Naujienos

AB „Šiaulių energija“ – žingsnis tvaresnio rytojaus link

2022 10 10

Vis daugiau individualių ir daugiabučių namų gyventojų ieško būdų ir sprendimų kaip  atsisakyti neefektyviai naudojančių šilumą, orą teršiančių šildymo įrenginių. Kaip alternatyvą, aplinkai draugiškesnį sprendimą gyventojai renkasi prisijungimą prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų.

Pagrindinis tikslas – švari bei žalia šiluma

AB „Šiaulių energija“, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį skiria aplinkos apsaugos principams ir imasi visų veiksmų, jog gaminama šiluma būtų patikimai tiekiama vartotojams darant kuo mažesnį poveikį aplinkai. Nuolat investuojama į įrangos modernizavimą, kuri leistų didinti atsinaujinančių išteklių naudojimą šilumos gamyboje,  mažinti atmosferos, dirvožemio, vandens taršą, atliekų susidarymą, užtikrintų pigesnės, žalesnės bei švaresnės šilumos energijos gamybą.

Siekdama tęsti tvarios aplinkos kūrimą, AB „Šiaulių energija“ nusprendė šalia esamos biokuro katilinės statyti dar vieną, naują iki 20 MW galios biokuro katilinę.  Kadangi šiuo metu iki 80 proc. per metus bendrovės vartotojams tiekiamos šilumos gaminama naudojant biokurą, naujas projektas leis pagaminti dar daugiau šilumos energijos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir mažinti energetinę priklausomybę nuo iškastinio kuro. Skaičiuojama, jog įgyvendinus projektą, gamtinių dujų poreikis Pietinėje katilinėje sumažės apie 4,5 karto, o tai leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vidutiniškai 7338 t CO2 per metus bei padidinti biokuro dalį Pietinės katilinės šilumos gamyboje iki 97,7 procentų.

Numatoma, kad katilinė bus pritaikyta deginti biokurą, gaminamą naudojant miško kirtimo ir retinimo liekanas, sudeginus surinktas medienos atliekas, gaunama dviguba nauda: ne tik išvaloma aplinka, bet ir išgaunama už iškastinį kurą pigesnė šiluma.

Šia investicija bendrovė atitinka nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politiką, orientuotą į atsinaujinančių išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą, energetikos sektoriaus poveikio aplinkai mažinimą. Taip pat įgyvendins nacionalinėje energetikos strategijoje keliamus tikslus – užtikrinti energetinį saugumą, darnią energetikos sektoriaus plėtrą bei efektyvų energijos naudojimą.

Šiuo metu pradėtos pirkimo procedūros, taip pat užpildyta paraiška valstybės paramai gauti. Planuojama, jog projektas bus įgyvendintas 2022-2024 metais.

Bendrovės numatoma plėtra sumažins neigiamą poveikį aplinkai, teigiamai atsilieps šalies ekonomikos vystymuisi – bus kuriamos naujos darbo vietos, įrengiamos pažangios energijos gamybos technologijos. Tai investicija į tvaresnę bendrovės bei Šiaulių miesto ateitį, pigesnę šilumos energiją, švaresnę mus supančią aplinką bei šilumos gamybos patikimumą.

Modernizuojami šilumos perdavimo tinklai, investuojama į naujus projektus

Vedina savo vizijos – patrauklios paslaugų kainos, maksimalus patikimumas, minimali tarša, bendrovė ir toliau investuoja į modernius šilumos tiekimo sprendimus. Šilumos perdavimo tinklų modernizavimas vienas efektyviausių būdų didinti šilumos tiekimo patikimumą, mažinti šilumos nuostolius bei aplinkos taršą. Iki šiol renovuota daugiau nei 138 km bendrovės valdomų šilumos tiekimo sistemų, pasinaudojant daliniu Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimu. Šiuo metu baigiami bendrovės lėšomis vykdomi Stumbro g. - Žemaitės g. kvartalo šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbai, kurių metu rekonstruota kiek daugiau nei 900 m šilumos perdavimo tinklų, vykdomos statybos užbaigimo procedūros.

Kiekvienais metais atliekamos šilumos perdavimo tinklų rekonstrukcijos leidžia bendrovei išvengti didelių bei nenumatytų avarijų, todėl šiuo metu prastos būklės vamzdynų, bendrovės valdomuose šilumos tinkluose nėra.

Nors dalis vartotojų, siekdami taupyti šilumos energiją, renkasi renovaciją, tačiau šilumos energijos poreikis nemažėja. Bendrovės specialistai pastebi, jog vis daugiau individualių bei daugiabučių namų nori prisijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemų, todėl, vertindama esamą situaciją, bendrovė plečia centralizuoto šilumos tiekimo tinklus. Vienas iš šiuo metu vykdomų projektų – S. Daukanto g. - J. Basanavičiaus g. kvartalo šilumos perdavimo tinklų projektavimo ir statybos darbai, kurių metu bus pastatyti nauji, apie 980 m ilgio šilumos perdavimo tinklai, leisiantys vartotojams mėgautis centralizuoto šildymo privalumais – saugia bei patikimai tiekiama šilumos energija.  Iki šiol kvartalo pastatai buvo šildomi iškastiniu kuru – dujomis. Įvykdžius statybos darbus, naujai nutiesti šilumos perdavimo tinklai bus prijungti prie Pietinės katilinės, kurioje šilumos energija gaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius.

AB „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus nuomone, gyventojų domėjimasis centralizuotai tiekiamu šildymu ir išaugęs noras prisijungti prie jo parodo, jog vartotojai keičia savo kasdienius įpročius, domisi aplinkai mažiau kenksmingais sprendimais ir galvoja apie ateitį, kurioje augs ateities kartos, o tai – žingsnis tvaresnio rytojaus link.Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-26