Naujienos

Renovacija – investicija į geresnę gyvenimo kokybę, jaukius bei šiltus namus

2023 12 28

AB „Šiaulių energija“, vykdydama su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašytą Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą bei skatindama tinkamus kasdienius šilumos vartotojų įpročius, primena, jog pats efektyviausias būdas pasiekti didžiausią šilumos energijos sutaupymą ir pagerinti gyvenimo sąlygas yra daugiabučio namo renovacija.

Energetikų g. 6 daugiabutis namas – puikus sėkmingos renovacijos pavyzdys

Pagerėjusia gyvenimo kokybe, atsinaujinusiu pastato estetiniu vaizdu, sumažėjusiu šilumos energijos suvartojimu gali džiaugtis daugiabučio namo, esančio Energetikų g. 6, gyventojai, kurie dar 2018 m. nusprendė įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Atnaujinant daugiabutį namą darbų buvo atlikta išties daug: apšiltintos pastato išorinės sienos bei cokolis, pašalinti įvairūs įtrūkimai ir plyšiai, fasado apdailai pasirinktos akmens masės plytelės, apšiltintas pastato stogas ir pakeista stogo danga, įstiklinti balkonai, pakeista dalis butų langų, pakeistos laiptinių ir rūsio durys, atnaujinta elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose, pakeistos nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens vamzdynų sistemos, pašalintos dirbtinės kliūtys ir dezinfekuoti vėdinimo kanalai, papildomai daliai butų įrengiant decentralizuotą vėdinimo sistemą (mini rekuperatorius). Vienas svarbiausių atliktų atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų – atnaujintos ir pertvarkytos daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos, butuose sumontuoti nauji šildymo prietaisai su termostatiniais ventiliais bei įrengta daliklinė apskaitos sistema. Tokia šildymo sistema leidžia buto savininkui individuliai nusistatyti kiekvieno kambario temperatūrą, reguliuoti suvartojamą šilumos kiekį, kas atitinkamai atsispindi ir sąskaitose už suvartotą šilumos energiją. Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, pastato energinio naudingumo klasė iš F pakilo iki C.

Iškalbingi skaičiai

Daugiabučio namo renovacija atneša įvairiapusę naudą – padidėjusią turto vertę, mažesnį šilumos suvartojimą ir atitinkamai mažesnes sąskaitas už šildymą. Skaičiuojama, jog po renovacijos Energetikų g. 6 daugiabučio namo šiluminės energijos sąnaudos sumažėjo beveik perpus.

Šilumos poreikis šildymui po renovacijos, lyginant 2019/2020 m. lapkričio-vasario mėn. su 2022/2023 m. lapkričio-vasario mėn., sumažėjo daugiau nei 43 proc.

Atlikti daugiabučio namo renovacijos (modernizavimo) darbai leido ne tik sumažinti suvartojamą šilumos kiekį, išlaidas už šilumos energiją, bet ir prisidėti prie svarbių globalių procesų, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančius veiksnius.

Profesionali specialistų pagalba

Jau septynerius metus AB „Šiaulių energija“ yra Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorius. Vykdydami daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą, bendrovės specialistai konsultuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus atnaujinimo klausimais, organizuoja projekto finansavimo užtikrinimą, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, vykdo investicijų plano, techninio darbo projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros ir statybos rangos darbų pirkimus, teikia prašymus dėl valstybės paramos suteikimo. Šiuo metu bendrovės specialistai administruoja 29 kredito sutartis bei 34 vykdomus projektus, todėl pasirinkę patikėti visus daugiabučio namo atnaujinimo darbus būsite užtikrinti, jog visi modernizavimo darbai bus atlikti tinkamai.

Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo ar kitų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo darbų, prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238.Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-17