Ką daryti, jei žema karšto vandens temperatūra?

Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatyta, kad pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 ℃. Kokią  tikslią temperatūrą palaikyti konkretaus gyvenamojo namo šilumos punkte, nenusižengiant anksčiau minėtam teisės aktui, renkasi namo gyventojai apie savo sprendimą informuodami namo karšto vandens sistemų prižiūrėtoją. AB „Šiaulių energija“ be pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo  (bendrijos pirmininko, namą administruojančios įmonės, asmens, atsakingo už pastato šilumos ūkį) žinios jokių nustatymų neatlieka – kiekvienam daugiabučiam gyvenamajam namui yra parenkamas individualus, to namo gyventojų poreikius atitinkantis šilumos tiekimo grafikas.

Jeigu tiekiamo karšto vandens kokybė neatitinka teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų, vartotojai turi teisę kreiptis į daugiabučio gyvenamojo namo vidaus šildymo sistemų prižiūrėtoją arba karšto vandens tiekėją, kad šie, atitinkamai savo atsakomybės ribose, užtikrintų tinkamos kokybės karšto vandens tiekimą. Jei daugiabučio gyvenamojo namo prižiūrėtojas yra AB „Šiaulių energija“ vartotojas turėtų kreiptis į Paslaugų užtikrinimo skyrių tel. +370 41 591 242, +370 41 591 243. Sužinoti, kas yra namo vidaus sistemų prižiūrėtojas, galima pasiskambinus į AB „Šiaulių energija“ Klientų aptarnavimo skyrių tel. +370 41 591 268, +370 41 591 269, +370 41 591 277.

Pastato šildymo ir karšto vandens vidaus sistemos yra to pastato savininkų nuosavybė, kuriai prižiūrėti pasitelkiamas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, kurio pareiga yra užtikrinti racionalią šilumos ūkio priežiūrą. AB „Šiaulių energija“, kaip karšto vandens tiekėjas, atsako už tinkamos kokybės karšto vandens tiekimą iki karšto vandens sistemos priežiūros ribos.

Karšto vandens sistemos priežiūros ribų ir tiekimo-vartojimo ribų nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Vartotojai, kurie su AB „Šiaulių energija“ yra sudarę Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir (arba) Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualias sutarčių sąlygas, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį, šias ribas gali pasižiūrėti Šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų ir tiekimo-vartojimo ribos nustatymo akte (priedas prie sutarties). Nepasirašę minėtų sutarčių vartotojai su šiomis ribomis gali susipažinti atvykę į AB „Šiaulių energija“ Mokėjimų valdymo skyrių.

Galimos žemos karšto vandens temperatūros priežastys – cirkuliacijos sutrikimai karšto vandens sistemoje, pvz., užsinešę stovai, cirkuliacinio siurblio gedimai ir pan. Konkrečias priežastis nustato pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas arba jo pasitelkti specialistai.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-04

Turite klausimų? Neradote ieškomos informacijos? Rašykite mums. Norėdami gauti tikslų ir išsamų atsakymą į savo klausimą, BŪTINAI žinutėje nuodykite SAVO PAVARDĘ ir TIKSLŲ ADRESĄ.