Aplinkos monitoringo ataskaitos

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės, vandenvietės ir mazuto talpyklų teritorijos, esančių Pramonės g. 10, Šiauliuose, aplinkos monitoringo 2023 m. ataskaita

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2023 m. 1 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2023 m. 2 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2023 m. 3 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2023 m. 4 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės, vandenvietės ir mazuto talpyklų teritorijos, esančių Pramonės g. 10, Šiauliuose, aplinkos monitoringo 2022 m. ataskaita

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2022 m. 1 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2022 m. 2 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2022 m. 3 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2022 m. 4 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės, vandenvietės ir mazuto talpyklų teritorijos, esančių Pramonės g. 10, Šiauliuose, aplinkos monitoringo 2021 m. ataskaita

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2021 m. 1 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2021 m. 2 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2021 m. 3 ketv. duomenys

AB ,,Šiaulių energija“ Pietinės katilinės technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų 2021 m. 4 ketv. duomenys

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-02