Naujienos

Išrinkta AB „Šiaulių energija“ generalinė direktorė

2024 01 31

AB „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus konkursą laimėjo Audronė Čepulienė. Penkių metų kadencijai išrinkta vadovė šias pareigas pradeda eiti 2024 metų vasario 1 d.

Audronė Čepulienė nuo 2010 metų dirbo bendrovės finansų ir ekonomikos direktore. Įgyta patirtis strateginio planavimo, strateginių tikslų įgyvendinimo, finansinės ir reguliavimo apskaitos, šilumos, karšto vandens ir kitų bendrovės teikiamų paslaugų kainų apskaičiavimo, atsižvelgiant į reguliacines nuostatas, organizavimo, investicinių planų rengimo ir ekonominio vertinimo, strategiškai svarbių investicinių projektų įgyvendinimo administravimo, pirkimo procedūrų organizavimo, šilumos paskirstymo, klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo srityse.

Už atsakingą bei profesionalų darbą energetikoje A. Čepulienei įteikti šie garbingi apdovanojimai: Lietuvos energetikų garbės ženklas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos „Profesijos Riteris“ ženklas, Lietuvos Respublikos Seimo, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto bei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos padėkos raštai.

„Savo užduotį suprantu kaip gebėjimą priimti tinkamus sprendimus, nuosekliai siekti tikslų, spręsti problemas. Manau, kad yra būtinas atvirumas naujovėms, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas. Sieksiu užtikrinti patikimą centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo, elektros energijos gamybos ir pardavimo bei kitų bendrovės veiklų vykdymą, ekonomiškai pagrįstų pažangių investicijų įdiegimą, taip įgyvendinant akcininkų ir klientų lūkesčius. Bendrovės šilumos vartotojų poreikis turi būti tenkinamas pagrįstomis sąnaudomis, užtikrinant saugų tiekimą ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai“ – sako A. Čepulienė, naujoji AB „Šiaulių energija“ vadovė.

 Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-01