Realizavimo skyrius

Sutarčių su šilumos ir karšto vandens vartotojais sudarymas

Šilumos ir karšto vandens paskirstymas vartotojams

Mokėjimų už šilumos energiją ir karštą vandenį paskaičiavimas

Kompensacijų paskaičiavimas ir perskaičiavimas

Sąskaitų už šilumos energiją ir karštą vandenį išrašymas

Atsiskaitymo už šilumos energiją ir karštą vandenį klausimai

Karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimas

Tel. (8 41) 591 261, (8 41) 591 262, (8 41) 591 221

Darbas su skolininkais

Tel. (8 41) 591 256, 8 671 04653

Bendras el. paštas kreiptis visais aukščiau išvardintais klausimais siluma@senergija.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-18