Darbo užmokestis

Darbuotojų priskaitytas darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų grupės

2020 m.

2020 m. IV ketvirtis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Eur/mėn.

Eur/mėn.

Vadovaujantys darbuotojai - administracijos ir vidutinio lygmens vadovai

35

2658,34

35

2832,87

Specialistai

76

1635,74

77

1782,94

Jaunesnieji specialistai ir technikai

7

1212,59

7

1330,39

Darbininkai

116

1395,52

112

1569,20

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-18