Naujienos

Bendrovė stengiasi palengvinti vartotojų finansinių sunkumų naštą

2020 08 19

Kovo pabaigoje, Lietuvoje paskelbus karantiną, AB „Šiaulių energija savo tinklalapyje informavo apie galimybę laikinai atidėti mokėjimus už paslaugas, tokiu būdu siekdama padėti šilumos ir karšto vandens vartotojams, minėtu laikotarpiu susidūrusiems su finansiniais sunkumais. Taip pat viso karantino laikotarpiu klientams nebuvo taikomi delspinigiai už pavėluotai apmokėtas paslaugas ir nesiimta veiksmų skoloms išieškoti.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2020-03-18 rašto Nr. S-959 „Dėl mokėjimų atidėjimo ir delspinigių netaikymo nukentėjusiems nuo karantino“ rekomendacijomis, balandį bendrovėje buvo patvirtinta „AB „Šiaulių energija“ priemonių, taikomų siekiant sumažinti buitinių ir nebuitinių centralizuotai tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens vartotojų finansinių sunkumų naštą, atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2020-03-16 paskelbtą karantiną dėl epideminės COVID-19 situacijos, tvarka“. Tokiu būdu visiems bendrovės vartotojams buvo suteiktos vienodos sąlygos kreiptis dėl laikino mokėjimų už suteiktas paslaugas atidėjimo, o pateiktų prašymų pagrįstumas buvo vertinamas taikant vienodas, tvarkoje nustatytas taisykles.

Nuo 2020-03-16, t. y. nuo karantino pradžios bendrovė gavo 25 juridinių asmenų prašymus atidėti mokėjimus iki karantino pabaigos. 21 prašymas buvo patenkintas ir įmokos atidėtos. Likusių prašymų bendrovė patenkinti negalėjo dėl objektyvių priežasčių: minėti 4 juridiniai asmenys nebuvo įtraukti į VMI skelbiamų įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašus ir/ar jų veikla karantino laikotarpiu nebuvo apribota. Fiziniai asmenys taip pat ne kartą teiravosi dėl galimybės karantino laikotarpiui atidėti įmokas ir (ar) jas išdėstyti dalimis jam pasibaigus, tačiau nei vieno tokio raštiško prašymo gauta nebuvo.

Šiandien bendrovė džiaugiasi savalaikių sprendimų rezultatais ir dėkoja klientams už supratingumą ir sąmoningumą, esant sudėtingai situacijai. Vartotojų atsakingai ir laiku apmokėtos sąskaitos leido AB „Šiaulių energija“ be trikdžių vykdyti pagrindinę savo veiklą – nepertraukiamai tiekti šilumą ir karštą vandenį – paslaugas, kurios yra būtinos gyvenimo kokybei užtikrinti.Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-19