Darbo užmokestis

Darbuotojų priskaitytas darbo užmokestis 2021 m. I ketv.

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų grupės

2020 m.

2021 m. I ketvirtis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Eur/mėn.

Eur/mėn.

Vadovaujantys darbuotojai - administracijos ir vidutinio lygmens vadovai

35

2658,34

34

2677,35

Specialistai

76

1635,74

78

1650,98

Jaunesnieji specialistai ir technikai

7

1212,59

7

1147,35

Darbininkai

116

1395,52

112

1492,41

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-16