Daugiabučių namų renovacija

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai finansuojami iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Namo renovacija – nauda miestiečiams ir miestui

Jau renovuotų Šiaulių miesto daugiabučių namų gyventojai džiaugiasi ne tik mažesnėmis šilumos energijos sąnaudomis ir išlaidomis šildymui, kokybiškesnėmis gyvenimo sąlygomis bei gražesniu pastato vaizdu, bet ir kita ilgalaike renovacijos nauda – padidėjusia turto verte, taip pat galimybe prisidėti prie patrauklaus savo gyvenamojo kvartalo ir viso miesto estetinio veido kūrimo. Būkime savo miesto šeimininkai! Atsinaujinkime savo namus kartu su sparčiai modernėjančiu miestu!

AB „Šiaulių energija“, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus skyrimo“, yra paskirta Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi. Pagrindinės AB „Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus veiklos kryptys: projektų įgyvendinimo administravimas ir kredito sutarčių administravimas. Pasirinkę bendrovę savo namo atnaujinimo administratoriumi, galite būti tikri, kad darbai bus atlikti kokybiškai ir atsakingai.

Vykdydami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą, bendrovės specialistai konsultuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, organizuoja atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo užtikrinimą, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, juos atstovauja įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą, vykdo investicijų plano, techninio darbo projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimus, teikia prašymus dėl valstybės paramos suteikimo.

Vykdydami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų kreditavimo sutartyse numatytas funkcijas, bendrovės specialistai teikia daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams pranešimus apie mokėjimus, užtikrina paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti, pateikimą Šiaulių miesto savivaldybės socialinės paramos skyriui, teikia ataskaitas kreditavimo įstaigoms ir atsakingai vykdo kitus įsipareigojimus.

Daugiau informacijos yra čia.

2020 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė naują, jau aštuntą kvietimą teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius namus. Šiemet paraiškų priėmimas pratęstas iki šių metų gruodžio 31 d. (iš pradžių buvo numatyta, kad paraiškos bus priimamos iki birželio 1 d.).

Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) paraiškas renovacijai gali teikti ir savivaldybės, ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, ir administruojantieji renovacijos projekto įgyvendinimą, ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

Šis kvietimas, kaip ir kasmet, numatytas 150 mln. eurų investicijų sumai, kurios trečdalį – 50 mln. eurų – sudaro valstybės parama. Renovacijos projekto parengimo ir statybos technines išlaidas 100 proc. gyventojams kompensuoja valstybė.

Gautas paraiškas BETA reitinguos pagal nustatytus kriterijus, kurių specialieji reikalavimai, pratęsus paraiškų teikimo terminą, taip pat šiek tiek pasikeitė (pakeitimai paryškinti):

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas tvirtinamas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas lengvatinio kredito suteikimui.

Kai atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis nei 1500 m² ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pradėtas rengti įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimui Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo“, projekte turi būti numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrinę bendrosioms pastato reikmėms, išskyrus atvejus, kai elektrinei įrengti nėra techninių galimybių.

Kvietimą rasite čia.

Maloniai  prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistus el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238, jei Jums reikia konsultacijos ar pageidaujate, kad šie atvyktų į daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus pristatyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesus. Atsižvelgiant į situaciją, šiuo metu tokie susirinkimai yra sėkmingai organizuojami nuotoliniu būdu, „Zoom“ platformoje. Užtikriname profesionalią, Jūsų pasitikėjimo vertą puikių savo srities specialistų pagalbą.

Nepraleiskite progos pasinaudoti kvietimu teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius namus ir pradėkite ruoštis renovacijai jau dabar!

Pasiryžę renovuoti savo namą išspręsite ne tik daug savo asmeninės aplinkos, bet ir opių viso miesto erdvių problemų.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-31