Daugiabučių namų renovacija

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai finansuojami iš Daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Namo renovacija – nauda miestiečiams ir miestui

Jau renovuotų Šiaulių miesto daugiabučių namų gyventojai džiaugiasi ne tik mažesnėmis šilumos energijos sąnaudomis ir išlaidomis šildymui, kokybiškesnėmis gyvenimo sąlygomis bei gražesniu pastato vaizdu, bet ir kita ilgalaike renovacijos nauda – padidėjusia turto verte, taip pat galimybe prisidėti prie patrauklaus savo gyvenamojo kvartalo ir viso miesto estetinio veido kūrimo. Būkime savo miesto šeimininkai! Atsinaujinkime savo namus kartu su sparčiai modernėjančiu miestu!

AB „Šiaulių energija“, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus skyrimo“, yra paskirta Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi. Pagrindinės AB „Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus veiklos kryptys: projektų įgyvendinimo administravimas ir kredito sutarčių administravimas. Pasirinkę bendrovę savo namo atnaujinimo administratoriumi, galite būti tikri, kad darbai bus atlikti kokybiškai ir atsakingai.

Vykdydami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą, bendrovės specialistai konsultuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, organizuoja atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo užtikrinimą, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, juos atstovauja įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą, vykdo investicijų plano, techninio darbo projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimus, teikia prašymus dėl valstybės paramos suteikimo.

Vykdydami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų kreditavimo sutartyse numatytas funkcijas, bendrovės specialistai teikia daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams pranešimus apie mokėjimus, užtikrina paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti, pateikimą Šiaulių miesto savivaldybės socialinės paramos skyriui, teikia ataskaitas kreditavimo įstaigoms ir atsakingai vykdo kitus įsipareigojimus.

Daugiau informacijos yra čia.

2023 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė jau dešimtą kvietimą teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius namus.


APVA šias paraiškas priims iki 2024 m. sausio 15 d. Jas gali teikti ir savivaldybės, ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, ir administruojantieji renovacijos projekto įgyvendinimą, ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

AB „Šiaulių energija“ atkreipia dėmesį, kad šiam kvietimui numatyta tik 100 mln. eurų investicijų suma. Jeigu per kvietime nurodytą terminą bus pateikta paraiškų, kurių bendra investicijų rangos darbams suma viršys kvietimo lėšų sumą, bus taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas.

Viena svarbiausių šio kvietimo naujovių – aukštesni reikalavimai teikiant valstybės paramą energinio efektyvumo didinimo priemonėms.

Valstybės parama bus skiriama tik projektams, pasiekusiems ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinusiems ne mažiau kaip 40 procentų, palyginus su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.

Šiems projektams numatomas lengvatinis kreditas:

  • 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių (statybų techninei priežiūrai, projekto parengimo dalims, administravimo išlaidoms);
  • 30 proc. kompensacija bei papildoma 20 proc. kompensacija įgyvendinus projektą.

Su patvirtintu Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašu galite susipažinti čia.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas tvirtinamas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas lengvatinio kredito suteikimui.

Maloniai  prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistus el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. +370 41 591 238, jei Jums reikia konsultacijos ar pageidaujate, kad šie atvyktų į daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus pristatyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesus. Atsižvelgiant į situaciją, šiuo metu tokie susirinkimai yra sėkmingai organizuojami nuotoliniu būdu, „Zoom“ platformoje. Užtikriname profesionalią, Jūsų pasitikėjimo vertą puikių savo srities specialistų pagalbą.

Nepraleiskite progos pasinaudoti kvietimu teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius namus ir pradėkite ruoštis renovacijai jau dabar!

Pasiryžę renovuoti savo namą išspręsite ne tik daug savo asmeninės aplinkos, bet ir opių viso miesto erdvių problemų.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28