Naujienos

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Ežero g., Šeduvos g. ir Vilniaus g., esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas

2024 05 03

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, TARP EŽERO G., ŠEDUVOS G. IR VILNIAUS G.,  ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANAS (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Šiaulių energija“  kontaktinė informacija: gamybos ir technikos skyriaus inžinierė Inga Gelažienė el. p. inga.g@senergija.lt, tel. 841 591 239

Plano rengėjas  -  VĮ Registrų centras Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 2 grupės vadovą Dainių Umbrasą el. p.  Dainius.Umbrasas@registrucentras.lt> arba tel. +370 658 56753.

Plano tikslas parengti, tenkinant viešąjį interesą, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje tarp Ežero g., Šeduvos g. ir Vilniaus g.,  esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Aiškinamasis raštas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Ežero g., Šeduvos g. ir Vilniaus g.,  esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Ežero g., Šeduvos g. ir Vilniaus g.,  esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano, sąrašas

Energetikos ministerijos sprendimasPaskutinį kartą redaguota: 2024-05-03