Naujienos

Aktyviai dirbama, skatinant daugiabučių namų renovaciją Šiauliuose

2020 09 04

AB „Šiaulių energija“ vadovybė ir Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai aktyviai dirba, siekdami kuo plačiau ir išsamiau Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų pirmininkus ir gyventojus supažindinti su jų namų renovacijos galimybėmis bei privalumais, padrąsinti ryžtis savo namo atnaujinimui. Kelias pastarąsias savaites vyko sėkmingai namų renovacijai mieste itin svarbūs specialistų ir besidominčių savo būstų modernizavimu susitikimai.

Rugpjūčio pabaigoje AB „Šiaulių energija“ apsilankiusi Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (LBR) prezidentė Daiva Matonienė teigiamai įvertino daugiabučių namų renovacijos procesus Šiauliuose ir bendrovės indėlį juos įgyvendinant. Naujoji LBR prezidentė susitikime su įmonės generaliniu direktoriumi Virgilijui Pavlavičiui ir Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) asociacijos prezidente Virginija Remeikiene pasiūlė tarpininkauti, operatyviai sprendžiant tarp bendrovės ir Būsto energijos taupymo agentūros kylančius klausimus, užtikrinant kuo sklandesnį daugiabučių namų atnaujinimą.

Bendrovės specialistai nuolat organizuoja susitikimus su Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų būstų savininkais, pristatydami šių dienų renovacijos aktualijas bei modernizavimo projektų naujoves. Rugpjūčio 24 d. dalyvauta daugiabučio gyvenamojo namo Klevų g. 11 gyventojų susirinkime, kuriame buvo pristatytas naujausias, jau aštuntas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti, taip pat atsakyta į  susirinkusiems rūpimus klausimus bei pristatyti sėkmingi Šiaulių miesto renovacijos pavyzdžiai. 

Praeitą savaitę vykusiame DNSB asociacijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo ne tik AB „Šiaulių energija“ specialistai, bet ir vienas iš bendrovės vykdomų renovacijos projektų techninių prižiūrėtojų, kuris aptarė daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo problematiką bei pateikė renovacijos eigoje galimai atsirandančių sunkumų sprendimo būdus. Taip pat buvo apžvelgta bendra Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų situacija bei jų stovis. Asociacijos nariai – daugiabučių namų administratoriai aktyviai dalyvavo diskusijoje, kalbėdami apie savo gyvenamųjų namų problemas ir prašydami patarimų jas įveikiant. Susirinkusieji domėjosi ir mažąja renovacija.

Daugiabučių namų atnaujinimo klausimais bendraujama ir su seniūnais: rugpjūčio pabaigoje, siekiant skatinti Rėkyvos daugiabučių namų renovaciją, buvo susitikta su Rėkyvos seniūnu.

Šiaulių DNSB pirmininkams elektroniniu paštu išsiųsti AB „Šiaulių energija“, kaip Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus, raginimai ryžtis savo administruojamo namo renovacijai. Pranešimuose pateikta aktuali informacija apie naują kvietimą teiki paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti, renovacijos procesui Šiaulių mieste aktualūs dokumentai ir informacija apie tai, kuo apsisprendusiems renovuoti savo daugiabutį namą gali padėti  bendrovės specialistai. Kreipimasis sulaukė didelio pirmininkų atgarsio. AB „Šiaulių energija“ džiaugiasi augančiu susidomėjimu renovacija Šiauliuose, o pasirinkusiems bendrovę savo daugiabučio namo modernizavimo projekto administratoriumi užtikrina pagalbą visuose renovacijos etapuose: nuo namo atnaujinimo svarstymų iki projekto įgyvendinimo.

Su AB „Šiaulių energija“ pagalba renovuoti jau 23, šiuo metu renovuojama dar 20 daugiabučių gyvenamųjų namų Šiauliuose. Tarp pastarųjų – ir Dvaro g. 53 namas (nuotraukoje).Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-04