) + (1 x Tgv  ) + (0,013 x Tgv pard  )

čia:

Tš  – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv  – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3  );

Tgv  pard  – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-510 nustatytos karšto vandens kainos dedamosios eurais:

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,08 + Tkv kd, dedamąsias:

      1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,08 Eur/m3 ;

      1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd .

2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (53,19 x Tš ) +(1,04 x Tgv )+ (0,013 x Tgv pard )

3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51 x Tš ) + (1 x Tgv ) + (0,013 x Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Eur/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

_______________________________________________________________________________

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos mėn. 11 d. nutarimu Nr. O3-199 nustatytos karšto vandens kainos dedamosios (įsigalioja nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.):

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule 0,28 + Tkv kd, dedamąsias:

      1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,28 Lt/m3 ;

      1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd .

2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (53,19 x Tš ) +(1,04 x Tgv )+ (0,013 x Tgv pard )

3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51 x Tš ) + (1 x Tgv ) + (0,013 x Tgv pard )

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Lt/m3 );

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Lt/apskaitos prietaisui per mėn.).

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-26