Naujienos

Akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ skirta parama vandens šildymo katilui rekonstruoti

2022 01 05

Siekiant ir toliau mažinti aplinkos taršą bei atitikti Europos Parlamento ir tarybos direktyvos dėl išmetamų pramoninių teršalų reikalavimus, įsigaliosiančius nuo 2023 metų, AB „Šiaulių energija“, planuodama 2022 – 2023 metais įgyvendinti Pietinės katilinės vandens šildymo katilo PTVM-50 Nr.3 rekonstravimo projektą,  pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pagal priemonę: „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“ Klimato kaitos programos lėšoms gauti. Bendrovės tikslas - didinant šilumos gamybos efektyvumą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai modernizuoti Pietinės katilinės gamtinėmis dujomis kūrenamą vandens šildymo katilą, investicijos daliniam finansavimui panaudojant paramos lėšas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. T1-344 patvirtintas paramos skyrimas šiam AB „Šiaulių energija“ investiciniam projektui.

Bendra investicijos suma siekia 2,5 mln. eurų, paramos dydis apie 500 tūkst. eurų, už kuriuos bus rekonstruotas AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės gamtinių dujų katilas, naudojamas užtikrinti pikinį šilumos poreikį, įdiegtos taršos mažinimo priemonės bei padidintas katilo darbo efektyvumas. Atitinkamai sumažės gamtinių dujų sąnaudos bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, per metus gaminant tą patį kiekį šilumos energijos. Skaičiuojama, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažės apie 100 t CO2e per metus. 

Tai – investicija į švaresnės gamybos inovacijas, kuriose taikomi racionalūs išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai ir priemonės.Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-05