Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo


Daugiabučio namo, esančio adresu Aušros al. 54, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas (2020-11-24)

AB „Šiaulių energija" vykdė 5 (penkis) viešuosius pirkimus, naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu katalogu, dėl daugiabučio namo, esančio adresu Aušros al. 54, Šiauliai atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo, tačiau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminams nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta. Siekiant įgyvendinti Pavedimo sutarties ir Valstybės paramos sutarties nuostatas, AB „Šiaulių energija" vykdo viešąjį pirkimą dėl daugiabučio namo, esančio adresu Aušros al. 54, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

Daugiabučio namo, esančio adresu J. Basanavičiaus g. 74, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas (2020-11-24)

B „Šiaulių energija" vykdė 4 (keturi) viešuosius pirkimus,  naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu katalogu, dėl daugiabučio namo, esančio adresu J. Basanavičiaus g. 74 , Šiauliai atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo, tačiau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminams nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta. Siekiant įgyvendinti Pavedimo sutarties ir Valstybės paramos sutarties nuostatas, AB „Šiaulių energija" vykdo viešąjį pirkimą dėl daugiabučio namo, esančio adresu J. Basanavičiaus g. 74, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

Daugiabučio namo, esančio adresu Varpo g. 31, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas (2020-11-12)

AB „Šiaulių energija“ vykdė 4 (keturis) viešuosius pirkimus,  naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu katalogu, dėl daugiabučio namo, esančio adresu Varpo g. 31, Šiauliai atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo, tačiau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminams nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta. Siekiant įgyvendinti Pavedimo sutarties ir Valstybės paramos sutarties nuostatas, AB „Šiaulių energija“ vykdo viešąjį pirkimą dėl daugiabučio namo, esančio adresu Varpo g. 31, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). 

 

 

Pietinės katilinės vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas (2020-09-07)

        Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti Pietinės katilinės vidaus patalpų paprastojo remonto  darbų, nes CPO kataloge nėra perkamos apimties ir savybių darbų.  CPO kataloge yra modulis „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų“, kuris skirtas „tik objektams, dalyvaujantiems LR Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (V-VI kvietimai)“ ir modulis   „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (neypatingieji darbai) -  Statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur“, kuris  labiau skirtas pastatų renovacijai, o  perkamas  pirkimo objektas -  vidaus  patalpų  remonto paprastieji darbai.  Pavyzdžiui   modulyje „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (neypatingieji darbai) -  Statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur“ nėra: 

  • vidaus durų keitimo, nurodyto Paraiškos priedo „Techninės specifikacija“  22  punkte. Modulio skyriuje  „1.17. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus)“ yra tik esamų durų keitimas metalinėmis durimis, o modulio  skyriuje  „1.19. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus“  yra tik   balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo, kas šiame pirkime nereikalinga;
  • visų sienų, pertvarų ir lubų įrengimo darbų, nurodytų Paraiškos priedo „Techninės specifikacija“  16  punkte, pvz. nėra  pakabinamų lubų  su drėgmei atspariu užpildu įrengimo ir kitų.

 

Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimo T. Tilvyčio g. katilinėje darbų pirkimas (2020-05-07)

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimo T. Tilvyčio g. katilinėje darbų,  nes reikalinga nupirkti 50 kW galios fotovoltinės saulės modulių jėgainės įrengimo darbus, o CPO kataloge galima įsigyti tik iki 20,0 kW galios fotovoltinės saulės modulių jėgainės darbus.

 

Kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbai (2020-04-03)
Iš   CPO katalogo  negalima  įsigyti kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbų,  kai  šie  darbai   atliekami vykdant žemės kasimo darbus šilumos tiekimo tinklų  avarinių   remonto darbų metu (atliekant trasų hidraulinius bandymus ir panašiai).   CPO katalogo „Statybos rangos darbai be projektavimo“ modulis „Aplinkos tvarkymo darbai“ (skyriai  2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas, 2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas, 2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas) (toliau  - CPO katalogas)  yra   skirtas „rangos darbams viename objekte įsigyti“ (sąlyga nurodyta CPO kataloge),  kai jau žinomas  konkretus objektas, o  pirkimų iniciatoriaus Paraiškoje nurodyta atlikti pirkimą darbams (nupirkti darbų įkainius), kai iš anksto nėra žinomi tikslūs objektai, kuriuose reikės atlikti darbus.   Pildant CPO kataloge  užsakymą  pirkimui atlikti (sutarčiai sudaryti) privaloma nurodyti  konkrečius darbų kiekius  kvadratiniais metrais,  nustatyti konkretų   darbų atlikimo terminą   (pirkimas vykdomas pagal kainos ir kokybės kriterijų, darbų atlikimo terminas yra vienas iš kriterijų pagal kurį nustatomas laimėjęs tiekėjas), o perkant darbus avarinių kasimų atvejais, negalima prognozuoti  kurioje vietoje reikės atlikti   darbus, nežinoma kokius konkrečiai darbus reikės atlikti, nežinomi   nei  darbų kiekiai, nei konkretūs darbų atlikimo terminai.  Avarinių kasimų atvejais, kai jau žinoma kokiame objekte reikia atlikti darbus, atlikti  pirkimo procedūrą per CPO katalogą užtruktų per ilgai, nes  atstatymo darbai turi būti atliekami kuo skubiau, užsakymas pradedamas vykdyti per 24 valandas po raštiško užsakymo gavimo dienos. Taip pat CPO kataloge nėra numatyti visi šio pirkimo  techninėje specifikacijoje išvardinti darbai - pvz. nenumatytas  mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą; nepraeinamų šiluminių trasų gelžbetonio kanalų, lovių, plokščių, kamerų remontas (įvairūs darbai, be gelžbetonio konstrukcijų kainos); mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu bei darbas sąvartoje; tranšėjų ir duobių užpylimas smėliu mechanizuotai, nesutankinant (be smėlio kainos)  ir kiti.


Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-24