Naujienos

AB „Šiaulių energija“ – šiuolaikiška ir pažangi įmonė, skaičiuojanti 100-uosius gyvavimo metus

2023 02 07

2022 metų pasauliniai įvykiai turėjo įtakos ne tik Lietuvai, bet ir AB „Šiaulių energija“. Susiklosčiusi situacija privertė apgalvoti bendrovės veikloje taikomus sprendimus, tačiau tai nesutrukdė įgyvendinti užsibrėžtus tikslus bei toliau sėkmingai vystyti bendrovės veiklą.

Kaina – viena mažiausių iš beveik 50-ies šilumos tiekėjų

2022 metais geopolitinės priežastys lėmė reikšmingą gamtinių dujų bei elektros energijos kainų šuolį aukštyn. Tai įtakos turėjo ne tik mūsų šalies šilumos tiekėjų, bet ir bendrovės šilumos kainoms. Į tai reaguodama, bendrovė ėmėsi būtinų sprendimų, kad situacija būtų suvaldyta ir šiluma būtų tiekiama patikimai ir mažiausiomis pagrįstomis sąnaudomis.

Dėl aukščiau paminėtų taikytų sprendimų bendrovės šilumos kaina patenka į mažiausių kainų 10-tuką iš beveik 50-ies Lietuvos Respublikos šilumos tiekimo bendrovių. Laikotarpiu nuo 2022 m. lapkričio mėn. iki dabar (2023 m. vasario mėn.), bendrovės šilumos kaina išlieka stabili ir antra mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos miestų.

Pagrindinis bendrovės tikslas – žalia šilumos energija

AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius primena, jog bendrovė viena pirmųjų Lietuvoje įžvelgė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros svarbą, būtinybę mažinti priklausomybę nuo brangaus iškastinio kuro – gamtinių dujų. Todėl, dar 2010 metais, ėmėsi įgyvendinti biokuro kogeneracinės jėgainės, kurioje bendrame cikle gaminama šilumos ir elektros energija, investicinį projektą. Jį įgyvendinus, nuo 2012 metų šilumos kaina tapo viena mažiausių Lietuvoje ir šią poziciją išlaiko iki šiol.

Bendrovė įgyvendino pažangias, ekonomiškai pagrįstas, didinančias šilumos gamybos efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir patikimumą investicijas: Pietinės katilinės biokuro katilinės statyba, kuri baigta 2014 metais, Tilvyčio biokuro katilinė, vandens šildymo katilų ekonomaizerių, šilumos siurblių Pietinėje katilinėje įrengimas, saulės elektrinių įrengimas, šilumos perdavimo tinklų rekonstrukcijos.

Kiekvienais metais investuojama į šilumos perdavimo tinklų modernizavimą, keičiamos senos šilumos tiekimo trasos. 2022 metų pabaigai rekonstruota virš 58 proc. (perskaičiuotų sąlyginių 100 mm diametru) visų eksploatuojamų šilumos tiekimo tinklų.

2022 metais buvo įgyvendinamas investicinis projektas, prijungiant prie Pietinės katilinės sistemos Šiaulių profesinio rengimo centrą (J. Basanavičiaus g. 53), iki šiol šildymui naudojusį iškastinį kurą, bei kitus naujus vartotojus. Buvo naujai įrengta ir rekonstruota apie 1 km dvigubo šilumos tinklo. Pietinėje katilinėje didžiąją dalį kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, todėl šio investicinio projekto įgyvendinimas turėjo teigiamos įtakos aplinkai bei šilumos kainos mažinimui.

 

Bendrovė planuoja dar labiau didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą šilumos gamyboje ir artimiausiu metu pradėti įgyvendinti virš 13 mln. Eur (be PVM) vertės projektą  „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“. Pietinėje katilinėje planuojama įrengti 15 MW biokuro katilą su 3,25 MW I laipsnio kondensaciniu ekonomaizeriu ir II laipsnio kondensaciniu ekonomaizeriu su 1,4 MW absorbciniu šilumos siurbliu. Numatoma, kad biokuro katilas (pakura) būtų pritaikytas deginti SM3 kokybės biokurą, gaminamą naudojant miško kirtimo ir retinimo liekanas. Atmosferos oro taršos mažinimui numatomas elektrostatinis filtras.

Šiuo metu yra sudaryta rangos sutartis, taip pat pasirašyta 10 mln. Eur finansavimo sutartis su Šiaurės investicijų banku. Projekto  įgyvendinimui 2022-11-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu skirta 706 tūkst. Eur parama. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2024 / 2025 metų šildymo sezono.

 

 

Šiemet numatoma pradėti dviejų atskirų, iškastinį kurą naudojančių, Šiaulių miesto Stumbro ir Papilės kvartalo katilinių, sistemų prijungimo prie Pietinės katilinės (kurioje didžiąją dalį sudaro atsinaujinantis kuras) tinklo projektą. Po projekto įgyvendinimo bus sumažintas iškastinio kuro panaudojimas, bei prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos prijungti nauji vartotojai. Dėl bendrovės įgyvendinamų pažangių investicijų mažinama šilumos kaina.

Mažiau taršos gamtai

Bendrovė nuosekliai investuoja į aplinkos taršos mažinimą. Nuo 2010 metų iki 2022 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija sumažinta daugiau nei 7 kartus.

 

 Įgyvendinus projektą „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“, dėl iškastinio kuro naudojimo šilumos gamybai sumažėjimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis dar sumažės vidutiniškai 7338 tonų CO2 per metus.

Bendradarbiavimas – sėkmingai veikiančios įmonės pagrindas

Vykdydama savo veiklą, bendrovė sėkmingai siekia bendrų tikslų tiek su šilumos tiekėjus prižiūrinčia institucija –  Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba (VERT), tiek su pagrindiniu AB „Šiaulių energija“ akcininku – Šiaulių miesto savivaldybe.

2022 m. rugsėjo mėn., atsižvelgusi ir į bendrovės teiktas pastabas, VERT Šilumos kainų nustatymo metodikoje pakeitė kuro kainų, taikomų galutinėje mėnesio šilumos kainoje, apskaičiavimo tvarką. Šiuo pakeitimu buvo užtikrinti nuosaikesni šilumos kainų pokyčiai vartotojams, leista įmonėms subalansuoti ir prognozuoti finansinius srautus, operatyviai reaguoti į kuro kainų pokyčius rinkoje.

Prie sklandesnių ir efektyvesnių procesų įgyvendinimo prisideda ir miesto savivaldybė. Nors šilumos kainodara yra specifinė ir gana sudėtinga, Šiaulių miesto meras, pasižymintis analitiniu mąstymu ir greita reakcija, gilinasi į bendrovėje vykstančius procesus ir padeda kartu spręsti iškylančias problemas. Nuo 2012 metų bendrovė pagamintą elektros energiją parduodavo pagal sutartį Energijos skirstymo operatoriui (ESO) už nustatytą fiksuotą tarifą. Apmokėjimui buvo naudojamos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšos, tačiau, nuo 2022 metų ženkliai išaugus elektros energijos įkainiams, meras kreipėsi į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją dėl galimybės bendrovei nutraukti sutartį su ESO, siekdamas nediskriminuojančios elektros energijos supirkimo kainos bendrovei ir atitinkamai nešvaistymo VIAP lėšų. Tokia galimybė buvo suteikta, ir nuo 2022 m. rugsėjo mėn. bendrovė pradėjo parduoti elektros energiją didesne kaina. Atitinkamai uždirbtas pelnas galės būti panaudotas bendrovės investicijoms, teikiančioms naudą šilumos vartotojams.

 

Įvertinti Lietuvos mastu.

Kredito informacijos ir rizikos valdymo sprendimų paslaugų teikėja „Creditinfo“ sertifikavo AB „Šiaulių energija“, kaip atitinkančią „Stipriausi Lietuvoje 2022“ kriterijus, t. y., bendrovė pripažinta patenkančia tarp 10 procentų stipriausių įmonių Lietuvoje. Tai – įrodymas, kad bendrovė yra finansiškai patikima, tinkamai vykdo savo įsipareigojimus bei turi solidaus, stabilaus darbdavio reputaciją.

 

Bendrovė taip pat dalyvavo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame  Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2022 metų konkurse, kuriame AB „Šiaulių energija“ skirta padėka už nuveiktus prasmingus darbus, prisidedančius prie atsakingos visuomenės kūrimo.

Apžvelgiant jau beveik 100 metų AB „Šiaulių energija“ veiklą,  matomas nuoseklus bendrovės vystymasis, tobulinamos technologijos, plečiamas teikiamų paslaugų spektras bei jų kokybės gerinimas.

Bendrovės generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius užtikrintas: „Šimtmetį pasitinkame kaip patyrusi, stabili, šiuolaikiška bei pažangi įmonė, dirbanti klientų labui, kad jų namai būtų šilti ir jaukūs“.Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-08