Naujienos

AB „Šiaulių energija“ nuosekliai dirba, mažindama šilumos kainą vartotojams

2021 01 12

Šiauliai siekia išsaugoti ir vystyti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų sistemą, nes neabejoja, kad tai – ne tik geriausias būdas užtikrinti vartotojams šilumos  energijos tiekimą patraukliausiomis kainomis, bet ir puiki galimybė didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, atsisakant iškastinio kuro deginimo ir tausojant mūsų aplinką ateities kartoms.  
Patraukliausios paslaugų kainos, maksimalus patikimumas, minimali tarša
Jau eilę metų apie 44 tūkst. AB „Šiaulių energija“ vartotojų – namų ūkių yra taikoma viena mažiausių šalyje šilumos kaina. Ją lemia savalaikės ir tikslingos investicijos į šilumos ūkį, kurios bendrovės teritorijoje atidarius termofikacinę elektrinę ir šiuolaikiškai modernizavus katilinę, leido nuo iškastinio kuro pereiti prie biokuro.
Šiaulių termofikacinė elektrinė veiklą pradėjo 2012 m. rudenį, biokuro katilinė pastatyta 2014 m. Įgyvendinus šiuos projektus, jau 2014 m. spalį bendrovės vartotojams taikoma šilumos kaina sumažėjo 27 proc., lyginant su 2013 m. šildymo sezono pradžia. Dar 1,3 proc. šilumos kaina  sumažėjo 2015 m., rekonstravus Tilvyčio katilinę ir jos vietoje Kuršėnuose įrengus biokuro katilinę.
Šiuo metu iki 80 proc. per metus bendrovės vartotojams tiekiamos šilumos energijos pagaminama naudojant biokurą, likusi dalis – iš gamtinių dujų. Džiugu, kad pradėjus naudoti biokurą, AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina stabiliai užima poziciją tarp pačių mažiausių Lietuvos šilumos tiekėjų kainų.
Bendrovė lieka ištikima savo vizijai – patraukliausios paslaugų kainos, maksimalus patikimumas, minimali tarša. Jau eilę metų ji nuolat įgyvendina kitas pažangias investicijas, didinančias šilumos gamybos efektyvumą ir tiekimo patikimumą. Šiaulių siekis diversifikuoti energijos šaltinius centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai, t. y. saulės energija, šilumos siurbliai, atliekinė energija, su bendrovės pagalba palaipsniui virsta tikrove. Vienas naujausių pavyzdžių, įrodančių, kad AB „Šiaulių energija“ koja kojon žengiame su Europa, diegdama novatoriškiausius sprendimus,  – pernai bendrovės Tilvyčio katilinėje įrengta saulės šviesos energijos elektrinė.
Įmonė itin didelį dėmesį skiria šilumos tiekimo vamzdynų rekonstrukcijai. Ją įgyvendinus, ne tik didėja šilumos tiekimo patikimumas, bet ir mažėja šilumos nuostoliai bei aplinkos tarša. Iš viso šiuo metu AB „Šiaulių energija“ valdomose šilumos tiekimo sistemose renovuota net 137,97 km arba 53,08 procento sąlyginio 100 mm dvivamzdžio tinklo.
Per devynerius metus kaina sumažėjo beveik dvigubai
2020–2021 metų šildymo sezonui prognozuojama ženkliai mažesnė šilumos kaina, nei buvo vidutinė praėjusio šildymo sezono šilumos kaina. Pavyzdžiui, 2020 m. gruodžio mėnesio šilumos kaina, lyginant su praėjusių metų to paties laikotarpio šilumos kaina, yra mažesnė 7,2 proc.
Reikšmingą įtaką šilumos kainos mažėjimui turi žemesnė perkamo biokuro ir gamtinių dujų kaina. Ilgalaikiais sandoriais biokuro biržoje 2020–2021 m. šildymo sezonui įsigyta  biokuro  už vidutinę kainą, kuri yra 13,1 proc. mažesnė  už praėjusio šildymo sezono vidutinę biokuro kainą.
Jei palyginsime 2012 m. ir 2021 m. sausio mėnesių AB „Šiaulių energija“ kainas, įsitikinsime, kad ji sumažėjo beveik dvigubai.
Atitinkamai mažėjo ir gyventojų mokėjimai už šildymą:
-          2020 m. gruodį už 60 kvadratinių metrų buto šildymą vidutiniškai vartotojai mokėjo apie 42 eurus;
-          2011 m. gruodžio kaina mokėjimas būtų 78 eurai esant tokiam pat šilumos suvartojimui.
O vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neto) Šiauliuose, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per tuos metus beveik dvigubai padidėjo: nuo 399 Eur 2012 m. iki 779 Eur 2020 m. 
Mokėjimus už šildymą mažina ir daugiabučių namų renovacija
Galutines gyventojų išlaidas šildymui lemia jų namo individuali būklė ir šilumos kiekio poreikis, kurie kiekviename daugiabutyje – skirtingi. AB „Šiaulių energija“ nuo 2016 m. yra paskirta Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi. Bendrovės specialistai pažymi, kad renovuotų daugiabučių namų gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti 4–6 kartus mažesnės nei nerenovuotų daugiabučių namų vartotojų.
Jau įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad atlikus seno daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, gyventojų mokėjimai už šildymą sumažėja net apie 40 proc. Renovuotų daugiabučių namų gyventojai džiaugiasi ne tik racionalesniu šilumos suvartojimu, bet ir pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis, gražesniu pastato vaizdu, padidėjusia turto verte, tokiu būdu jie prisideda prie patrauklaus savo gyvenamojo kvartalo ir viso miesto estetinio veido kūrimo.
Kodėl verta rinktis centralizuotą šilumos tiekimą
PATRAUKLI KAINA: Šiomis dienomis centralizuotas šilumos tiekimas, lyginant jį su kitais alternatyviais patalpų šildymo variantais, nebėra brangus. Atvirkščiai, vertinant pradines alternatyviems pastato šildymo būdams būtinas investicijas ir joms būdingą ilgalaikį atsipirkimą, centralizuotas šilumos tiekimas yra dėmesio vertas,  itin konkurencingas sprendimas, turintis ir kitų privalumų.
JAUKŪS IR ŠILTI NAMAI: Pasirinkdami centralizuotą šilumos tiekimą, Jūs užtikrinate, kad gyvenamoji aplinka nuolat būtų komfortiška – grįžtant Jūsų visada lauks šilti ir jaukūs namai.
SAUGU: Šilumai gaminti, esant centralizuotam šilumos tiekimui, butuose nenaudojami jokie degimo procesai, taigi nėra jokio  papildomo atviros ugnies ar sprogimo šaltinio, o atitinkamai ir jokio papildomo CO2 patekimo gyvenamąsias patalpas. Jei gyvenamojoje vietoje nėra kamino, nėra papildomai skleidžiami dūmai, suodžiai, kietosios dalelės ir kitos kenksmingos medžiagos.
PATOGU: Centralizuoto šilumos vartotojams nereikia papildomai rūpintis tokiais dalykais kaip šilumos įrenginių priežiūra, remontas ir atnaujinimas – už Jus tai padarys profesionalai! Galite daugiau savo laiko skirti prasmingai ir Jums mielai veiklai.
GALIMYBĖ AUTONOMIŠKAI REGULIUOTI: Šiuolaikinės technologijos leidžia centralizuotą šildymą reguliuoti kaip ir autonominį, įrengus individualaus šilumos reguliavimo ir apskaitos sistemas.
VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMA VEIKLA:  Centralizuotų šilumos tiekimo įmonių veikla yra griežtai kontroliuojama valstybės institucijų, ją riboja aplinkosaugos normatyvai, nuosekliai investuojama į priemones, mažinančias oro taršą degimo produktais.
TAUSOJAMA APLINKA: Iki 2012 m., prieš biokuro įdiegimą, AB „Šiaulių energija“ CO2 emisija buvo apie 100 tūkst. t per metus, po įvykdytų taršos mažinimo priemonių CO2 išmetimai sumažėjo iki 15 tūkst. t per metus.
Būdama socialiai atsakinga AB „Šiaulių energija“ prisijungė prie tarptautinės šilumininkų asociacijos Euroheat&Power inicijuotos komunikacijos kampanijos „We are all connected“,  t. y. pasidalino savo miesto ateities planais apie šilumos/vėsumos ūkio „dekorbanizavimą“, diegiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sprendimus.  Čia Šiauliai aiškiai deklaravo viziją formuoti energetikos ūkį, pasinaudojant centralizuotu šilumos tiekimu, kuris yra ne tik patogus ir patikimas, bet ir palankus gamtai, kas ypač svarbu, galvojant apie mūsų ir ateities kartų ateitį.


Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-12