Darbo užmokestis

Darbuotojų priskaitytas darbo užmokestis 2020 m. I ketv.

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų grupės

2019 m.

2020 m. I ketvirtis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis*

Eur/mėn.

Eur/mėn.

Vadovaujantys darbuotojai - administracijos ir vidutinio lygmens vadovai

34

2417,50

35

2460,14

Specialistai

75

1515,18

75

1540,35

Jaunesnieji specialistai ir technikai

7

1111,64

7

1115,60

Darbininkai

130

1243,86

124

1280,48

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį  valstybinio socialinio draudimo  įmokos buvo perkeltos darbuotojams.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-21