Naujienos

AB „Šiaulių energija“ sukvietė visus besidominčius renovacijos aktualijomis

2020 06 05

Vakar AB „Šiaulių energija“ vykęs seminaras daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tema subūrė kelias dešimtis daugiabučių namų pirmininkų, administratorių, valdytojų ir pavienių gyventojų.

AB „Šiaulių energija“, paskirta Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi ir būdama suinteresuota seminaro nauda, jam ruošėsi atsakingai. Užtikrino ne tik tinkamas seminaro sąlygas pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, bet ir apie planuojamą renginį informavo tiesiogiai – elektroniniu paštu kvietimus išsiuntė beveik 200 daugiabučių namų pirmininkų, su labiau besidominčiais bendravo asmeniškai, agitavo aktyviai jame dalyvauti. Visi neabejingi renovacijos temai sužinoti apie organizuojamą renginį galėjo ne tik bendrovės, bet ir Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapiuose ir regioninių naujienų platformoje www.etaplius.lt.

Susirinkusiems dalyviams  lektoriai pateikė naudingos, o svarbiausia – naujausios informacijos apie renovaciją energetiniu-statybiniu, ekonominiu ir teisiniu aspektais. Klausytojai buvo itin aktyvūs: lektoriams uždavė gausybę praktinių klausimų, į kuriuos visus išsamiai atsakyta.

Inžinierius-praktikas Algimantas Šiaučiūnas, būdamas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninės priežiūros vadovu, patarė kaip pasiruošti renovacijai, akcentavo energetinį efektyvumą didinančių priemonių svarbą ir pristatė jų įvairovę.  Didelis dėmesys buvo skirtas pastatų šildymo sistemos atnaujinimo klausimams ir renovacijos darbų kokybės užtikrinimo problemoms. Pranešėjas įvardino dažniausiai pasitaikančias renovacijos klaidas ir patarė, kaip jų būtų galima išvengti.

Būsto rūmų teisininkas Rolandas Klimavičius, turintis didelę daugiabučių namų valdymo, teisinių ginčų sprendimo, teisės aktų rengimo ir atstovavimo teismuose patirtį, kalbėjo apie Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), inicijavusios seminarą, vaidmens svarbą renovacijos procese, valstybės paramos teikimą, pristatė dalyvavimo  atnaujinimo programoje būdus ir kitus aktualius klausimus šia tema.

Bene daugiausia praktinių renovacijos pavyzdžių ir įvairių pastato atnaujinimo metu iškylančių problemų sprendimo būdų susirinkusiems pateikė ekonomistas, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) ekspertas Edvinas Bindokas. Jis kalbėjo apie renovacijos lūkesčius ir ekonominę naudą, patarė, kaip įvertinti, kada renovaciją rinktis tikrai „apsimoka“, kaip nesuklysti ruošiant investicijų planą. Iš jo susirinkusieji taip pat išgirdo naujausią informaciją apie mažąją renovaciją.

Šiuo metu AB „Šiaulių energija“ administruoja 20 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą ir 23 daugiabučių namų kreditavimo sutartis. Jei svarstote savo daugiabučio namo renovacijos galimybę, visais dominančiais klausimais maloniai prašome kreiptis į  AB „Šiaulių energija“ Daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių arba skambinti tel. (8 41) 591 238.Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-05