Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis 2022 m. II ketv.

AB „Šiaulių energija“ darbuotojų vidutinis nustatyas (paskirtasis) mėnesio darbo užmokestis iki mokesčių

Darbuotojų grupės

2021 m.

2022 m. II ketvirtis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis

Eur/mėn.

Eur/mėn.

Vadovaujantys darbuotojai - administracijos ir vidutinio lygmens vadovai

33

2642,35

32

2846,29

Specialistai

76

1640,28

77

1777,77

Jaunesnieji specialistai ir technikai

8

1200,33

8

1347,50

Darbininkai

110

1320,34

108

1454,77

AB „Šiaulių energija“ valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis už 2022 m. II ketvirtį – 200,00 Eur

Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-18