Kaip sudaryti sutartį pasikeitus būsto ar būsto dalies savininkui?

Jei tapote naujuoju būsto ar būsto dalies savininku (-ams), AB „Šiaulių energija“ (toliau - Bendrovė) kviečia Jus pasirašyti Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo ir (ar) Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis Jums patogiu būdu:

  • Jei sutartis galite pasirašyti mobiliu parašu ar parašu USB kriptografinėje laikmenoje, prašome užpildyti prašymo „Prašymas dėl sąskaitų teikimo naujam buto savininkui“ formą Bendrovės internetinėje svetainėje https://www.senergija.lt/prasymai-pranesimai-igaliojimai/, pasirašyti ir atsiųsti el. paštu info@senergija.lt.  Kilus papildomiems klausimams, prašome skambinti telefonais: (8 41) 59 12 21, (8 41) 59 12 61,  (8 41) 59 12 62 ir (8 41) 58 51 16 (vartotojams Kuršėnuose) arba rašyti el. paštu siluma@senergija.lt.  
  • Jei mobilaus parašo neturite, laukiame Jūsų atvykstant į Vartotojų priimamąjį, adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, I aukštas, arba Dambrausko g. 15, Kuršėnuose. Atvykstant pasirašyti sutarčių, prašome turėti asmens tapatybę ir būsto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (būsto inventorizacinę bylą ir/arba VĮ Registrų centro pažymėjimą).

Vartotojų priimamojo Šiauliuose darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio –  7.30 val. iki 16.30 val.; penktadienį – 7.30 val. iki 14.00 val. Klientai priimami be pietų pertraukos.

Vartotojų priimamojo Kuršėnuose darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio –  7.30 val. iki 16.30 val.; penktadienį – 7.30 val. iki 14.00 val. Pietų pertrauka 11.30 val. iki 120 val.

                                      

Su esminėmis sutarčių nuostatomis iš anksto galite susipažinti: Bendrovės Vartotojų priimamajame, Bendrovės internetiniame puslapyje https://www.senergija.lt/sutartys/ arba Jūsų atskiru prašymu sutarčių projektai gali būti išsiųsti Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu arba įprastu paštu.

 

Jei pardavėte, padovanojote ar kitokiu būdu perleidote būsto ar būsto dalies  nuosavybės teisę, Bendrovė prašo Jūsų apie tai pranešti Bendrovei elektroniniu paštu info@senergija.lt ar kitais būdais. Šiame pranešime turite nurodyti savo vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą buto, kurio nuosavybės teisę perleidote, ir nuosavybės perleidimo datą.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-24