Naujienos

Puiki priemonė išsklaidyti abejones dėl renovacijos

2021 02 11

AB „Šiaulių energija“ specialistai atkreipia vartotojų dėmesį, kad dabar yra tinkamiausias laikas Jūsų gyvenamojo namo termoviziniam tyrimui atlikti. Šis tyrimas – tai nekontaktinis matavimas, atskleidžiantis visus pastato šiluminės izoliacijos trūkumus, padedantis įvertinti jo bendrą šiluminį režimą, atskirų zonų šilumos nuostolius bei aptikti statybos defektus. Jei abejojate, ar verta renovuoti Jūsų daugiabutį namą, kreipkitės į bendrovės specialistus dėl termovizinio tyrimo atlikimo, o  įsitikinę prastomis pastato šiluminėmis savybėmis, ryžkitės renovacijai.  Pateikti paraišką namo atnaujinimui spėsite dar šiemet: jų priėmimas pratęstas iki 2021 m. birželio 1 d.
Po namo renovacijos – apie 40 proc. mažesnis šilumos suvartojimas
AB „Šiaulių energija“ specialistai primena, kad galutines gyventojų išlaidas šildymui lemia jų namo individuali būklė ir šilumos kiekio poreikis, kurie kiekviename daugiabutyje – skirtingi. Jau įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad atlikus seno daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, gyventojų šilumos suvartojimas sumažėja apie 40 proc., atitinkamai mažėja ir mokėjimai už šildymą.
Palyginkime: šiemet sausį, kuomet vidutinė lauko oro temperatūra siekė -3,4 ℃, AB „Šiaulių energija“ vartotojai, gyvenantys jau renovuotuose daugiabučiuose namuose 60 m² buto šildymui suvartojo apie 834 kWh šilumos energijos, kas jiems atsiėjo apie 37 eurus (su PVM). Tuo tarpu nerenovuotų daugiabučių namų gyventojų šilumos sąnaudos ir atitinkamai išlaidos joms buvo gerokai didesnės: apie 1369 kWh ir 60 eurų (su PVM) 60 m² butui.  
2020 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos paskelbto aštunto kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti terminas šiemet pratęstas iki vasaros, nors iš pradžių buvo numatyta, kad paraiškos bus priimamos tik iki kovo 1 d. Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) paraiškas renovacijai gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administruojantieji renovacijos projekto įgyvendinimą ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai, tokie kaip AB „Šiaulių energija“. Kvietimas yra numatytas 150 mln. eurų investicijų sumai, kurios trečdalį – 50 mln. eurų – sudaro valstybės parama. Renovacijos projekto parengimo ir statybos technines išlaidas gyventojams pilnai kompensuoja valstybė. Gautas paraiškas BETA reitinguos pagal nustatytus kriterijus, kurių specialieji reikalavimai, pratęsus paraiškų teikimo terminą, taip pat šiek tiek pasikeitė (pakeitimai paryškinti):
Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas tvirtinamas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas lengvatinio kredito suteikimui.
Kai atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis nei 1500 m² ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pradėtas rengti įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimui Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo“, projekte turi būti numatyta įrengti saulės šviesos energijos elektrinę bendrosioms pastato reikmėms, išskyrus atvejus, kai elektrinei įrengti nėra techninių galimybių.
Šiaulių miesto savivaldybė, norėdama prisidėti prie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo skatinimo nuo 2022 metų planuoja įtraukti priemonę renovuojamų daugiabučių namų kiemų dangų gerbūvio tvarkymui į strateginio planavimo dokumentus bei Savivaldybės biudžete numatyti lėšas šiai priemonei įgyvendinti. 
Maloniai  prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistus el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238, jei Jums reikia konsultacijos ar pageidaujate, kad šie atvyktų į daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus pristatyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesus. Atsižvelgiant į situaciją, šiuo metu tokie susirinkimai yra sėkmingai organizuojami nuotoliniu būdu, „Zoom“ platformoje. Užtikriname profesionalią, Jūsų pasitikėjimo vertą puikių savo srities specialistų pagalbą.
Nepraleiskite progos atnaujinti savo daugiabutį!
Žiemiški orai puikiai tinka kokybiškoms termogramoms
Jei abejojate, ar būtina pilnai renovuoti Jūsų namą, ar užteks tik pašalinti defektus, AB „Šiaulių energija“ specialistai rekomenduoja būtinai atlikti termovizinį tyrimą. Jo metu gauta termovizinė nuotrauka – termograma parodys, ar pastato išorinių konstrukcijų šiluminė varža yra tinkama, ar jas būtina renovuoti, taip pat bus nustatyti kiti pastato konstrukcijų defektai. Be to dabartiniai šalti orai sukuria idealias sąlygas tokiems tyrimams atlikti, mat termovizinė diagnostika daroma, kai name yra įjungta šildymo sistema ir temperatūrų skirtumas tarp išorės ir vidaus – ne mažesnis nei 12 laipsnių.
Specialistai skaičiuoja, kad pro neapšiltintas pastato išorines sienas vidutiniškai prarandama apie 38 proc., nesandarius langus – apie 26 proc., o stogą – 11 proc. šilumos. Žmogaus pojūčiai dėl oro srautų judėjimo gali būti apgaulingi, todėl vadovaujantis vien jais, savarankiškai nepavyks nustatyti vietų, pro kurias netenkate daugiausiai šilumos, bet termovizinis tyrimas padės jas pamatyti.  
Specialiai tokiems tyrimams skirto termovizoriaus pagalba bus gauta konkretaus pastato terminė informaciją, kurią patyrę AB „Šiaulių energija“ specialistai padės suprasti ir išanalizuoti. Termograma tiksliai parodys šalčio kanalus ar plotus: net naujuose namuose sandūros, siūlės kartais būna blogai izoliuotos.
Atliekant termovizinį tyrimą, tikrinamam paviršiui jokia įtaka nedaroma: matavimas atliekamas per atstumą. Todėl termovizoriumi galima ištirti sunkiai prieinamas ar net pavojingas objekto vietas, nesukeliant pavojaus tiriančiojo bei aplinkinių sveikatai. Pats termovizorius taip pat neskleidžia jokių spindulių. Tyrimo metu galima matuoti kelis ar keliasdešimt taškų, juos lyginti tarpusavyje, daryti temperatūrinius pjūvius, matuoti pasirinktų plotų vidutines temperatūras, išskirti tik dominantį temperatūros intervalą. Procesų temperatūrų pokyčius galima fiksuoti realiu laiku ir iki 0,1 ℃ tikslumu.
Jei esate bendrovės vartotojai ir pageidaujate, kad būtų atliktas Jūsų namo termovizinis tyrimas, bendrovės tinklapyje užpildytą prašymo formą (laisvą)  atsiųskite AB ,,Šiaulių energija“ el. paštu info@senergija.lt, bendrovės Klientų aptarnavimo skyriaus telefonas pasiteirauti apie šią paslaugą - (841) 591 265.
Jei atlikto termovizinio tyrimo rezultatai Jums įkvėps drąsos ryžtis namo renovacijai, nebedvejokite, teigiamų pokyčių Jūsų būsto modernizavimas tikrai nepašykštės: ne tik sumažinsite šilumos sąnaudas ir atitinkamai savo išlaidas joms, bet ir užsitikrinsite komfortiškesnes gyvenimo sąlygas, gražesnę namo ir visų Šiaulių aplinką.
 
Pirmoje nuotraukoje – jau renovuotas daugiabutis namas. Pasirinkę AB „Šiaulių energija“  savo namo atnaujinimo administratoriumi, galite būti tikri, kad darbai bus atlikti kokybiškai ir atsakingai, o įgyvendinus renovaciją galėsite džiaugtis ilgalaike tokių investicijų nauda – racionalesniu šilumos suvartojimu, padidėjusia turto verte, prisidėsite prie patrauklaus savo gyvenamojo kvartalo ir viso miesto estetinio veido kūrimo. Antroje nuotraukoje – termograma, kuri išryškina pastato vietas, pro kurias „išeina“ šiluma.
 


Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-12