Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

2023 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12 priedu)

Audituoti

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Šilumos tiekimo veikla viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo veikla

Mažmeninio aptarnavimo veikla

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

MWh

431510

     

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

MWh

431389

     

1.2.

Pirkta

MWh

121

     

2.

Parduota šiluma

MWh

363003      

3.

Viso sąnaudos

Eur

25302222

20981925 3852277

468020

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

16656396

16424517

231879

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

4734

4734

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

15779573

15779573

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

712732

497551

215181

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

62686

46816

15870

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

96671

95843

828

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8645826 4557408

3620398

468020

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2682908

1168433

1497833

16642

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

895378

645688

242203

7487

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

4226874

2549198

1343666

334010

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

587804

91848

495368

588

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

4094

2158

1714

222

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

56925

27849

20026

9050

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

107596

5545

4782

97269

3.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

       

3.2.9.

Kitos pastoviosios sąnaudos

Eur

84247

66689 14806

2752

METINIAI ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 03E-353 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Šilumos tiekimo veikla viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo veikla

Mažmeninio aptarnavimo veikla

1.

Šiluma, patiektina į tinklą

MWh

463521

     

1.1.

Pagamintina nuosavuose šaltiniuose

MWh

463221

     

1.2.

Įsigytina

MWh

300

     

2.

Realizuotina šiluma

MWh

386004

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

18249096

12052515

5843386

353195

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

9611477

7457820

2153657

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

7920

7920

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

7112583

7112583

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

430951

295812

135139

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

33781

30835

2946

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

10670

10670

   

3.1.6.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma

Eur

2015572  

2647437

 

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8637619

4594695

3689729

353195

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2168785

1012280

1153347

3158

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

893514

572184

313637

7693

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3643247

2291451

1138494

213302

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

505709

102456

403143

110

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

4612

3653

864

95

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

85891

53901

24081

7909

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

121379

4400

9471

107508

3.2.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

Eur

48085

28535

19289

261

3.2.9.

Investicijų grąžos sąnaudos

Eur

1166397

525835

627403

13159

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-01