Naujienos

Pasiruošimas 2023-2024 metų šildymo sezonui

2023 09 21

Artėjant šildymo sezonui labai svarbu tinkamai jam pasiruošti. AB „Šiaulių energija“ informuoja, jog visi Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono pastatai, kurių šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri AB „Šiaulių energija“, yra paruošti 2023-2023 metų šildymo sezonui. O bendrijas bei namus administruojančias įmones, kurios dar nepasirūpino artėjančiu sezonu, raginame suskubti.

Siekdama patikimai ir efektyviai vykdyti savo veiklą, bendrovė ateinančiam šildymo sezonui pradeda ruoštis dar vasarą: atlieka hidraulinius vamzdynų bandymus, šilumos tiekimo trasų bei katilinių profilaktinius remonto darbus. O kad šildymo sezonas prasidėtų ir tęstųsi sklandžiai,  primename, jog visos šildomuose pastatuose esančios šilumos ir karšto vandens sistemos turi būti paruoštos naujam šildymo sezonui ir atitikti visas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodytas šilumos punktų ir karšto vandens sistemų parengties naujam šildymo sezonui normas.

Apie tai, kad pastatas parengtas naujam šildymo sezonui, nurodo parengties šildymo sezonui aktas, kurį pastato valdytojas privalo užpildyti ir pasirašytą pateikti šilumos tiekėjui arba nurodyti pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios.

Pastato parengties šildymo sezonui akto kopija šilumos tiekėjui turi būti pateikta ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos ir ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

AB „Šiaulių energija“ duomenimis, pastatų valdytojai bendrovei iki šiol yra pateikę apie 80 proc. visų privalomų pateikti Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijų. Bendrovės specialistai ragina nedelsti ir pasirūpinti savalaike pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų patikra, padedančia užtikrinti operatyvų šildymo įjungimą pastatuose. Nesant teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Atkreipiame dėmesį, jog bendrovė ne tik tiekia šilumos energiją, bet atlieka ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, todėl kviečia vartotojus pasinaudoti siūlomomis paslaugomis.Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-21