Naujienos

Sėkmingai įgyvendintas dar vienas aplinkosauginis projektas

2021 04 20

Modernizuodama šilumos ūkį,  AB „Šiaulių energija“ diegia įvairias aplinkosaugines priemones, ieško galimybių labiau išnaudoti esamos atliekinės energijos resursus, taiko naujausias technologijas šilumos gamybos efektyvumui didinti, iškastinio kuro naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimui mažinti, tuo pačiu mažinant šilumos gamybos kainą bei sąnaudas. Šių tikslų siekiama ir ką tik įgyvendintu dar vienu bendrovės projektu „Šilumos siurblio įrengimas dūmų kondensato iš AB „Šiaulių energija“ termofikacinės elektrinės kondensacinių ekonomaizerių šilumos išnaudojimui“.

2020 m. pabaigoje pradėto ir šiemet užbaigto atliekinės šilumos energijos panaudojimo projekto rėmuose bendrovės termofikacinėje elektrinėje įrengti 7 kompresoriniai šilumos siurbliai, skirti išnaudoti kondensato, susidarančio termofikacinės elektrinės kondensacinių dūmų ekonomaizeriuose, šilumą. Kiekvieno iš sumontuotų siurblių galia šildymui siekia 67,1 kW. Naujais siurbliais gaminama šilumos energija pakeis  gamtines dujas ir biokurą naudojančiuose įrenginiuose gaminamą šilumos energiją. Kompresorinis šilumos siurblys yra vienas iš efektyviausių įrenginių, kuriuo iš žemo potencialo energijos, sutelkiant darbą, galima gauti aukštesnio potencialo energiją.

Šio projekto rangos darbų sutarties vertė siekia daugiau nei 218 tūkst. Eur. Projekto daliniam finansavimui skirta 80,8 tūkst. Eur Klimato kaitos programos lėšų. Pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros  administruojamą priemonę, parama skiriama projektams, kuriuos įgyvendinant mažinamas iškastinio kuro naudojimas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimas į aplinką. Nauja, bendrovėje sumontuota, kompresorinių šilumos siurblių sistema,  panaudodama  atliekinę šilumą, lems ne tik organinės kilmės kuro  naudojimo sumažėjimą šilumos gamybai, bet ir padidins šilumos gamybos efektyvumą. 

AB „Šiaulių energija“ šiuo metu įgyvendina ir kitus projektus. Atsižvelgdama į naujas, nuo 2023 m. įsigaliojančias, ribines į aplinką išmetamų teršalų vertes, AB „Šiaulių energija“ vykdo didžiausio bendrovės Pietinėje katilinėje sumontuoto,  iškastinį kurą naudojančio, 100 MW galios katilo modernizavimą, įrengiant taršos mažinimo priemones. Rangos darbų sutarties vertė siekia beveik 2,9 mln. Eur. Šiemet numatyta pradėti dar vieno, 50 MW galios, katilo modernizavimą.

Šie projektai prisidės prie aplinkos taršos mažinimo Šiaulių mieste.

Nuotraukoje: Bendrovės termofikacinėje elektrinėje įrengti 7 kompresoriniai šilumos siurbliai, skirti išnaudoti elektrinės kondensacinių dūmų ekonomaizerių perteklinę kondensato šilumą.Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-20