Naujienos

Šiauliuose su pavasariu spartėja daugiabučių renovacija

2021 04 01

Įsibėgėjantis pavasaris didina daugiabučių namų renovacijos projektų įgyvendinimo tempus Šiauliuose. Tokius projektus administruojanti AB „Šiaulių energija“ šiuo metu vykdo net 7-ių atnaujinamų daugiabučių statybos rangos darbus. Šių namų gyventojai kasdien mato ne tik pirmąsias besiskleidžiančias pavasarines gėles, bet ir gražėjančius savo būstus, jaučia, kaip šie šiltėja, keičiant pastato langus, stogą, apšiltinant išorines jo sienas! Netrukus jie galės mėgautis ir kita ilgalaike renovacijos nauda: žymiai sumažėjusiu šilumos energijos suvartojimu, mažesnėmis išlaidomis šildymui bei pastato priežiūrai,  didesne turto verte. Daugiabučių namų renovacija prisideda ir prie aplinkos taršos mažinimo, gyvenamojo kvartalo ir viso miesto patrauklaus estetinio vaizdo.

AB „Šiaulių energija“ Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi buvo paskirta prieš beveik penkerius metus. Dabar bendrovės Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai ne tik administruoja projektų įgyvendinimą, bet ir kredito sutartis, kurių šiuo metu turi jau 24. Pasirinkę bendrovę savo namo modernizavimo administratoriumi, galite būti tikri, kad darbai bus atlikti laiku, kokybiškai ir atsakingai. Šilumos energiją vartotojų būstams ir darbovietėms tiekiančios bendrovės specialistams yra itin svarbu, kad šiluma jų klientus ne tik pasiektų, bet ir būtų jiems maksimaliai naudinga. O geriausia būdas sumažinti šilumos praradimus – daugiabučio namo renovacija, po kurios gyventojų šilumos suvartojimas sumažėja apie 40 proc., atitinkamai mažėja ir mokėjimai už šildymą.

Renovuojant daugiabutį, sprendžiamos tokios rimtos pastato eksploatacijos ir šildymo sistemos problemos, kaip prastos būklės neapšiltintos pastato išorinės sienos, nesandarus stogas bei šildymo sistema, tokiu būdu daugiabučio eksploatacijos laikotarpį pailginant bent 30 metų. Bene labiausiai atnaujinti daugiabutį namą gyventojus skatina noras sutaupyti šilumos energiją ir sumažinti savo išlaidas.

AB „Šiaulių energija“ specialistai atliko su bendrovės pagalba jau renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose bendrovė yra šilumos tiekėja, šilumos suvartojimo  analizę iki ir po jų atnaujinimo. Jos rezultatai parodė, kad per 5 praeito šildymo sezono mėnesius jų gyventojams pavyko sutaupyti apie 1,1 GWh šilumos energijos (lyginta, kiek šilumos energijos daugiabučių gyventojai suvartojo po namų renovacijos, ir kiek būtų suvartoję, jei namai nebūtų renovuoti) ir atitinkamai apie 52,7 tūkst. Eur su PVM, kuriuos būtų išleidę šildymui.

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo projektus, AB „Šiaulių energija“ darbuotojai konsultuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus modernizavimo klausimais, organizuoja modernizavimo projektų finansavimo užtikrinimą, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus atstovauja jau įgyvendinant projektą. Taip pat jie vykdo investicijų plano, techninio darbo projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimus, teikia prašymus dėl valstybės paramos suteikimo.

Vykdydami daugiabučių namų modernizavimo projektų kreditavimo sutartyse numatytas funkcijas, bendrovės specialistai teikia daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams pranešimus apie mokėjimus, užtikrina paraiškų namo renovacijos kreditui ir palūkanoms, tenkančioms į būsto šildymo išlaidų kompensaciją teisę turintiems asmenims, apmokėjimą ir pateikimą Šiaulių miesto savivaldybės socialinės paramos skyriui, teikia ataskaitas kreditavimo įstaigoms ir atsakingai vykdo kitus įsipareigojimus. Taigi, ir renovavus būstą, bendrovės specialistų pagalba gyventojams nesibaigia.

Karantino metu AB „Šiaulių energija“ gyventojams pasiūlė naujovę – informatyvius nuotolinius susirinkimus-telekonferencijas saugioje ir jaukioje namų aplinkoje. Bendrovė jaučia pareigą nepertraukiamai šiauliečius informuoti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos klausimais ir šiuo sudėtingu laikotarpiu, todėl dabar minėti susirinkimai ir toliau sėkmingai organizuojami „Zoom“ platformoje.

Džiugu, kad vykstanti daugiabučių namų renovacija skatina aplinkinių namų gyventojus ryžtis savo būsto atnaujinimui. Pageidaujant ir Jūsų daugiabučio namo gyventojams gali būti surengtas virtualus susirinkimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo investicijų plano parengimo. Šiais ir kitais renovacijos klausimais prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių, el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238. AB „Šiaulių energija“ garantuoja Jums profesionalią renovacijos srities žinovų pagalbą.

Pirmoje nuotraukoje – jau su bendrovės pagalba renovuoti Draugystės g. 15 ir 13 namai. Miesto savivaldybė, norėdama prisidėti prie daugiabučių namų atnaujinimo programos skatinimo, nuo 2022 metų planuoja įtraukti priemonę renovuojamų daugiabučių namų kiemų dangų tvarkymui į strateginio planavimo dokumentus bei savivaldybės biudžete numatyti lėšas šiai priemonei įgyvendinti.

Antroje nuotraukoje – Vytauto g. 58 namas, vienas iš 7-ių šiuo metu AB „Šiaulių energija“ administruojamų renovuojamų Šiaulių daugiabučių, kuriuose jau vyksta statybos rangos darbai.Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-01