Kaip sudaryti sutartį pasikeitus būsto ar būsto dalies savininkui?

Jei tapote naujuoju būsto ar būsto dalies savininku (-ais), AB „Šiaulių energija“ (toliau - Bendrovė) kviečia Jus pasirašyti Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo ir (ar) Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis Jums patogiu būdu:

  • Jei sutartis galite pasirašyti mobiliu parašu ar parašu USB kriptografinėje laikmenoje, prašome užpildyti prašymo „Prašymas dėl sąskaitų teikimo naujam buto savininkui“ formą, ją pasirašyti ir, kartu su VĮ Registrų centro išrašu, atsiųsti el. paštu info@senergija.lt.  Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, parengs sutartį ir atsiųs ją pasirašymui jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

  • Jei mobilaus parašo neturite, tačiau naudojatės elektroniniu paštu, galite užpildyti prašymo „Prašymas dėl sąskaitų teikimo naujam buto savininkui“ formą ir ją pasirašyti ranka. Pasirašytą dokumentą, kartu su VĮ Registrų centro išrašu, atsiųsti el. paštu info@senergija.lt Vadovaujantis Jūsų pateiktais dokumentais, sutartis (-ys) bus paruošta (-os) iš anksto. Apie paruoštą sutartį būsite informuotas telefonu, nurodytu prašyme. Atvykus į Bendrovę aukščiau nurodytais adresais, galėsite pasirašyti sutartis, nelaukiant kol jos bus paruoštos.

  • Jei mobilaus parašo neturite, laukiame Jūsų atvykstant į Vartotojų priimamąjį, esantį Pramonės g. 10, Šiauliai, I aukštas, arba V. Dambrausko g. 15, Kuršėnuose. Atvykstant pasirašyti sutarčių, prašome turėti asmens tapatybę ir būsto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (būsto inventorizacinę bylą ir/arba VĮ Registrų centro pažymėjimą).

Vartotojų priimamojo Šiauliuose bei Kuršėnuose darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio –  7.30 val. iki 16.30 val.; penktadienį – 7.30 val. iki 14.00 val. Pietų pertrauka 11.30 val. iki 12:00 val. (Šiauliuose klientai priimami ir pietų pertraukos metu).

Jei kilo papildomų klausimų, prašome rašyti el. paštu siluma@senergija.lt arba skambinti telefonais: +370 41 591 221, +370 41 591 261,  +370 41 591 262, o klientams Kuršėnuose - +370 41 585 116.  

SVARBU! Vartotojų priimamajame Kuršėnuose aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę klientai. Registracijos telefonas +370 41 585 116.        

Jei pardavėte, padovanojote ar kitokiu būdu perleidote būsto ar būsto dalies  nuosavybės teisę, Bendrovė prašo Jūsų apie tai pranešti Bendrovei elektroniniu paštu info@senergija.lt ar kitais būdais. Šiame pranešime turite nurodyti savo vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą buto, kurio nuosavybės teisę perleidote, ir nuosavybės perleidimo datą.

Gavusi Jūsų pranešimą, Bendrovė nutrauks su Jumis sutartį dėl šilumos tiekimo/pardavimo ir susisieks su naujuoju buto savininku.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-16