Darbo užmokestis

Darbuotojų priskaitytas darbo užmokestis 2020 m. III ketv.

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų grupės

2019 m.

2020 m. III ketvirtis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis*

Eur/mėn.

Eur/mėn.

Vadovaujantys darbuotojai - administracijos ir vidutinio lygmens vadovai

34

2417,50

35

2691,00

Specialistai

75

1515,18

75

1626,29

Jaunesnieji specialistai ir technikai

7

1111,64

6

1185,80

Darbininkai

130

1243,86

113

1396,87

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį valstybinio socialinio draudimo  įmokos buvo perkeltos darbuotojams.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-15