Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo


2023-02 Krovininio automobilio pirkimas
Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti  lengvojo krovininio automobilio, N1 kategorijos,  atitinkančio visus  šio pirkimo techninėje specifikacijoje automobiliui keliamus reikalavimus. Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti  baltos spalvos automobilio. AB „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus 2021-12-03 įsakymu Nr. 118 patvirtinto  AB „Šiaulių energija“ logotipo  ir kitos atributikos naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.9 punkte nurodyta, kad „nauji lengvieji automobiliai ir  mikroautobusai įsigyjami baltos spalvos“.

CPO kataloge yra modulis „Lengvieji automobiliai (DPS)“. Šiame modulyje galima pasirinkti    dalį „Lengvųjų automobilių pirkimas“.   Šioje  dalyje  yra specifikacija „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, kuri  skirta įsigyti  lengvąjį krovininį automobilį,  tačiau joje nenumatyta galimybė  įsigyti tik  baltos spalvos automobilį. Nurodant CPO kataloge konkretaus pirkimo  parametrus, reikalinga pasirinkti  parametrą  iš  nurodytų galimų variantų.  Pildant CPO kataloge užsakovo pasirenkamų parametrų langą „Automobilio spalva“ yra siūlomas variantas „balta, juoda arba pilka“, o varianto tik balta spalva nurodyti negalima.  Todėl šiuo atveju  tiekėjas gali pasiūlyti  automobilį bet kurios iš nurodytų spalvų (baltą, juodą arba pilką).  

2022-09 Krovininio automobilio (su dviguba kabina) pirkimas

Iš/per CPO katalogą nėra galimybės įsigyti  krovininio automobilio, N1 kategorijos, atitinkančio visus šio pirkimo techninėje specifikacijoje automobiliui keliamus reikalavimus. Iš/per CPO katalogo taip pat nėra galimybės įsigyti baltos spalvos automobilio. AB „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus 2021-12-03 įsakymu Nr. 118 patvirtinto AB „Šiaulių energija“ logotipo ir kitos atributikos naudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.9 punkte nurodyta, kad „nauji lengvieji automobiliai ir mikroautobusai įsigyjami baltos spalvos“.

CPO kataloge yra modulis „Lengvieji automobiliai (DPS)“. Šiame modulyje galima pasirinkti dalį „Lengvųjų automobilių pirkimas“. Šioje dalyje yra specifikacijos „<...> krovininių furgonų pirkimas“, kurios skirtos įsigyti lengvuosius krovininius automobilius kurių kėbulo tipas „furgonas“, tačiau joje nenumatyta galimybė įsigyti tik baltos spalvos automobilį ar automobilį turintį dvigubą kabiną ir platformą su bortais kroviniams vežti.  Nurodant CPO kataloge konkretaus pirkimo parametrus, reikalinga pasirinkti parametrą iš nurodytų galimų variantų. Pildant CPO kataloge užsakovo pasirenkamų parametrų langą „Automobilio spalva“ yra siūlomas variantas „balta, juoda arba pilka“, o varianto tik balta spalva nurodyti negalima. Todėl šiuo atveju tiekėjas gali pasiūlyti automobilį bet kurios iš nurodytų spalvų (baltą, juodą arba pilką).

2022-09 Kelių, gatvių ir kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbai
Iš CPO katalogo negalima įsigyti kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbų, kai šie darbai atliekami vykdant žemės kasimo darbus šilumos tiekimo tinklų avarinių remonto darbų metu (atliekant trasų hidraulinius bandymus ir panašiai). CPO katalogo „Statybos rangos darbai be projektavimo“ modulis „Aplinkos tvarkymo darbai“ (skyriai 2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas, 2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas, 2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas) (toliau - CPO katalogas) yra skirtas „rangos darbams viename objekte įsigyti“ (sąlyga nurodyta CPO kataloge), kai jau žinomas konkretus objektas, o pirkimų iniciatoriaus Paraiškoje nurodyta atlikti pirkimą darbams (nupirkti darbų įkainius), kai iš anksto nėra žinomi tikslūs objektai, kuriuose reikės atlikti darbus. Pildant CPO kataloge užsakymą pirkimui atlikti (sutarčiai sudaryti) privaloma nurodyti konkrečius darbų kiekius kvadratiniais metrais, nustatyti konkretų darbų atlikimo terminą (pirkimas vykdomas pagal kainos ir kokybės kriterijų, darbų atlikimo terminas yra vienas iš kriterijų pagal kurį nustatomas laimėjęs tiekėjas), o perkant darbus avarinių kasimų atvejais, negalima prognozuoti kurioje vietoje reikės atlikti darbus, nežinoma kokius konkrečiai darbus reikės atlikti, nežinomi nei darbų kiekiai, nei konkretūs darbų atlikimo terminai. Avarinių kasimų atvejais, kai jau žinoma kokiame objekte reikia atlikti darbus, atlikti pirkimo procedūrą per CPO katalogą užtruktų per ilgai, nes atstatymo darbai turi būti atliekami kuo skubiau, užsakymas pradedamas vykdyti per 24 valandas po raštiško užsakymo gavimo dienos. Taip pat CPO kataloge nėra numatyti visi šio pirkimo techninėje specifikacijoje išvardinti darbai - pvz. nenumatytas mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą; nepraeinamų šiluminių trasų gelžbetonio kanalų, lovių, plokščių, kamerų remontas (įvairūs darbai, be gelžbetonio konstrukcijų kainos); mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu bei darbas sąvartoje; tranšėjų ir duobių užpylimas smėliu mechanizuotai, nesutankinant (be smėlio kainos) ir kiti.
2022-09 Krovininio automobilio pirkimas

Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti lengvojo krovininio automobilio, N1 kategorijos, atitinkančio visus šio pirkimo techninėje specifikacijoje automobiliui keliamus reikalavimus. Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti baltos spalvos automobilių. Bendrovės logotipo ir kitos atributikos naudojimo tvarkos apraše numatyta, kad  automobiliai  įsigyjami baltos spalvos.

CPO kataloge yra modulis „Lengvieji automobiliai (DPS)“. Šiame modulyje galima pasirinkti dalį „Lengvųjų automobilių pirkimas“. Šioje dalyje yra specifikacija „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, kuri skirta įsigyti lengvąjį krovininį automobilį, tačiau joje nenumatyta galimybė įsigyti tik baltos spalvos automobilį. Nurodant CPO kataloge konkretaus pirkimo parametrus, reikalinga pasirinkti parametrą iš nurodytų galimų variantų. Pildant CPO kataloge užsakovo pasirenkamų parametrų langą „Automobilio spalva“ yra siūlomas variantas „balta, juoda arba pilka“, o varianto tik balta spalva nurodyti negalima. Todėl šiuo atveju tiekėjas gali pasiūlyti automobilį bet kurios iš nurodytų spalvų (baltą, juodą arba pilką).

2022-06-09 Komercinės paskirties krovininio automobilio (elektromobilio) pirkimas

Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti komercinės paskirties krovininio automobilio (elektromobilio), N1 kategorijos (furgonas), atitinkančio visus šio pirkimo techninėje specifikacijoje automobiliui keliamus reikalavimus. Pvz. iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti baltos spalvos automobilio. Bendrovės logotipo ir kitos atributikos naudojimo tvarkos apraše numatyta, kad automobiliai įsigyjami baltos spalvos.

CPO kataloge yra modulis „Lengvieji automobiliai (DPS)“. Šiame modulyje galima pasirinkti dalį „Lengvųjų automobilių pirkimas“. Šioje dalyje nenumatyta galimybė įsigyti tik baltos spalvos automobilį. Nurodant CPO kataloge konkretaus pirkimo parametrus, reikalinga pasirinkti parametrą iš nurodytų galimų variantų. Pildant CPO kataloge užsakovo pasirenkamų parametrų langą „Automobilio spalva“ yra siūlomas variantas „balta, juoda arba pilka“, o varianto tik balta spalva nurodyti negalima. Todėl šiuo atveju tiekėjas gali pasiūlyti automobilį bet kurios iš nurodytų spalvų (baltą, juodą arba pilką).

2022 Krovininių automobilių pirkimas
Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti lengvųjų krovininių automobilių, N1 kategorijos, atitinkančių visus šio pirkimo techninėje specifikacijoje automobiliams keliamus reikalavimus. Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti baltos spalvos automobilių. Bendrovės logotipo ir kitos atributikos naudojimo tvarkos apraše numatyta, kad  automobiliai  įsigyjami baltos spalvos.

CPO kataloge yra modulis „Lengvieji automobiliai (DPS)“. Šiame modulyje galima pasirinkti dalį „Lengvųjų automobilių pirkimas“. Šioje dalyje yra specifikacija „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, kuri skirta įsigyti lengvąjį krovininį automobilį, tačiau joje nenumatyta galimybė įsigyti tik baltos spalvos automobilį. Nurodant CPO kataloge konkretaus pirkimo parametrus, reikalinga pasirinkti parametrą iš nurodytų galimų variantų. Pildant CPO kataloge užsakovo pasirenkamų parametrų langą „Automobilio spalva“ yra siūlomas variantas „balta, juoda arba pilka“, o varianto tik balta spalva nurodyti negalima. Todėl šiuo atveju tiekėjas gali pasiūlyti automobilį bet kurios iš nurodytų spalvų (baltą, juodą arba pilką).

2022-01-20 Finansinio ataskaitų audito, reguliavimo apskaitos sistemos patikros ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros paslaugų pirkimas

Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti finansinio ataskaitų audito, reguliavimo apskaitos sistemos patikros ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros paslaugų, nes CPO katalogo modulyje „Finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugos“ nėra numatomos įsigyti apimties paslaugų atitinkančių visus šio pirkimo objekto techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. CPO kataloge esantis modulis skirtas „tik finansinių ataskaitų auditui atlikti“, o pirkimo objekto techninėje specifikacijoje vienas iš keliamų reikalavimų yra atlikti reguliavimo apskaitos sistemos patikros ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą.

2022 Lengvojo automobilio veiklos nuomos pirkimas

Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti automobilio veiklos nuomos atitinkančios visus šio pirkimo techninėje specifikacijoje automobiliui keliamus reikalavimus. Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti  baltos spalvos automobilio veiklos nuomos. Bendrovės logotipo ir kitos atributikos naudojimo tvarkos apraše numatyta, kad  automobiliai  įsigyjami baltos spalvos.

CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“. Šiame modulyje galima pasirinkti dalį „Lengvųjų automobilių nuoma“. Šioje dalyje yra specifikacija „Vidutinių lengvųjų automobilių nuoma“, kuri skirta įsigyti lengvojo automobilio nuomą, tačiau joje nenumatyta galimybė įsigyti tik baltos spalvos automobilį. Nurodant CPO kataloge konkretaus pirkimo parametrus, reikalinga pasirinkti parametrą iš nurodytų galimų variantų.  Pildant CPO kataloge užsakovo pasirenkamų parametrų langą „Automobilio spalva“ yra siūlomas variantas „balta, juoda arba pilka“, o varianto tik balta spalva nurodyti negalima. Todėl šiuo atveju tiekėjas gali pasiūlyti automobilį bet kurios iš nurodytų spalvų (baltą, juodą arba pilką).  

2021-09-06 Kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbai

Iš   CPO katalogo  negalima  įsigyti kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbų,  kai  šie  darbai   atliekami vykdant žemės kasimo darbus šilumos tiekimo tinklų  avarinių   remonto darbų metu (atliekant trasų hidraulinius bandymus ir panašiai).   CPO katalogo „Statybos rangos darbai be projektavimo“ modulis „Aplinkos tvarkymo darbai“ (skyriai  2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas, 2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas, 2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas) (toliau  - CPO katalogas)  yra   skirtas „rangos darbams viename objekte įsigyti“ (sąlyga nurodyta CPO kataloge),  kai jau žinomas  konkretus objektas, o  pirkimų iniciatoriaus Paraiškoje nurodyta atlikti pirkimą darbams (nupirkti darbų įkainius), kai iš anksto nėra žinomi tikslūs objektai, kuriuose reikės atlikti darbus.   Pildant CPO kataloge  užsakymą  pirkimui atlikti (sutarčiai sudaryti) privaloma nurodyti  konkrečius darbų kiekius  kvadratiniais metrais,  nustatyti konkretų   darbų atlikimo terminą   (pirkimas vykdomas pagal kainos ir kokybės kriterijų, darbų atlikimo terminas yra vienas iš kriterijų pagal kurį nustatomas laimėjęs tiekėjas), o perkant darbus avarinių kasimų atvejais, negalima prognozuoti  kurioje vietoje reikės atlikti   darbus, nežinoma kokius konkrečiai darbus reikės atlikti, nežinomi   nei  darbų kiekiai, nei konkretūs darbų atlikimo terminai.  Avarinių kasimų atvejais, kai jau žinoma kokiame objekte reikia atlikti darbus, atlikti  pirkimo procedūrą per CPO katalogą užtruktų per ilgai, nes  atstatymo darbai turi būti atliekami kuo skubiau, užsakymas pradedamas vykdyti per 24 valandas po raštiško užsakymo gavimo dienos. Taip pat CPO kataloge nėra numatyti visi šio pirkimo  techninėje specifikacijoje išvardinti darbai - pvz. nenumatytas  mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą; nepraeinamų šiluminių trasų gelžbetonio kanalų, lovių, plokščių, kamerų remontas (įvairūs darbai, be gelžbetonio konstrukcijų kainos); mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu bei darbas sąvartoje; tranšėjų ir duobių užpylimas smėliu mechanizuotai, nesutankinant (be smėlio kainos)  ir kiti.

 

2021-07-22 AB „Šiaulių energija“ administracinio pastato modernizavimo statybos darbų pirkimas

Iš CPO katalogo nėra galimybės įsigyti  AB „Šiaulių energija“ administracinio pastato modernizavimo statybos darbų, nes CPO kataloge nėra perkamos apimties ir savybių darbų.  CPO kataloge yra modulis „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų“, kuris skirtas „tik objektams, dalyvaujantiems LR Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (V-VI kvietimai)“ ir modulis „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (ypatingieji darbai), kuriame nėra : 

 • Darbų, susijusių su esamos pastato kondicionavimo sistemos atnaujinimu ir naujos įrengimu,  nurodytų Paraiškos priedo „Techniniam darbo projekte“.

 

Modulio skyriuje  „1.6. Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas“ yra tik natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, o modulio  skyriuje  „1.7. Centralizuotos rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas“  yra tik centralizuotos rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas, kas šiame pirkime nereikalinga.

2021-05-24 Patalpų remonto darbų pirkimas

Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti  Patalpų remonto  darbų, nes CPO kataloge nėra perkamos apimties ir savybių darbų.  CPO kataloge yra modulis „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų“, kuris skirtas „tik objektams, dalyvaujantiems LR Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (V-VI kvietimai)“ ir modulis   „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (neypatingieji darbai) -  Statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur“, kuris  labiau skirtas pastatų renovacijai, o perkamas  pirkimo objektas -  Inžinerinio-laboratorinio pastato vidaus  patalpų  remonto paprastieji darbai.  Pavyzdžiui modulyje „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (neypatingieji darbai) -  Statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur“ nėra: 

 • vidaus durų keitimo  nurodyto Paraiškos priedo „Techninės specifikacija“  22  punkte. Modulio skyriuje  „1.17. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus)“ yra tik esamų durų keitimas metalinėmis durimis, o modulio  skyriuje  „1.19. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus“  yra tik   balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo, kas šiame pirkime nereikalinga;
 • visų sienų, pertvarų ir lubų įrengimo darbų nurodytų Paraiškos priedo „Techninės specifikacija“  15  punkte , pvz. nėra  pakabinamų lubų  su drėgmei atspariu užpildu įrengimo ir kitų.
2021-05-06 Komercinės paskirties krovininio automobilio (elektromobilio) pirkimas
Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti N1 kategorijos komercinės paskirties krovininio automobilio (elektromobilio), nes CPO kataloge nėra perkamų savybių prekės.

CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“, specifikacija „Lengvųjų elektromobilių pirkimas“, kuris skirtas pirkti M1 kategorijos, lengvąjį iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilį, o pirkimų iniciatoriaus pateiktoje 2021-04-30 paraiškoje  Nr. PU-452/21 dėl  komercinės paskirties krovininio automobilio (elektromobilio)   pirkimo yra nurodyta, kad perkamos transporto priemonės kategorija -  krovininis N1 kategorijos automobilis.

Taip pat CPO katalogo specifikacijoje „Lengvųjų elektromobilių pirkimas“ nėra pirkimo iniciatoriau keliamo reikalavimo salonui – „atskiras skyrius kroviniams vežti“.

2021-05-04 Krovininio automobilio pirkimas
Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti dviejų N1 kategorijos krovininių automobilių, nes CPO kataloge nėra perkamos savybės prekių.

Pirkimų iniciatoriaus pateiktoje  paraiškoje 2021-05-04  Nr. PU-471/21    dėl    krovininio automobilio pirkimo yra nurodyta, kad perkamos transporto priemonės kategorija -  krovininis N1 kategorijos automobilis, tipas – „furgonas“.

CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“.  Modulyje yra ne viena specifikacija skirta įsigyti  M1 kategorijos automobilius, bet tik 4 specifikacijose aprašytas  N1 kategorijos automobilis. Iš jų   yra  3 specifikacijos, kuriose nurodytas automobilio tipas „Furgonas“: t.y. „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“. 4 specifikacijoje „Krovininių visureigių pirkimas“ kėbulo tipas nėra „Furgonas“.

 CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“ nėra šių pirkimo iniciatoriaus keliamų reikalavimų automobilių kėbului, kurie būtini perkančiajam subjektui eksploatuojat  perkamus automobilius skirtus keleiviams bei kroviniams vežti (darbuotojams vykstant dirbti į objektus):

 • kėbulo tipas: „furgonas“, ne mažiau kaip 5 durų;
 • salonas - ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos ir skyrius kroviniams vežti;
 • šoninės durys - slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje ir kairėje;
 • šoniniai langai - šoniniai langai krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje.  

Nesant šių reikalavimų CPO specifikacijose, perkant per CPO katalogą, tiekėjai gali pasiūlyti automobilius, kurie  neatitiks aukščiau keliamų reikalavimų automobilių kėbului.

Pagal CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikaciją „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, specifikaciją „Vidutinių krovininių furgonų pirkimas“ ir specifikaciją „Didelių krovininių furgonų pirkimas“  galėtų būti pasiūlyti automobiliai, kurie  turi   mažiau kaip 5 duris (kataloge leidžiama siūlyti su 4 durimis), mažiau kaip 5 sėdimas vietas (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) bei neturėti  šoninių langų krovinių/keleivių skyriuje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) ar slankiųjų durų krovinių/keleivių skyriaus dešinėje  ir kairėje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas).   Pvz. kataloguose  nurodyti   automobiliai, kuriuos gali siūlyti tiekėjas,   Mercedes-Benz Citan,  Mercedes Benz Sprinter  ar Iveco Daily  gali  neatitikti visų reikalavimų kėbului, jei tokie reikalavimai nėra išvardinti. 

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“  nėra   pirkimo iniciatoriaus   keliamo   reikalavimo, kad  automobiliui turi būti suteikta automobilio garantija - ne mažiau kaip 4 metai arba ne mažiau kaip 120 000 km. rida, nes  CPO modulio specifikacijose nurodytas reikalavimas, kad „Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija“.    Ilgesnė garantija sumažina automobilio eksploatavimo kaštus.

2021-04-27 Krovininio automobilio pirkimas
Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti dviejų N1 kategorijos krovininių automobilių, nes CPO kataloge nėra perkamos savybės prekių.

Pirkimų iniciatoriaus pateiktoje  paraiškoje 2021-04-27  Nr. PU-439/21    dėl    krovininio automobilio pirkimo yra nurodyta, kad perkamos transporto priemonės kategorija -  krovininis N1 kategorijos automobilis, tipas – „furgonas“.

CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“.  Modulyje yra ne viena specifikacija skirta įsigyti  M1 kategorijos automobilius, bet tik 4 specifikacijose aprašytas  N1 kategorijos automobilis. Iš jų   yra  3 specifikacijos, kuriose nurodytas automobilio tipas „Furgonas“: t.y. „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“. 4 specifikacijoje „Krovininių visureigių pirkimas“ kėbulo tipas nėra „Furgonas“.

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“ nėra šių pirkimo iniciatoriaus keliamų reikalavimų automobilių kėbului, kurie būtini perkančiajam subjektui eksploatuojat  perkamus automobilius skirtus keleiviams bei kroviniams vežti (darbuotojams vykstant dirbti į objektus):

 • salonas - ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos ir atskiras skyrius kroviniams vežti;
 • šoninės durys - slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje ir kairėje;
 • šoniniai langai - šoniniai langai krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje.  

Nesant šių reikalavimų CPO specifikacijose, perkant per CPO katalogą, tiekėjai gali pasiūlyti automobilius, kurie  neatitiks aukščiau keliamų reikalavimų automobilių kėbului.

Pagal CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikaciją „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, specifikaciją „Vidutinių krovininių furgonų pirkimas“ ir specifikaciją „Didelių krovininių furgonų pirkimas“  galėtų būti pasiūlyti automobiliai, kurie  turi   mažiau kaip 5 sėdimas vietas (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) bei neturėti  šoninių langų krovinių/keleivių skyriuje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) ar slankiųjų durų krovinių/keleivių skyriaus dešinėje  ir kairėje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas).   Pvz. kataloguose  nurodyti   automobiliai, kuriuos gali siūlyti tiekėjas,   Mercedes-Benz Citan,  Mercedes Benz Sprinter  ar Iveco Daily  gali  neatitikti visų reikalavimų kėbului, jei tokie reikalavimai nėra išvardinti. 

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“  nėra   pirkimo iniciatoriaus   keliamo   reikalavimo, kad  automobiliui turi būti suteikta automobilio garantija - ne mažiau kaip 4 metai arba ne mažiau kaip 120 000 km. rida, nes  CPO modulio specifikacijose nurodytas reikalavimas, kad „Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija“.    Ilgesnė garantija sumažina automobilio eksploatavimo kaštus.

2021-04-14 Krovininių automobilių pirkimas
Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti dviejų N1 kategorijos krovininių automobilių, nes CPO kataloge nėra perkamos savybės prekių.

Pirkimų iniciatoriaus pateiktoje  paraiškoje 2021-03-08 paraišką  Nr. PU-229/21    dėl    krovininio automobilio pirkimo yra nurodyta, kad perkamos transporto priemonės kategorija -  krovininis N1 kategorijos automobilis, tipas – „furgonas“.

CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“.  Modulyje yra ne viena specifikacija skirta įsigyti  M1 kategorijos automobilius, bet tik 4 specifikacijose aprašytas  N1 kategorijos automobilis. Iš jų   yra  3 specifikacijos, kuriose nurodytas automobilio tipas „Furgonas“: t.y. „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“. 4 specifikacijoje „Krovininių visureigių pirkimas“ kėbulo tipas nėra „Furgonas“.

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“ nėra šių pirkimo iniciatoriaus keliamų reikalavimų automobilių kėbului, kurie būtini perkančiajam subjektui eksploatuojat  perkamus automobilius skirtus keleiviams bei kroviniams vežti (darbuotojams vykstant dirbti į objektus):

 • salonas - ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos ir skyrius kroviniams vežti;
 • šoninės durys - slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje ir kairėje;
 • šoniniai langai - šoniniai langai krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje.  

Nesant šių reikalavimų CPO specifikacijose, perkant per CPO katalogą, tiekėjai gali pasiūlyti automobilius, kurie  neatitiks aukščiau keliamų reikalavimų automobilių kėbului.

Pagal CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikaciją „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, specifikaciją „Vidutinių krovininių furgonų pirkimas“ ir specifikaciją „Didelių krovininių furgonų pirkimas“  galėtų būti pasiūlyti automobiliai, kurie  turi   mažiau kaip 5 duris (kataloge leidžiama siūlyti su 4 durimis), mažiau kaip 5 sėdimas vietas (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) bei neturėti  šoninių langų krovinių/keleivių skyriuje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) ar slankiųjų durų krovinių/keleivių skyriaus dešinėje  ir kairėje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas).   Pvz. kataloguose  nurodyti   automobiliai, kuriuos gali siūlyti tiekėjas,   Mercedes-Benz Citan,  Mercedes Benz Sprinter  ar Iveco Daily  gali  neatitikti visų reikalavimų kėbului, jei tokie reikalavimai nėra išvardinti. 

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“  nėra   pirkimo iniciatoriaus   keliamo   reikalavimo, kad  automobiliui turi būti suteikta automobilio garantija - ne mažiau kaip 4 metai arba ne mažiau kaip 120 000 km. rida, nes  CPO modulio specifikacijose nurodytas reikalavimas, kad „Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija“.    Ilgesnė garantija sumažina automobilio eksploatavimo kaštus. 

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“  nėra   pirkimo iniciatoriaus   keliamo   reikalavimo, kad  automobiliai būtų pristatyti per 4 mėnesius, nes CPO modulyje trumpiausias pristatymo terminas 6 mėn.

2021-01-26 Krovininio automobilio pirkimas
Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti   N1 kategorijos krovininio automobilio, nes CPO kataloge nėra perkamos savybės prekės.

Pirkimų iniciatoriaus pateiktoje  paraiškoje 2021-01-22 paraišką  Nr. PU-87/21   dėl    krovininio automobilio pirkimo yra nurodyta, kad perkamos transporto priemonės kategorija -  krovininis N1 kategorijos automobilis, tipas – „furgonas“.

CPO kataloge yra modulis „Lengvųjų automobilių pirkimas“.  Modulyje yra ne viena specifikacija skirta įsigyti  M1 kategorijos automobilius, bet tik 4 specifikacijose aprašytas  N1 kategorijos automobilis. Iš jų   yra  3 specifikacijos, kuriose nurodytas automobilio tipas „Furgonas“: t.y. „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“. 4 specifikacijoje „Krovininių visureigių pirkimas“ kėbulo tipas nėra „Furgonas“.

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“ nėra šių pirkimo iniciatoriaus keliamų reikalavimų automobilių kėbului, kurie būtini perkančiajam subjektui eksploatuojat  perkamus automobilius skirtus keleiviams bei kroviniams vežti (darbuotojams vykstant dirbti į objektus):

 • salonas - ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos ir skyrius kroviniams vežti;
 • šoninės durys - slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje ir kairėje;
 • šoniniai langai - šoniniai langai krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje.  

Nesant šių reikalavimų CPO specifikacijose, perkant per CPO katalogą, tiekėjai gali pasiūlyti automobilius, kurie  neatitiks aukščiau keliamų reikalavimų automobilių kėbului.

Pagal CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikaciją „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, specifikaciją „Vidutinių krovininių furgonų pirkimas“ ir specifikaciją „Didelių krovininių furgonų pirkimas“  galėtų būti pasiūlytas automobilis, kuris  turi  mažiau kaip 5 sėdimas vietas (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) bei neturėti  šoninių langų krovinių/keleivių skyriuje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas) ar slankiųjų durų krovinių/keleivių skyriaus dešinėje  ir kairėje (kataloge reikalavimas visai nekeliamas).   Pvz. kataloguose  nurodyti   automobiliai, kuriuos gali siūlyti tiekėjas,   Mercedes-Benz Citan,  Mercedes Benz Sprinter  ar Iveco Daily  gali  neatitikti visų reikalavimų kėbului, jei tokie reikalavimai nėra išvardinti. 

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“  nėra   pirkimo iniciatoriaus   keliamo   reikalavimo, kad  automobiliui turi būti suteikta automobilio garantija - ne mažiau kaip 4 metai arba ne mažiau kaip 120 000 km. rida, nes  CPO modulio specifikacijose nurodytas reikalavimas, kad „Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija“.    Ilgesnė garantija sumažina automobilio eksploatavimo kaštus. 

CPO modulio „Lengvųjų automobilių pirkimas“ specifikacijose „Lengvųjų mažų krovininių furgonų pirkimas“, „Vidutinių  krovininių furgonų pirkimas“,  „Didelių  krovininių furgonų pirkimas“  nėra   pirkimo iniciatoriaus   keliamo   reikalavimo, kad  automobilis būtų pristatytas  per 4 mėnesius, nes CPO modulyje trumpiausias pristatymo terminas 6 mėn.

2020-11-24 Daugiabučio namo, esančio adresu Aušros al. 54, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas

AB „Šiaulių energija" vykdė 5 (penkis) viešuosius pirkimus, naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu katalogu, dėl daugiabučio namo, esančio adresu Aušros al. 54, Šiauliai atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo, tačiau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminams nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta. Siekiant įgyvendinti Pavedimo sutarties ir Valstybės paramos sutarties nuostatas, AB „Šiaulių energija" vykdo viešąjį pirkimą dėl daugiabučio namo, esančio adresu Aušros al. 54, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

2020-11-24 Daugiabučio namo, esančio adresu J. Basanavičiaus g. 74, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas

B „Šiaulių energija" vykdė 4 (keturi) viešuosius pirkimus,  naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu katalogu, dėl daugiabučio namo, esančio adresu J. Basanavičiaus g. 74 , Šiauliai atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo, tačiau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminams nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta. Siekiant įgyvendinti Pavedimo sutarties ir Valstybės paramos sutarties nuostatas, AB „Šiaulių energija" vykdo viešąjį pirkimą dėl daugiabučio namo, esančio adresu J. Basanavičiaus g. 74, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

2020-11-12 Daugiabučio namo, esančio adresu Varpo g. 31, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas

AB „Šiaulių energija“ vykdė 4 (keturis) viešuosius pirkimus,  naudojantis viešosios įstaigos CPO LT elektroniniu katalogu, dėl daugiabučio namo, esančio adresu Varpo g. 31, Šiauliai atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų atlikimo, tačiau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminams nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta. Siekiant įgyvendinti Pavedimo sutarties ir Valstybės paramos sutarties nuostatas, AB „Šiaulių energija“ vykdo viešąjį pirkimą dėl daugiabučio namo, esančio adresu Varpo g. 31, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimo per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). 

 

 

2020-09-07 Pietinės katilinės vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas

        Iš/per CPO katalogo nėra galimybės įsigyti Pietinės katilinės vidaus patalpų paprastojo remonto  darbų, nes CPO kataloge nėra perkamos apimties ir savybių darbų.  CPO kataloge yra modulis „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų“, kuris skirtas „tik objektams, dalyvaujantiems LR Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (V-VI kvietimai)“ ir modulis   „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (neypatingieji darbai) -  Statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur“, kuris  labiau skirtas pastatų renovacijai, o  perkamas  pirkimo objektas -  vidaus  patalpų  remonto paprastieji darbai.  Pavyzdžiui   modulyje „Statybos rangos darbai be projektavimo paslaugos (neypatingieji darbai) -  Statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur“ nėra: 

 • vidaus durų keitimo, nurodyto Paraiškos priedo „Techninės specifikacija“  22  punkte. Modulio skyriuje  „1.17. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus)“ yra tik esamų durų keitimas metalinėmis durimis, o modulio  skyriuje  „1.19. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus“  yra tik   balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo, kas šiame pirkime nereikalinga;
 • visų sienų, pertvarų ir lubų įrengimo darbų, nurodytų Paraiškos priedo „Techninės specifikacija“  16  punkte, pvz. nėra  pakabinamų lubų  su drėgmei atspariu užpildu įrengimo ir kitų.

 

2020-05-07 Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimo T. Tilvyčio g. katilinėje darbų pirkimas

CPO kataloge nėra galimybės įsigyti Saulės fotovoltinės jėgainės įrengimo T. Tilvyčio g. katilinėje darbų,  nes reikalinga nupirkti 50 kW galios fotovoltinės saulės modulių jėgainės įrengimo darbus, o CPO kataloge galima įsigyti tik iki 20,0 kW galios fotovoltinės saulės modulių jėgainės darbus.

 

2020-04-03 Kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbai
Iš   CPO katalogo  negalima  įsigyti kelių, gatvių, kitų transporto ir pėsčiųjų takų dangų bei žaliųjų plotų atstatymo darbų,  kai  šie  darbai   atliekami vykdant žemės kasimo darbus šilumos tiekimo tinklų  avarinių   remonto darbų metu (atliekant trasų hidraulinius bandymus ir panašiai).   CPO katalogo „Statybos rangos darbai be projektavimo“ modulis „Aplinkos tvarkymo darbai“ (skyriai  2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas, 2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas, 2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas) (toliau  - CPO katalogas)  yra   skirtas „rangos darbams viename objekte įsigyti“ (sąlyga nurodyta CPO kataloge),  kai jau žinomas  konkretus objektas, o  pirkimų iniciatoriaus Paraiškoje nurodyta atlikti pirkimą darbams (nupirkti darbų įkainius), kai iš anksto nėra žinomi tikslūs objektai, kuriuose reikės atlikti darbus.   Pildant CPO kataloge  užsakymą  pirkimui atlikti (sutarčiai sudaryti) privaloma nurodyti  konkrečius darbų kiekius  kvadratiniais metrais,  nustatyti konkretų   darbų atlikimo terminą   (pirkimas vykdomas pagal kainos ir kokybės kriterijų, darbų atlikimo terminas yra vienas iš kriterijų pagal kurį nustatomas laimėjęs tiekėjas), o perkant darbus avarinių kasimų atvejais, negalima prognozuoti  kurioje vietoje reikės atlikti   darbus, nežinoma kokius konkrečiai darbus reikės atlikti, nežinomi   nei  darbų kiekiai, nei konkretūs darbų atlikimo terminai.  Avarinių kasimų atvejais, kai jau žinoma kokiame objekte reikia atlikti darbus, atlikti  pirkimo procedūrą per CPO katalogą užtruktų per ilgai, nes  atstatymo darbai turi būti atliekami kuo skubiau, užsakymas pradedamas vykdyti per 24 valandas po raštiško užsakymo gavimo dienos. Taip pat CPO kataloge nėra numatyti visi šio pirkimo  techninėje specifikacijoje išvardinti darbai - pvz. nenumatytas  mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą; nepraeinamų šiluminių trasų gelžbetonio kanalų, lovių, plokščių, kamerų remontas (įvairūs darbai, be gelžbetonio konstrukcijų kainos); mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu bei darbas sąvartoje; tranšėjų ir duobių užpylimas smėliu mechanizuotai, nesutankinant (be smėlio kainos)  ir kiti.


Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-06