Mokėjimų valdymo skyrius

Sutarčių su šilumos ir karšto vandens vartotojais sudarymas

Šilumos ir karšto vandens paskirstymas vartotojams

Mokėjimų už šilumos energiją ir karštą vandenį paskaičiavimas

Kompensacijų paskaičiavimas ir perskaičiavimas

Sąskaitų už šilumos energiją ir karštą vandenį išrašymas

Atsiskaitymo už šilumos energiją ir karštą vandenį klausimai

Karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimas

Tel. +370 41 591 261, +370 41 591 262, +370 41 591 221

Darbas su skolininkais

Tel. +370 41 591 256, +370 67 104 653

Bendras el. paštas kreiptis visais aukščiau išvardintais klausimais siluma@senergija.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28