Kaip paskirstoma šiluma gyvenamajame name, kai dalis patalpų pastate atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos?

  • Titulinis
  • Gyventojams
  • Kaip paskirstoma šiluma gyvenamajame name, kai dalis patalpų pastate atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos?

Pastate per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos energijos kiekis yra išmatuojamas šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu namo įvade. Jei pastate yra daugiau nei vienas vartotojas, šis šilumos energijos kiekis atskiriems vartotojams yra paskirstomas tik pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus metodus.

Kiekviename metode yra nurodyta šilumos energijos paskirstymo tvarka, kuri priklauso nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumų bei šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos. Tinkamai pasirinktas šilumos paskirstymo metodas leidžia tiksliau nustatyti pastate esančiuose butuose ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį.

Nepriklausomai nuo šilumos paskirstymo metodo parinkimo, visada paskirstomas tik atsiskaitymo laikotarpiu name suvartotas šilumos energijos kiekis, išmatuotas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu.

Jeigu pastate dalis vartotojams priklausančių patalpų yra atjungtos (nebuvo prijungtos) nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis ar kt.), šilumos energijos paskirstymui taikomi  geriausiai tokio pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumus ir atsiskaitomųjų prietaisų įrengimo vietas atitinkantys Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4 (Žin., 2005, Nr. 60-2158) kartu su Šilumos kiekio bendrosioms reikmėms nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5. (Žin., 2005, Nr. 92-3456) (toliau Metodas Nr. 5).

Metodo Nr. 5  pagrindinis principas yra tai, kad šilumos kiekis, suvartotas pastato šildymui, yra skirstomas į dvi dalis: naudingo ploto šildymui ir bendrosioms reikmėms.

Tokiu atveju, naudingo ploto šildymui tenkantis kiekis yra paskirstomas centralizuoto šildymo vartotojams, o bendrosioms reikmėms tenkanti šilumos dalis išdalijama visiems namo butų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu šildomos jų patalpos.

Prie centralizuoto šildymo sistemos prijungtam butui priskirtas patalpų šildymui šilumos kiekis padalinamas į dvi dalis: į šilumą naudingo ploto šildymui ir į proporcingai buto daliai tenkančią šilumą bendrosioms reikmėms. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tai nėra papildomas šilumos kiekis ir tuo pačiu nėra papildomas mokestis. Priešingai, už dalį šilumos kiekio bendrosioms reikmėms apmoka ir namo vartotojas, kurio buto šildymo įrenginiai atjungti nuo centralizuoto šildymo sistemos.  Todėl centralizuotos šilumos vartotojams atitinkamai sumažėja galutinė mokėjimo suma.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nurodymu, namų, kuriuose taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 5, vartotojams teikiamose sąskaitose bendrosioms reikmėms priskirtas šilumos kiekis ir apskaičiuotas mokėjimas turi būti atvaizduotas atskiroje eilutėje. Tuo tarpu kitų namų (kuriuose dėl kitokių šilumos paskirstymo metodų taikymo nėra atskiriama šilumos dalis bendrosioms reikmėms) vartotojams visas šilumos kiekis, tame tarpe ir šilumos kiekis bendrosioms reikmėms, yra pateiktas vienoje sąskaitos eilutėje, o mokėjimas atitinkamai vienu skaičiumi.

Trumpai tariant, visi vartotojai moka už šilumos kiekio bendrosioms reikmėms dalį, nepriklausomai nuo to, ar mokėjimo sąskaitoje šis šilumos kiekis pateikiamas atskira eilute, ar vienoje eilutėje kartu su buto šildymu.

Išsamiai apie šilumos paskirstymo metodus galite sužinoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetiniame puslapyje www.regula.lt skiltyje Teisės aktai/Veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-15

Turite klausimų? Neradote ieškomos informacijos? Rašykite mums. Norėdami gauti tikslų ir išsamų atsakymą į savo klausimą, BŪTINAI žinutėje nuodykite SAVO PAVARDĘ ir TIKSLŲ ADRESĄ.