Naujienos

Gyventojams – galimybė pakeisti taršų kurą ir gauti paramą, prisijungiant prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų

2021 07 21

Šiuo metu Aplinkos ministerija yra parengusi finansavimo aprašo projektą dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamiesiems namams prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius.

Projekto tikslas – suteikti galimybę gyventojams, kurie vis dar šildo būstą neefektyviomis, šilumos netaupančiomis ir orą teršiančiomis priemonėmis, jų atsisakyti, prisijungiant prie centralizuotų šilumos tinklų. Numatoma, kad paraiškas paramai Aplinkos projektų valdymo agentūrai (panašiai kaip ir mažajai renovacijai), kai ji paskelbs kvietimą, galės teikti šilumos tiekimo įmonės. Jos ir gaus pačią subsidiją, t. y. iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant maksimalių nustatytų dydžių. Tačiau įgyvendinus projektą ir būstų savininkams apmokėjus likusią – 50 proc. išlaidų dalį, šilumos tiekėjas šiems gyventojams perduos paramos lėšomis įrengtą turtą – šilumos punktą ir kitus pastato vidaus įrenginius. Namai, kuriuos ketinama prijungti prie  centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti  savivaldybių patvirtintų specialiųjų ūkio planų numatytose centrinės šilumos tiekimo zonose. Šilumos tiekėjas,  įvertinęs šilumos tiekimo rentabilumą, turėtų neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos centralizuotų šilumos tinklų infrastruktūros iki namo per namo sklypą.

Projektu numatoma, kad maksimalus subsidijos dydis vienam projektui neturi viršyti –  individualių namų atveju – 1 830  Eur, o daugiabučių namų atveju –  7 580  Eur, tačiau subsidijų dydis visais atvejais neturi viršyti 50 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomi: automatizuotų  šilumos punktų įrengimas vienbutyje name ar daugiabučiame name; vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas ir pritaikymas centrinės šilumos tiekimui (įskaitant reikalingų vamzdynų įrengimą namų viduje); šilumos apskaitos prietaisų įrengimas.

Pažymėtina, kad šiai priemonei 2021 m. iš Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos skirta 2 mln. Eur. Ši nauja priemonė inicijuota, atsižvelgiant į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, kuriai priklauso ir AB „Šiaulių energija“, prašymus.Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-21