Kaip sudaryti sutartį pasikeitus būsto ar būsto dalies savininkui?

Jei tapote naujuoju būsto ar būsto dalies savininku (-ais), AB „Šiaulių energija“ (toliau - Bendrovė) kviečia Jus pasirašyti Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo ir (ar) Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis Jums patogiu būdu:

  • Jei sutartis galite pasirašyti mobiliu parašu ar parašu USB kriptografinėje laikmenoje, prašome užpildyti prašymo „Prašymas dėl sąskaitų teikimo naujam buto savininkui“ formą Bendrovės internetinėje svetainėje https://www.senergija.lt/prasymai-pranesimai-igaliojimai/, jį pasirašyti ir kartu su VĮ Registrų centro išrašu atsiųsti el. paštu info@senergija.lt.  Bendrovė gavusi Jūsų prašymą parengs sutartį ir atsiųs ją pasirašymui elektroniniu paštu, iš kurio bus gavusi Jūsų prašymą.
  • Jei mobilaus parašo neturite, laukiame Jūsų atvykstant į Vartotojų priimamąjį, esantį Pramonės g. 10, Šiauliai, I aukštas, arba V. Dambrausko g. 15, Kuršėnuose. Atvykstant pasirašyti sutarčių, prašome turėti asmens tapatybę ir būsto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (būsto inventorizacinę bylą ir/arba VĮ Registrų centro pažymėjimą).
  • Jei mobilaus parašo neturite, tačiau naudojatės elektroniniu paštu, galite užpildyti prašymo „Prašymas dėl sąskaitų teikimo naujam buto savininkui“ formą Bendrovės internetinėje svetainėje https://www.senergija.lt/prasymai-pranesimai-igaliojimai/  ir jį pasirašyti ranka. Pasirašytą dokumentą, jums patogiu formatu, kartu su VĮ Registrų centro išrašu atsiųsti el. paštu info@senergija.lt Vadovaujantis Jūsų pateiktais dokumentais, sutartis (-ys) bus paruošta (-os) iš anksto. Apie paruoštą sutartį būsite informuotas telefonu, nurodytu prašyme. Atvykus į Bendrovę aukščiau nurodytais adresais, galėsite pasirašyti sutartis, nelaukiant kol jos bus paruoštos.

Vartotojų priimamojo Šiauliuose darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio –  7.30 val. iki 16.30 val.; penktadienį – 7.30 val. iki 14.00 val. Klientai priimami be pietų pertraukos.

Vartotojų priimamojo Kuršėnuose darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio –  7.30 val. iki 16.30 val.; penktadienį – 7.30 val. iki 14.00 val. Pietų pertrauka 11.30 val. iki 12:00 val.

Jei kilo papildomų klausimų, prašome rašyti el. paštu siluma@senergija.lt arba skambinti telefonais: (8 41) 59 12 21, (8 41) 59 12 61,  (8 41) 59 12 62, o klientams Kuršėnuose - (8 41) 58 51 16.  

SVARBU! Vartotojų priimamajame Kuršėnuose aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę klientai. Registracijos telefonas (8 41) 58 51 16.        

Su esminėmis sutarčių nuostatomis iš anksto galite susipažinti: Bendrovės Vartotojų priimamajame, Bendrovės internetiniame puslapyje https://www.senergija.lt/sutartys/ arba Jūsų atskiru prašymu sutarčių projektai gali būti išsiųsti Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu arba įprastu paštu.

Jei pardavėte, padovanojote ar kitokiu būdu perleidote būsto ar būsto dalies  nuosavybės teisę, Bendrovė prašo Jūsų apie tai pranešti Bendrovei elektroniniu paštu info@senergija.lt ar kitais būdais. Šiame pranešime turite nurodyti savo vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą buto, kurio nuosavybės teisę perleidote, ir nuosavybės perleidimo datą.

Neatidėliotinas tokios informacijos pateikimas leis užtikrinti, kad Jums nebūtų teikiama neaktuali informacija (apie laikiną paslaugų ribojimą, skaitiklių keitimą, skolų mokėjimą ir pan.).

Gavusi Jūsų pranešimą, Bendrovė nutrauks su Jumis sutartį dėl šilumos tiekimo/pardavimo ir susisieks su naujuoju buto savininku.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-03