Naujienos

AB „Šiaulių energija“ kviečia atnaujinti senus daugiabučius namus

2022 12 12

2022 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė taip ilgai lauktą naują, jau devintą kvietimą teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius namus.

APVA šias paraiškas priims iki 2023 m. balandžio 14 d. Jas gali teikti ir savivaldybės, ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, ir administruojantieji renovacijos projekto įgyvendinimą, ir savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

AB „Šiaulių energija“ atkreipia dėmesį, kad šiam kvietimui numatyta tik 100 mln. eurų investicijų suma. Jeigu per kvietime nurodytą terminą bus pateikta paraiškų, kurių bendra investicijų rangos darbams suma viršys kvietimo lėšų sumą, bus taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas.

Viena svarbiausių šio kvietimo naujovių – aukštesni reikalavimai teikiant valstybės paramą energinio efektyvumo didinimo priemonėms.

Nuo šiol:

  • valstybės parama bus skiriama tik projektams, pasiekusiems B ar aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę. Šiems projektams numatomas lengvatinis kreditas, 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių (statybų techninei priežiūrai, projekto parengimo dalims, administravimo išlaidoms), 30 proc. kompensacija bei papildoma 20 proc. kompensacija įgyvendinus projektą.
  • įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo projektą ir pasiekus C pastato energinio naudingumo klasę, teikiamas tik lengvatinis kreditas bei 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių.

Su patvirtintu Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašu galite susipažinti čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e5dd00f0717211edbc04912defe897d1).

AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai teikia konsultacijas bei atvyksta į daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus pristatyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo procesus.

Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo ir kitų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo klausimų aptarimo prašome kreiptis į AB ,,Šiaulių energija“ daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių, adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, II-ame administraciniame pastate (gamybos korpuse, prie įvažiavimo į teritoriją), 303 kab., el. paštu renovacija@senergija.lt arba tel. (841) 591 238.

Daugiau informacijos apie atnaujinimo (modernizavimo) programą rasite čia (https://www.senergija.lt/daugiabuciu-namu-renovacija/).

Nepraleiskite progos pasinaudoti naujuoju kvietimu teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius namus ir pradėkite ruoštis renovacijai jau dabar!Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-12