Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

2021 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12 priedu)

Audituoti

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Šilumos tiekimo veikla viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo veikla

Mažmeninio aptarnavimo veikla

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

MWh

498962

     

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

MWh

498706

     

1.2.

Pirkta

MWh

256

     

2.

Parduota šiluma

MWh

422211

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

20441658

16764311

3317847

359500

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

12948897

12776359

172538

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

7211

7211

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

12297802

12297802

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

510946

348327

162619

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

51037

42018

9019

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

81901

81001

900

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

7492761

3987952

3145309

359500

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2408741

1042888

1355488

10365

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

658363

495949

159813

2601

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3649983

2276486

1117363

256134

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

502541

86634

415493

414

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

4015

2137

1685

193

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

57205

34557

16912

5736

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

96223

7767

5278

83178

3.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

       

3.2.9.

Kitos pastoviosios sąnaudos

Eur

115690

41534 73277

879

METINIAI ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 03E-353 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Šilumos tiekimo veikla viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo veikla

Mažmeninio aptarnavimo veikla

1.

Šiluma, patiektina į tinklą

MWh

463521

     

1.1.

Pagamintina nuosavuose šaltiniuose

MWh

463221

     

1.2.

Įsigytina

MWh

300

     

2.

Realizuotina šiluma

MWh

386004

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

18249096

12052515

5843386

353195

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

9611477

7457820

2153657

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

7920

7920

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

7112583

7112583

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

430951

295812

135139

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

33781

30835

2946

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

10670

10670

   

3.1.6.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma

Eur

2015572  

2647437

 

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8637619

4594695

3689729

353195

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2168785

1012280

1153347

3158

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

893514

572184

313637

7693

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3643247

2291451

1138494

213302

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

505709

102456

403143

110

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

4612

3653

864

95

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

85891

53901

24081

7909

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

121379

4400

9471

107508

3.2.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

Eur

48085

28535

19289

261

3.2.9.

Investicijų grąžos sąnaudos

Eur

1166397

525835

627403

13159

Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-29