Naujienos

Paraiškų daugiabučių namų renovacijai teikimas pratęstas iki metų pabaigos

2021 05 21

Aplinkos ministro įsakymu terminas teikti paraiškas daugiabučiams namams renovuoti pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą dėl užsitęsusio karantino pratęstas iki šių metų pabaigos – jos bus priimamos iki gruodžio 31 d.

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“, Šiaulių miesto savivaldybės paskirta energinio efektyvumo didinimo programos administratoriumi, daugiabučiuose namuose, kuriuose sprendimai dėl renovacijos dar nepriimti, susirinkimus organizuoja nuotoliniu būdu, „Zoom“ platformoje. Balsavimai vyksta raštu, balsadėžių pagalba. Tačiau sprendimo priėmimo elektroninėmis priemonėmis būdas tinkamas ne visiems daugiabučiams todėl, kaip ir kiti administratoriai, bendrovės Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai laukia karantino pabaigos ir galimybės organizuoti susirinkimus „gyvai“.

Primename, kad Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) paraiškas renovacijai gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administruojantieji renovacijos projekto įgyvendinimą ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai, tokie kaip AB „Šiaulių energija“.

Pagal kvietime numatytas sąlygas valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti ir kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.

Kvietime nustatytas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms.

Šiaulių miesto savivaldybė, norėdama prisidėti prie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo skatinimo nuo 2022 metų planuoja įtraukti priemonę renovuojamų daugiabučių namų kiemų dangų gerbūvio tvarkymui į strateginio planavimo dokumentus bei Savivaldybės biudžete numatyti lėšas šiai priemonei įgyvendinti. 

Maloniai  prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistus el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238, jei Jums reikia konsultacijos renovacijos klausimais. Profesionali savo srities specialistų pagalba Jums – garantuota!

Pasinaudokite puikia proga atnaujinti savo daugiabutį ir mėgaukitės ilgalaike renovacijos nauda: sutvarkyta gyvenamąja aplinka, atsinaujinusiu pastato estetiniu vaizdu, pagerėjusia gyvenimo kokybe, padidėjusiu viso pastato funkcionalumu, išaugusia turto verte, pailgėjusiu pastato eksploatavimo laiku, sumažėjusiomis pastato priežiūros išlaidomis ir didesniu draugiškumu aplinkai. O svarbiausia: modernizavę savo daugiabutį apie 40 proc. sumažinsite šilumos suvartojimą, atitinkamai mažės ir Jūsų mokėjimai už šildymą!Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-21