Darbo užmokestis

Darbuotojų priskaitytas darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų grupės

2019 m.

2019 m. IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis*

Eur/mėn.

Eur/mėn.

Vadovaujantys darbuotojai - administracijos ir vidutinio lygmens vadovai

34

2417,50

35

2453,92

Specialistai

75

1515,18

73

1528,95

Jaunesnieji specialistai ir technikai

6

1103,62

7

1101,02

Jaunesnieji tarnautojai

1

1213,61

-

-

Darbininkai

130

1243,86

125

1285,35

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį  valstybinio socialinio draudimo  įmokos buvo perkeltos darbuotojams.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-16