Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

2020 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12 priedu)

Audituoti

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Šilumos tiekimo veikla viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo veikla

Mažmeninio aptarnavimo veikla

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

MWh

422123

     

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

MWh

421860

     

1.2.

Pirkta

MWh

263

     

2.

Parduota šiluma

MWh

347769

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

13974491

10317438

3291796

365257

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

6406324

6268639

137685

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

6396

6396

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

5899776

5899776

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

438744

302755

135989

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

33285

31589

1696

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

28123

28123

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

7568167

4048799

3154111

365257

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2428864

1130218

1290663

7983

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

767412

613277

149700

4435

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3518341

2116579

1151929

249833

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

524395

80495

443564

336

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

3925

2100

1636

189

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

103954

56719

38808

8427

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

105272

7200

4837

93235

3.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

       

3.2.9.

Kitos pastoviosios sąnaudos

Eur

116004

42211 72974

819

METINIAI ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 03E-353 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Šilumos tiekimo veikla viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo veikla

Mažmeninio aptarnavimo veikla

1.

Šiluma, patiektina į tinklą

MWh

463521

     

1.1.

Pagamintina nuosavuose šaltiniuose

MWh

463221

     

1.2.

Įsigytina

MWh

300

     

2.

Realizuotina šiluma

MWh

386004

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

18249096

12052515

5843386

353195

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

9611477

7457820

2153657

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

7920

7920

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

7112583

7112583

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

430951

295812

135139

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

33781

30835

2946

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

10670

10670

   

3.1.6.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma

Eur

2015572  

2647437

 

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8637619

4594695

3689729

353195

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2168785

1012280

1153347

3158

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

893514

572184

313637

7693

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3643247

2291451

1138494

213302

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

505709

102456

403143

110

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

4612

3653

864

95

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

85891

53901

24081

7909

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

121379

4400

9471

107508

3.2.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

Eur

48085

28535

19289

261

3.2.9.

Investicijų grąžos sąnaudos

Eur

1166397

525835

627403

13159

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-29