Darbo užmokestis

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų vidutinis nustatyas (paskirtasis) mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų grupės

2023 m.

2023 m. IV ketvirtis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Eur/mėn.

Eur/mėn.

Vadovaujantys darbuotojai - administracijos ir vidurinio lygmens vadovai

30

3290,01

29

3392,37

Specialistai

75

1988,84

76

2030,04

Jaunesnieji specialistai ir technikai

8

1498,71

7

1558,57

Darbininkai

113

1602,40

112

1630,50

AB "Šiaulių energija" valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis mėn. atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį už 2023 m. IV ketv. - 1947,00 Eur.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-16