Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

2019 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 12 priedu)

Audituojama

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Šilumos tiekimo veikla viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo veikla

Mažmeninio aptarnavimo veikla

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

MWh

449414

     

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

MWh

449121

     

1.2.

Pirkta

MWh

293

     

2.

Parduota šiluma

MWh

370090

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

17083571

13834995

2891829

356747

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

10063446

9883749

179697

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

9378

9378

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

9346540

9346540

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

644079

468285

175794

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

40817

36914

3903

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

22632

22632

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

7020125

3951246

2712132

356747

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2261883

1260690

993581

7612

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

691875

465659

221495

4721

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3375562

2045892

1119340

210330

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

422719

86961

335410

348

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

4028

2267

1556

205

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

100802

53452

37917

9433

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

137414

6116

8336

122962

3.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

       

3.2.9.

Kitos pastoviosios sąnaudos

Eur

25842

30209

-5503

1136

METINIAI ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 03-163 "Dėl akcinės bendrovės "Šiaulių energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo")

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Iš viso

Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1.

Šiluma, patiektina į tinklą

MWh

471547

     

1.1.

Pagamintina nuosavuose šaltiniuose

MWh

470982

     

1.2.

Įsigytina

MWh

565

     

2.

Realizuotina šiluma

MWh

386299

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

20732608

14644333

5802057

286218

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

12587063

9766325

2820738

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

21470

21470

0

0

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

9302624

9302624

0

0

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

447953

277711

170242

0

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

65918

62859

3059

0

3.1.5.

Pelenų tvarkymo sąnaudos

Eur

101661

101661

   

3.1.6.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma

Eur

2647437

 

2647437

 

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8145545

4878008

2981319

286218

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2117502

1280178

833042

4282

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

753663

391182

359068

3413

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

2853450

1700719

1006213

146518

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

473655

125694

347859

102

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

14115

11407

2488

220

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

83250

62905

14700

5645

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

129255

9224

5290

114741

3.2.8.

Kitos paskirstomosios sąnaudos

Eur

52391

30426

21678

287

3.2.9.

Investicijų grąžos sąnaudos

Eur

1668260

1266271

390981

11008

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-18