Naujienos

Gyventojai sėkmingai konsultuojami šilumos energijos taupymo klausimais

2021 09 01

AB „Šiaulių energija“ jau trejus metus sėkmingai įgyvendino ir toliau įgyvendina priemones, kuriomis gyventojams siūlo energiją taupančias priemones ir sprendimus. Taip bendrovė vykdo su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašytą Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra visas 2020 m. bendrovės realizuotas priemones pripažino tinkamomis.

Šiemet už 2020 metais įgyvendintas priemones Lietuvos energetikos agentūrai ir Energetikos ministerijai atsiskaitė 60 elektros, dujų ir šilumos tiekėjų. Džiugu, kad AB „Šiaulių energija“ įvykdytos priemonės atitiko aukštus teisės aktais joms keliamus reikalavimus. Tai pavyko tik mažiau nei pusei minėtų tiekėjų.

Taigi, kokie tie šilumos taupymo būdai, apie kuriuos rašoma, kalbama ir rodoma bendrovės naudojamose vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonėse? Tai – elementarūs, gyventojų pastangomis jau dabar išugdomi įpročiai uždaryti laiptinės duris ar ilgam nepalikti butuose pravirų žiemą ir ilgalaikę šilumos taupymo naudą atnešantys daugiabučių namų renovacijos ar atsakingo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimai. Žinoma, apie šiuos ir kitus šilumos taupymo būdus pasakojame išsamiai, pasirenkant ir apžvelgiant įvairius jų aspektus, ragindami į pagalbą pasitelkti pastatų šilumos praradimams nustatyti skirtus termovizorius.

Bendrovė rinkosi tokius šios informacijos pateikimo būdus, kurie efektyviai pasiektų galutinį energijos vartotoją ir tausotų resursus, aplinką.

AB „Šiaulių energija“ informaciją apie efektyvų šilumos vartojimą skelbia savo interneto svetainėje, specialiai tam sukurtoje rubrikoje „Kaip taupyti šilumą“ (plačiau skaitykite https://www.senergija.lt/kaip-taupyti-siluma/). Čia vartotojai randa jau suklasifikuotą informaciją apie šilumos taupymą. Gerieji energijos taupymo pavyzdžiai bei patarimai teikti vartotojams ir kartu su spausdintomis ir elektroninėmis sąskaitomis, bei bendrovės leidžiamame periodiniame leidinyje „Mūsų šiluma“.

2020-ųjų spalį  bendrovės patalpose vyko daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų mokymai „Daugiabučių namų inžinierinių sistemų modernizavimas – šilumos energijos taupymas“. Pernai AB „Šiaulių energija“ darbuotojai taip pat aktyviai dalyvavo daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų susirinkimuose, kurių metu buvo aptariama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesų eiga, nauda, atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, galimi sutaupymai. Bendrovės darbuotojai konsultavo atsakingus daugiabučių namų asmenis dėl pastatų termovizijos atlikimo.

2021 m. kovo 23 d. AB „Šiaulių energija“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė naują Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, apimantį 2021–2030 bendrovės veiklos metus. Taigi bendrovė ir toliau atsakingai sieks užsibrėžto tikslo – formuoti naujus vartotojų įpročius ir sprendimų priėmimo būdus, įtakojančius efektyvesnį ir taupesnį šilumos energijos vartojimą. O taupydami šilumos energiją ne tik jau šiandien pajusite naudą savo piniginei, bet ir ją dovanosite ateities kartoms, užtikrindami joms gyvenimą švaresnėje aplinkoje!Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-01