Daugiabučių namų renovacija

Kokia renovacijos nauda?

Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

• Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);

• Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

AB „Šiaulių energija“, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus skyrimo“, yra paskirta Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi. Pagrindinės AB „Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus veiklos kryptys: projektų įgyvendinimo administravimas ir kredito sutarčių administravimas.

Vykdydami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą, bendrovės specialistai konsultuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, organizuoja atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo užtikrinimą, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, juos atstovauja įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą, vykdo investicijų plano, techninio darbo projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimus, teikia prašymus dėl valstybės paramos suteikimo.

Vykdydami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų kreditavimo sutartyse numatytas funkcijas, bendrovės specialistai teikia daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams pranešimus apie mokėjimus, užtikrina paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti, pateikimą Šiaulių miesto savivaldybės socialinės paramos skyriui, teikia ataskaitas kreditavimo įstaigoms ir atsakingai vykdo kitus įsipareigojimus.

Daugiau informacijos yra čia.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai finansuojami iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-24