Šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos

2018 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 16 priedu)

Audituota

Eil.Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Iš viso

Šilumos gamybos veikla

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1.

Šiluma, patiekta į tinklą

MWh

482933

     

1.1.

Pagaminta nuosavuose šaltiniuose

MWh

482612

     

1.2.

Pirkta

MWh

321

     

2.

Parduota šiluma

MWh

394303

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

18627779

15204874

3073235

349670

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

11130635

11036526

93695

414

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

11111

11109

2

0

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

10962062

10902092

59565

405

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

84252

53950

30297

5

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

42982

39366

3613

3

3.1.5.

Kitos kintamosios sąnaudos

Eur

30228

30009

218

1

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

7497144

4168348

2979540

349256

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2324518

1367033

942506

14979

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

1221444

610900

603844

6700

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

3238698

1986338

1055556

196804

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

437465

105239

332061

165

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

4504

3540

867

97

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

93656

61772

23081

8803

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

136737

5630

9596

121511

3.2.8.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Eur

       

3.2.9.

Kitos paskirstomosios sąnaudos

Eur

40122

27896

12029

197

3.2.10.

Nepaskirstomos sąnaudos

Eur

       

METINIAI ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

(vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 03-163 "Dėl akcinės bendrovės "Šiaulių energija" šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo")

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Iš viso

Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas

1.

Šiluma, patiektina į tinklą

MWh

471547

     

1.1.

Pagamintina nuosavuose šaltiniuose

MWh

470982

     

1.2.

Įsigytina

MWh

565

     

2.

Realizuotina šiluma

MWh

386299

     

3.

Viso sąnaudos

Eur

20732608

14644333

5802057

286218

3.1.

Viso kintamosios sąnaudos

Eur

12587063

9766325

2820738

0

3.1.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur

21470

21470

0

0

3.1.2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

Eur

9302624

9302624

0

0

3.1.3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

447953

277711

170242

0

3.1.4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Eur

65918

62859

3059

0

3.1.5.

Pelenų tvarkymo sąnaudos

Eur

101661

101661

   

3.1.6.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma

Eur

2647437

 

2647437

 

3.2.

Viso pastoviosios sąnaudos

Eur

8145545

4878008

2981319

286218

3.2.1.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur

2117502

1280178

833042

4282

3.2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur

753663

391182

359068

3413

3.2.3.

Personalo sąnaudos

Eur

2853450

1700719

1006213

146518

3.2.4.

Mokesčių sąnaudos

Eur

473655

125694

347859

102

3.2.5.

Finansinės sąnaudos

Eur

14115

11407

2488

220

3.2.6.

Administracinės sąnaudos

Eur

83250

62905

14700

5645

3.2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur

129255

9224

5290

114741

3.2.8.

Kitos paskirstomosios sąnaudos

Eur

52391

30426

21678

287

3.2.9.

Investicijų grąžos sąnaudos

Eur

1668260

1266271

390981

11008

Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-04