Naujienos

AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina liepą mažėja

2020 07 01

Nuo 2020 m. liepos 1 d.,  AB „Šiaulių energija“ valdybai nustačius naujas šilumos kainos dedamąsias ir įvertinus iš energijos išteklių operatoriaus gautas lėšas dėl laimėto teisminio proceso Lietuvos Aukščiausiame Teisme prieš biokuro tiekėją, šilumos kaina bendrovės vartotojams mažėja 20 proc.

AB „Šiaulių energija“ vartotojams taikomos šilumos kainos mažėjimui nuo 2020 m. liepos 1 d. įtakos turi šilumos kainos dedamosiose iki 73 proc. padidėjusi biokuro dalis šilumos gamyboje, mažėjančios šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios sąnaudos, taip pat nustatytos papildomos dedamosios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų neatitikties atitinkamu laikotarpiu.

AB „Šiaulių energija“ laimėjus teisminį procesą Lietuvos Aukščiausiame Teisme prieš biokuro tiekėją, kuris neįvykdė įsipareigojimų pagal energijos išteklių biržoje sudarytą biokuro tiekimo sutartį, pagal galiojančias energijos išteklių biržos reglamento nuostatas, energijos išteklių biržos operatorius 2020 m. birželio mėnesį AB „Šiaulių energija“ išmokėjo dalį teismo sprendimu nustatytos gautinos sumos.

Atsižvelgiant į tai, AB „Šiaulių energija“ valdybos sprendimu, energijos išteklių operatoriaus išmokėta suma neatidėliojant grąžinama AB „Šiaulių energija“ vartotojams mažinant šilumos kainą nuo 2020 m. liepos 1 d.Paskutinį kartą redaguota: 2020-07-01