Naujienos

AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius apie praėjusius veiklos metus: „Globalių problemų sprendimas prasideda nuo mažų dalykų“

2021 02 24

Išbandymų kupini 2020-ieji AB „Šiaulių energija“ nesutrukdė sėkmingai ir atsakingai vykdyti pagrindinę savo veiklą, užtikrinant patikimą centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimą laikotarpiu, kai asmeninei higienai skiriamas ypatingas dėmesys, o nenutrūkstamas gyventojų aprūpinimas karštu vandeniu ir šiluma yra būtinas. Nors bendrovės vartotojai ir toliau aptarnaujami nuotoliniu būdu, specialistai atidžiai rūpinasi šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, daugiabučių namų renovacija, pavasarį planuoja tęsti šilumos perdavimo tinklų atnaujinimo ir kitų prie aplinkos apsaugos prisidedančių projektų įgyvendinimą. O bendrovės tiekiama šiluma išlieka viena pigiausių Lietuvoje.
Bendrovės šilumos kaina – tarp Lietuvos mažiausių
AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina vartotojams 2020-aisias ištisus metus buvo viena mažiausių šalyje, o pusmetį – net penketuke mažiausių tarp beveik 50-ties Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamų Lietuvos šilumos tiekėjų. Svarbu tai, kad, kaip ir ankstesniais metais, bendrovės šilumos kaina viena mažiausių šalyje buvo šildymo sezonų metu, t. y. kai vartotojų šilumos poreikis būna didžiausias: penketuke išsilaikė sausio–balandžio mėnesiais, šeštoje vietoje Lietuvoje buvo spalio–gruodžio mėnesiais.
Pernai bendrovės šilumos tiekimo veiklos pajamos sumažėjo 17,5 proc., realizuota virš 22 GWh arba 6,0 proc. mažiau šilumos lyginant su 2019 m. Tai lėmė mažesnė šilumos kaina, kuri 2020 m. vidutiniškai buvo 12,1 proc. mažesnė, nei 2019 m., ir aukštesnė lauko oro temperatūra. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, 2020-ieji mūsų šalyje tapo šilčiausiais metais per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Vidutinė metinė oro temperatūra Lietuvoje buvo +9,2 °C, o tai yra net +2,3 °C daugiau nei vidutinė daugiametė (1981–2010 m. vidurkis) oro temperatūra. 2020 m. pralenkė iki šiol buvusius šilčiausius 2019 m. Pirmą kartą per meteorologinių stebėjimų istoriją vidutinė metinė šalies oro temperatūra peržengė +9 °C ribą.
Taupyti šilumą padeda daugiabučių namų renovacija ir tinkama šildymo sistemų priežiūra
Galutinės gyventojų išlaidos šildymui mažėja ne tik dėl AB „Šiaulių energija“ taikomos mažesnės šilumos kainos ir šiltesnių orų, jas mažina ir bendrovės administruojamas daugiabučių namų renovacijos projektų įgyvendinimas, ir vartotojams siūloma atsakinga tinkamai sureguliuotų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.
AB „Šiaulių energija“ 2020-aisias administravo 19-os Šiaulių miesto daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimą. Jau renovuotų daugiabučių namų gyventojai džiaugiasi ne tik apie 40 proc. sumažėjusiomis šilumos sąnaudomis, bet ir komfortiškesnėmis gyvenimo sąlygomis bei gražesne namo aplinka.
Prisitaikydami prie karantino sąlygų, praeitų metų pabaigoje bendrovės specialistai vartotojams pasiūlė naujovę – nuotolinius susirinkimus-telekonferencijas daugiabučių namų renovacijos klausimais. Būdama Šiaulių miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi, bendrovė jaučia pareigą tęsti gyventojams skirtų susirinkimų renovacijos klausimais organizavimą net sudėtingu laikotarpiu. Tam į pagalba buvo pasitelkta „Zoom“ platforma.
Ypač vertingos tokių nuotolinių susirinkimų metu rodomos termovizinės nuotraukos, atskleidžiančios visus pastato šiluminės izoliacijos trūkumus, padedančios įvertinti jo bendrą šiluminį režimą, atskirų zonų šilumos nuostolius bei aptikti statybos defektus. Termoviziniai tyrimai – dar viena bendrovės vartotojams siūloma naudinga paslauga, puiki priemonė, padedanti apsispręsti abejojantiems dėl savo namo renovacijos.
Tarp kitų bendrovės itin naudingų paslaugų – jau minėta šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. 2020 m. AB „Šiaulių energija“ iš beveik 1400 Šiaulių mieste ir rajone esančių šilumos punktų prižiūrėjo 573 šilumos punktus bei šildymo ir karšto vandens sistemas, t. y. daugiau nei trečdalį. Rūpindamiesi savo vartotojais ir siekdami kuo greičiau reaguoti gedimų šildymo ir karšto vandens sistemose atvejais, bendrovėje visą parą budi dispečeriai, su kuriais, įvykus avarijai šildymo ir karšto vandens sistemose, galima susisiekti telefonu, kaip ir su paslaugų užtikrinimo skyriaus darbuotojais bendrovės darbo metu.
Projektai – ne tik dėl vartotojų, bet ir dėl aplinkosaugos
Pernai bendrovė sėkmingai vykdė šilumos perdavimo tinklų modernizavimo projektus. AB „Šiaulių energija“ 2020 m. atnaujino daugiau nei 12 km sąlyginio 100 mm dvivamzdžio tinklo už daugiau nei 5 mln. Eur. Šilumos tinklų atnaujinimo projektams skirtas dalinis Europos Sąjungos struktūrinių fondų daugiau nei 2,5 mln. Eur finansavimas. Be to, buvo vykdomi centralizuotų šilumos perdavimo tinklų, patenkančių į teritorijas, kuriose Šiaulių miesto savivaldybė įgyvendino viešosios infrastruktūros sutvarkymo projektus, rekonstravimo darbai. Per 2020 m. renovuota 0,45 km sąlyginio 100 mm dvivamzdžio tokio tinklo už daugiau nei 175 tūkst. Eur. Šiuos darbus bendrovė atliko vien savo  lėšomis.
Atnaujinamų tinklų amžius siekia 31–40 metų. Norint mažinti šilumos nuostolius šilumos perdavimo sistemoje, yra ypatingai svarbu laiku pakeisti susidėvėjusius vamzdynus. Atnaujintos trasos leis išvengti avarijų ir neplanuotų šilumos tiekimo nutraukimų, ypač nepageidaujamų šildymo laikotarpiu, taip pat didesnių remonto ir aptarnavimo išlaidų. Atnaujintuose tinkluose mažėjant šilumos nuostoliams, dėl mažesnio kuro suvartojimo išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis irgi bus mažesnis.
Pernai pradėtas atliekinės šilumos energijos panaudojimo projekto „Šilumos siurblio įrengimas dūmų kondensato iš termofikacinės elektrinės kondensacinių ekonomaizerių šilumos išnaudojimui“ įgyvendinimas. Planuojama, kad kompresorinis šilumos siurblys pagamins virš 3 GWh šilumos energijos per metus. 2020 m. pasirašyta rangos sutartis, kurios vertė – daugiau nei 218 tūkst. Eur. Dėl projekto dalinio finansavimo pasirašyta sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl 80,8 tūkst. Eur Klimato kaitos programos lėšų. Atlikta darbų už beveik 100 tūkst. Eur. Projektą numatoma užbaigti 2021 m. pirmą ketvirtį.
Atsižvelgiant į naujas, nuo 2023 m. įsigaliojančias, ribines į aplinką išmetamų teršalų vertes, AB „Šiaulių energija“ pernai pradėjo vieno iš dviejų didžiausių bendrovės turimų Pietinės katilinės dujomis kūrenamų katilų modernizavimą, įrengiant taršos mažinimo priemones. Rangos sutarties vertė siekia beveik 2,9 mln. Eur. Šiemet numatyta pradėti ir antro katilo atnaujinimą. „Gamta ir švarus oras yra mūsų gyvenimo pagrindas, todėl norėdami gyventi ilgai ir sveikai turime aplinka rūpintis patys, nelaukdami kol kažkas tai padarys už mus“, neabejoja AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius.
Elektra gaminta ir iš saulės šviesos, ir iš biokuro
Be šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbų ir kitų projektų, 2020 m. buvo įgyvendinamos investicijos, ne tik prisidedančios prie aplinkosaugos, bet ir didinančios AB „Šiaulių energija“ gaminamos elektros energijos kiekį. Lapkritį Kuršėnuose pradėjo veikti Tilvyčio katilinėje įrengta saulės šviesos energijos elektrinė. Šio projekto vertė – daugiau nei 37,6 tūkst. Eur, daliniam jo finansavimui buvo skirta 13,1 tūkst. Eur Klimato kaitos programos lėšų.  Ant Tilvyčio katilinės pastatų stogų sumontuoti 146 fotoelektriniai moduliai, kurių bendra galia siekia beveik 50 kW. Visa nauda, tenkanti iš elektros energijos gamybos saulės elektrinėje (lyginant su elektros įsigijimu iš tinklo), atiteks AB „Šiaulių energija“  vartotojams.
Beje, elektrą bendrovė 2020-aisiais ne tik pradėjo gaminti saulės šviesos energijos elektrinėje, ją toliau sėkmingai gamino Šiaulių termofikacinėje elektrinėje, naudojant biokurą. Per 2020 m. parduota beveik 12 GWh arba 29,2 proc. daugiau elektros energijos lyginant su 2019 m.
Į skubius gyventojų iškvietimus – aplinkai ir žmogui draugišku elektromobiliu
AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius neabejoja, kad globalių problemų sprendimas prasideda nuo mažų dalykų: „Ne tik modernizuojame šilumos ūkį, rinkdamiesi novatoriškus, aplinką tausojančius sprendimus šilumos gamybai ir perdavimui. Aplinkos taršą mažiname ir kitomis priemonėmis. Įsigijome pirmą krovininį elektromobilį, įrengėme tokiems automobiliams įkrauti skirtą stotelę“.
Automobilių tarša specialistų vadinama viena kenksmingiausių aplinkai sričių. Elektromobilio pasirinkimą lėmė sąmoningas AB „Šiaulių energija“ ekologinių idėjų puoselėjimas, žinoma, nepamiršti ir efektyvumo kriterijai. Kol kas įmonė įsigijo vieną elektra varomą automobilį su atskiru skyriumi kroviniams vežti. Jis skirtas operatyvinio bendrovės personalo atvykimui pas Šiaulių miesto ir rajono vartotojus avarijų ar gedimų šildymo ir karšto vandens sistemose atvejais.
Įmonės teritorijoje įrengus elektromobiliams įkrauti skirtą stotelę, dėl naujo elektromobilio akumuliatorinių baterijų įkrovimo problemų nekils. Kadangi elektromobiliui pakrauti bus naudojama bendrovės termofikacinėje elektrinėje pagaminta elektra, skaičiuojama, kad išlaidos kurui sumažės keliais tūkst. Eur per metus. Be to, elektromobiliai važiuoja tyliau ne įprasti, taigi naujasis bendrovės pirkinys nekels papildomo triukšmo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška Klimato kaitos programos daliniam finansavimui įsigytam elektromobiliui gauti.
Vartotojų interesus gynė ir teismų maratone, ir kasdienėje veikloje
Pernai AB „Šiaulių energija“ Lietuvos Aukščiausiame Teisme laimėjo prieš kelis metus pradėtą teisminį procesą prieš biokuro tiekėją UAB „Robmona“, neįvykdžiusią savo įsipareigojimų 2017–2018  metų šildymo sezono laikotarpiu. Tuomet AB „Šiaulių energija“  turėjo įsigyti biokurą didesne kaina, kuri pagal teisės aktų nuostatas buvo įskaitoma į šilumos kainą. Šilumos tiekimo įmonė, būdama socialiai atsakinga,  gynė savo vartotojų interesus teismų maratone – Šiaulių apygardos teisme, Lietuvos apeliaciniame teisme. Vadovaujantis sąžiningumo principu šilumos vartotojų atžvilgiu, visa energijos išteklių biržos bei biokuro tiekėjo bendrovei 2020 metais pervesta suma yra grąžinta vartotojams, mažinant šilumos kainą.
Bendrovės pajamos – tai vartotojų laiku apmokėtos sąskaitos, kurios yra būtinos pagrindiniam bendrovės tikslui – nepertraukiamai tiekti šilumą ir karštą vandenį. Atsižvelgdama į  Šiaulių miesto savivaldybės rekomendacijas, pernai, pirmojo karantino metu įmonė savo vartotojams taikė priemones, nesunkinančias jų finansinės situacijos karantino metu: visiems vartotojams neskaičiavo delspinigių už 2020 m. kovą, balandį, gegužę ir birželį; įsiskolinusiems vartotojams nebuvo taikomi aktyvūs skolų išieškojimo veiksmai.
Dėl tolimesniam patikimam bendrovės veiklos vykdymui būtinų bendrovės vartotojų įmokų, bei įvertinus tai, kad pirmojo karantino laikotarpiu taikytos priemonės buvo skirtos tiek palengvinti finansinę naštą, tiek adaptuotis prie pasikeitusių finansinių ir ūkinės veiklos sąlygų, antrojo karantino laikotarpiu bendrovė vartotojus aktyviai konsultuoja skolų valdymo galimybių, kompensacijų skaičiavimo klausimais, tačiau netaiko kitų bendrų priemonių visiems šilumos vartotojams. Tačiau ir toliau yra priimami individualūs vartotojų prašymai atidėti skolų mokėjimą bei sudaromos palankesnes nei įprastai skolų mokėjimo sąlygos.
„Esame dėkingi savo vartotojams, kurių didžioji dauguma šiuo sudėtingu, kupinu iššūkių laikotarpiu, reguliariai apmoka sąskaitas. Tik Jūsų sąžiningumo, sąmoningumo ir susitelkimo dėka ir pernai, ir šiemet galime sėkmingai dirbti Jūsų labui“, – dėkoja AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius.


Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-24