Naujienos

Kuršėnuose elektros energiją padės gaminti saulė

2020 11 09

Kuršėnuose pradeda veikti Tilvyčio katilinėje įrengta saulės šviesos energijos elektrinė. Didžiąja dalimi projektas įgyvendintas AB „Šiaulių energija“ lėšomis, Klimato kaitos programos lėšas administruojanti Aplinkos ministerija projekto įgyvendinimui skyrė 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų dalį. Pagrindinis projekto tikslas – mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą.

Ant Tilvyčio g. katilinės pastatų stogų sumontuoti 146 fotoelektriniai moduliai, kurių bendra galia siekia beveik 50 kW. Saulės elektrinės pagaminta elektros energija bus naudojama šilumos energijos, skirtos miesto gyventojams ir įstaigoms, gamybai ir tiekimui. Visa nauda, tenkanti iš elektros energijos gamybos saulės elektrinėje (lyginant su elektros įsigijimu iš tinklo), atiteks šilumos vartotojams.

Bendrovė naudosis valstybės sukurtu gaminančio vartotojo modeliu ir dvipuse apskaita. Pagal šį modelį perteklinė pagaminta elektros energija bus patiekta į elektros tinklą „pasaugojimui“, o vėliau dienos metu sukauptas elektros energijos perteklius bus susigrąžinamas iš elektros tinklų sumokėjus nustatytą pasinaudojimo tinklais mokestį.

Faktinė projekto vertė –  36,9 tūkst. Eurų. Skaičiuojama, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 39 000 kWh elektros energijos. Šia apimtimi bus pakeista elektros energijos gamyba deginant kurą, kas leis sutaupyti apie 27 t CO2/metus.

Nauja saulės elektrinė tęsia 2015 metais bendrovės Kuršėnuose pradėtą vykdyti atsinaujinančių energijos išteklių šilumos gamyboje plėtrą: tuomet Tilvyčio katilinėje buvo įrengta biokuro katilinė.

Saulės elektrinės projektu AB „Šiaulių energija“ toliau vykdo šilumos ūkio modernizavimą naujomis technologijomis ir renkantis novatoriškus sprendimus šilumos gamyboje ir perdavime, mažina aplinkos taršą, prisidedama prie klimato kaitos valdymo dokumentuose (tokiuose kaip Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija, Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos) keliamų strateginių tikslų klimato kaitos padarinių mažinimui.Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-09