Naujienos

AB „Šiaulių energija“ ragina daugiabučių namų gyventojus renovuoti šildymo ir karšto vandens sistemas pasinaudojant valstybės parama

2022 08 03

Nuo 2022 m. liepos 28 d. priimamos paraiškos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti, diegimui. Gyventojai, norintys modernizuoti senas, neefektyvias daugiabučių šildymo ir karšto vandens sistemas, gali teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) ir gauti iki 80 proc. valstybės paramos projektui įgyvendinti.

Šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas arba mažoji renovacija – kas tai?

Tai šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas ir subalansavimas taip, jog tiekiama šiluma pastate būtų panaudojama efektyviai. Ši modernizacija ypač aktuali tiems daugiabučių namų gyventojams, kurie pastate jaučia netolygų šilumos pasiskirstymą, t. y., vienuose butuose per šilta, o kituose – per šalta.

Mažosios renovacijos nauda

 • Mažesnis pastato šilumos energijos suvartojimas = mažesnės šildymo sąskaitos;
 • Tolygus šilumos paskirstymas;
 • Individualus šilumos reguliavimas.

Mažosios renovacijos priemonės

Pasinaudojant valstybės parama galima pasikeisti elevatorinius šilumos punktus į naujus automatizuotus šilumos punktus ar atnaujinti senus susidėvėjusius šilumos punktus, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. AB ,,Šiaulių energija“ specialistai atkreipia Šiaulių miesto daugiabučių namų gyventojų dėmesį, kad visi AB ,,Šiaulių energija“ valdomi šilumos punktai yra automatizuoti ir palaiko karšto vandens temperatūrą pastatų vidaus karšto vandens tiekimo sistemose.

Pagal kvietimą į valstybės paramą taip pat gali pretenduoti ir tie daugiabučiai namai, kuriuose šilumos punktas yra automatizuotas ir jau įrengta nepriklausoma šilumos tiekimo sistema. Šių daugiabučių namų gyventojams AB ,,Šiaulių energija“ specialistai pataria pasinaudoti valstybės teikiama parama šildymo ir karšto vandens sistemos prietaisų keitimui, termostatinių ventilių įrengimui, vamzdynų keitimui ir izoliavimui, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos įrengimui, šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimui, išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose diegimui, ir taip užtikrinti efektyvų šilumos paskirstymą pastate ir sumažinti šiluminės energijos suvartojimą.

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Paraiškai pateikti reikalingi dokumentai

 • Kiekvieno daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui. Sprendimas priimamas vardiniu balsavimu;
 • Pavedimo sutartis (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu Projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui);
 • Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantis dokumentas (banko išrašas, finansinės įstaigos patvirtinimas dėl galimybės gauti paskolą ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamas paramos gavėjų sutikimas skirti lėšas Projekto įgyvendinimui);
 • Investicijų Projektui įgyvendinti pagrindimą pagal įkainius, kuriuos galite rasti paspaudę ČIA arba statinių statybos skaičiuojamąją dalį;
 • Informacija apie pastato esamą energijos suvartojimą;
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato administratoriaus išduota pažyma, kad daugiabučiame name šilumos punktas yra elevatorinis ar yra senas susidėvėjęs šilumos punktas, automatiškai nepalaikantis nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje. Jeigu daugiabučiame name nėra šilumos punkto teikiama tą pagrindžianti pažyma;
 • Pareiškėjo deklaracija, nurodyta APVA kvietime;
 • Dokumentą, įrodantį, kad šilumos punktas neatitinka nustatytų daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, kai Projektas įgyvendinamas siekiant užtikrinti nustatytus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus.

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas bus stabdomas.

Daugiau informacijos apie paramą ir paraiškų teikimą: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/daugiabuciu-namu-vidaus-sildymo-ir-karsto-vandens-sistemu-modernizavimas-mazoji-renovacija-2022-07

Paskutinį kartą redaguota: 2022-08-05