Naujienos

Izoliuoti bendrieji namo vamzdynai – šilumos taupymas, mažesnės sąskaitos ir šiltesni namai

2022 05 04

Neretai vartotojai pastebi, jog šaltuoju metų laikotarpiu rūsių patalpose neįprastai šilta bei matosi netvarkingi bendrieji šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai. Šiai problemai spręsti AB „Šiaulių energija“ skatina vartotojus investuoti į bendrųjų namo vamzdynų sutvarkymą ir izoliaciją. Tokia, kaip viena veiksmingiausių šilumos taupymo priemonių, yra rekomenduojama ir Energetikos ministerijos bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos.

2020-2021 m. bendrovės specialistai patikrino daugiabučių namų šilumos punktų būklę. Deja, patikrinimo rezultatai nėra džiuginantys. Nemaža dalis šilumos punktų prižiūrimi neatsakingai – izoliacija atsilaisvinusi, o vietomis jos iš vis nėra. Prastai izoliuoti šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai į aplinką išskiria daug šilumos energijos, taip nenaudingai šildomos negyvenamosios patalpos bei didinamas bendras pastato suvartojamas šilumos kiekis, kuris apmokamas visų pastato vartotojų. Tuo tarpu kokybiškai izoliuoti vamzdynai patikimai išlaiko šilumnešio temperatūrą, o tai leidžia optimaliomis sąlygomis užtikrinti bei palaikyti komfortiškas sąlygas gyvenamosiose patalpose - norimai temperatūrai palaikyti reikia mažiau šilumos energijos, todėl ir energijos poreikis šildymui pastate būna ženkliai mažesnis.

Šildymo ir karšto vandens tiekimo vidaus sistemos bei šilumos punktas – svarbi inžinerinė daugiabučio namo dalis, kuri bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso kiekvienam daugiabučio namo buto savininkui. Bendrojo naudojimo turto administravimą organizuoja Jūsų, kartu su kitais daugiabučio namo butų savininkais, pasirinktas namo valdytojas, o sprendimus dėl investicijų bendrojo naudojimo turto priežiūrai priima daugiabučių namų butų/patalpų savininkai.

Nusprendus atnaujinti izoliaciją, kviečiame Jus ir kitus daugiabučio namo butų savininkus atstovaujantį pastato valdytoją kreiptis į bendrovės Paslaugų užtikrinimo skyrių el. paštu info@senergija.lt. AB „Šiaulių energija“ specialistai įvertinę Jūsų name esančių šildymo ir karšto vandens sistemų bei šilumos punkto būklę, pateiks išvadas ir rekomendacijas, kokius sistemų tvarkymo darbus būtina atlikti nedelsiant.

Skaičiavimai rodo, jog pertvarkytos, tinkamai izoliuotos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos leidžia efektyviau vartoti šilumos energiją, lemia mažesnes sąskaitas už šildymą ir leidžia gyventi šilčiau. Vasarą atliktų šilumos punktų ir bendrųjų namo vamzdynų sutvarkymo bei izoliacijos darbų naudą pajustumėte jau artimiausią naują šildymo sezoną.Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-04