Kaip taupyti šilumą

   AB „Šiaulių energija“ su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2017 m. lapkričio 8 d. pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą Nr. 8-72, kuriuo įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Vykdydama šį susitarimą AB „Šiaulių energija“ savo internetinėje svetainėje sukūrė rubriką „Kaip taupyti šilumą“, kurioje informuoja savo klientus apie galimybes mažinti šilumos energijos vartojimą.
  Minėtas susitarimas 2019 m. spalio 9 d. pakeistas Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimu Nr. 1. Pagal naują susitarimą AB „Šiaulių energija“ savo tinklalapyje skelbia detalesnę informaciją apie įvykdytas ir planuojamas švietimo ir konsultavimo priemones. 

Pasirinkite patikimą šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją

Tinkamai sureguliavę šilumos punktą, sąskaitas už šildymą galite sumažinti bent 10 procentų . Gyventojai už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą kiekvieną mėnesį atsiskaito su prižiūrėtoju ir turi teisę reikalauti iš jo kokybiškų paslaugų: šilumos mazgo įrenginių tinkamos techninės būklės palaikymo ir optimalaus gyventojų poreikius atitinkančio energijos vartojimo grafiko nustatymo automatizuotame šilumos punkte.

Pastate subalansavus vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą, neperšildant butų, taip pat galima sumažinti šilumos kiekio patalpų šildymui poreikį.

AB „Šiaulių energija“ siūlo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugą, jei pageidaujate apie šią paslaugą sužinoti daugiau, maloniai prašome kreiptis į bendrovės Paslaugų užtikrinimo skyriaus darbuotojus tel. (8 41) 591 243.

Gyvenkite šilčiau bute pačių pastangomis jau šiandien

- Užsandarinkite langus. Plyšius tarp stiklo ir lango rėmo bei tarp lango rėmo ir sienos užsandarinkite silikoninėmis ar kitomis izoliacinėmis medžiagomis. Sandarinti reikia ne tik lango rėmus, bet ir stiklą. Jei tinkamai sandarinti langai, būstas bus geriau apsaugotas nuo šalčio, skersvėjų ir gatvės triukšmo, o kambaryje temperatūra pakils.

- Įstiklinkite balkonus ir lodžijas. Tai sumažins šalto oro skverbimąsi į butą, todėl oro temperatūra gretimame kambaryje išliks normali ir vėjuotą dieną, be to, pagerės garso izoliacija. Balkonuose ir lodžijose įrenkite medines grindis ir po jomis paklokite izoliacinės medžiagos sluoksnį.

- Neužstatykite radiatorių baldais ir dekoratyvinėmis grotelėmis. Neuždenkite radiatorių užuolaidomis. Tai trukdo šilumai sklisti į kambarį.

- Patalpas vėdinkite kelis kartus per dieną pilnai atidarę langus ir sudarę trumpalaikį skersvėjį, kuris pakankamai išvėdintų patalpą, padėtų išvengti drėgmės ir kvapų kaupimosi. Geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu vėdinti ilgą laiką. Išeidami iš kambario uždarykite langus ir orlaides. Tai leis namuose palaikyti pastovią temperatūrą. Prieškambario, laiptinės ir kitų šaltų patalpų duris laikykite uždarytas.

- Saulėtomis rudens/žiemos/pavasario dienomis atitraukite užuolaidas ir žaliuzes – leiskite saulės spinduliams apšviesti ir pašildyti Jūsų būstą.

Energijos vartojimo efektyvumo problemos ir jų sprendimo būdai

    

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija konstatuoja, kad Lietuvoje daugelio neatnaujintų (nerenovuotų) daugiabučių gyvenamųjų namų, pastatytų  iki 1993 m., vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, priklausančios namo butų (patalpų) bendraturčiams, vis dar neatitinka privalomųjų reikalavimų: jos dažnai išbalansuotos, butuose (patalpose) įrengti neprojektiniai šildymo prietaisų paviršiai, vamzdynai susidėvėję, pažeisti korozijos.

Siekdami mažesnėmis sąnaudomis sumažinti šilumos suvartojimą tokiuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, butų (patalpų) savininkai turėtų atlikti šiuos darbus:

-          Sutvarkyti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo šilumos energijos tiekimo vamzdyną – užtikrinti sandarumą, izoliuoti.

-          Pasiekti, kad butų (patalpų) šildymo prietaisų paviršiaus plotas atitiktų projektui. Tam, kad namo šildymo sistema būtų subalansuota, reikia, kad radiatorių ir (ar) jų sekcijų kiekviename bute būtų tiek, kiek numatyta namo šildymo sistemos projekte. Dėl šildymo sistemos išbalansavimo šilumos suvartojimas name yra neefektyvus – patalpų oro temperatūra skirtinguose butuose gali esmingai skirtis, kai kurie butai (patalpos) peršildomi, švaistant šilumos energiją, o kituose butuose (patalpose) šalta. Atstačius šildymo prietaisų skaičių į projekte nustatytą, pastate būtų naudojama mažiau šilumos ir patalpų oro temperatūra skirtinguose namo butuose būtų lygesnė.  

-          Gyventojų sąmoningumas šilumos sutaupymą daugiabučiuose gali sumažinti net iki 20 proc. (langų durų plyšių sutvarkymas, įprotis uždaryti lauko, koridorių duris ir panašiai). Tačiau efektyvus šilumos taupymas daugiabučiuose namuose įmanomas, tik jeigu visi gyventojai įsitrauks ir prisidės prie šilumos taupymo proceso.

 

Šildymo sistemos pertvarkymas įmanomas tik pasibaigus šildymo sezonui, būtent šiuo laikotarpiu daugiabučių namų vartotojams vertėtų aptarti, kokias priemones jie įgyvendins iki rudens, kad ateinantį šildymo sezoną butuose būtų užtikrinta komfortiška oro temperatūra, o išlaidos šildymui mažėtų.

Renovacijos nauda: ne tik akims, bet ir piniginei

Sąskaitos už šildymą suma tą patį mėnesį skirtinguose namuose gali skirtis iki 4-6 kartų. Šį skirtumą lemia skirtingas šilumos kiekis, suvartotas pastatų šildymui. Jei buto kvadratinio metro šildymui suvartojamos šilumos kiekis per mėnesį yra 20-25 kWh ir daugiau, reikėtų rimtai apsvarstyti galimybę atnaujinti daugiabutį namą. Efektyvesnis šilumos vartojimas ne tik sumažintų išlaidas šildymui, bet ir prisidėtų prie efektyvesnio energijos išteklių vartojimo, tuo pačiu mažintų šiltnamio efektą sukeliančius veiksnius.

Vidutinės AB „Šiaulių energija“ buitinių vartotojų šilumos sąnaudos ir išlaidos šildymui

Plačiau apie daugiabučių namų renovaciją skaitykite čia

Termovizija: kaip tai veikia ir kuo naudinga

Termogramoje išryškėja pastato vietos, pro kurias „išeina“ šiluma.

Vienas iš svarbiausių pastato vertės kriterijų yra jo šiluminės savybės. Atlikti tyrimai rodo, kad pro pastato sienas prarandama apie 50 proc., langus – 25 proc., lubas – 15 proc. ir grindis – 10 proc. šilumos. Žmogaus pojūčiai dėl oro srautų judėjimo gali būti apgaulingi, jie nerodo tikslios vietos. Atliekant termovizinį tyrimą galima pamatyti visus pastatų šiluminės izoliacijos trūkumus, įvertinti bendrą šiluminį režimą, kiekybiškai įvertinti atskirų zonų šilumos nuostolius, aptikti statybos defektus.

 Nuo termovizoriaus iki termogramos ir termovizijos

Visi kūnai, kurių temperatūra yra aukštesnė už absoliutų nulį, išspinduliuoja įvairaus ilgio infraraudonųjų spindulių bangas. Įrenginiai, gebantys parodyti infraraudonosios spinduliuotės intensyvumo pasiskirstymą paviršiuje, vadinami infraraudonųjų spindulių kameromis arba termovizoriais.

Termovizoriumi gautas vaizdas vadinamas termograma. Termogramose naudojamos įvairių spalvų paletės, kuriose šviesesnės spalvos atitinka intensyvesnį infraraudonąjį spinduliavimą (taip pat ir aukštesnę menamą temperatūrą). Jei termovizoriuje įdiegtos radiometrinės savybės, tai, įvertinę matuojamo paviršiaus emisijos koeficientą, galime išmatuoti bet kurio taško temperatūrą bei gauti temperatūrų pasiskirstymą tame paviršiuje. Galimybė matyti temperatūrų pasiskirstymą paviršiuje per atstumą, nedarant įtakos pačiam paviršiui, atveria plačias galimybes įvairių įrenginių, komponentų bei objektų būklei nustatyti.

Termovizija – iš termovizoriaus gautos terminės informacijos supratimas ir analizė. Termovizinė nuotrauka tiksliai parodo šalčio kanalus ar plotus. Kartais net naujuose namuose sandūros, siūlės būna blogai izoliuotos. Analizuojant termogramą, galima tiksliai nustatyti problemines objekto vietas, kurias žinant, galima planuoti remontų eigą, tikslingai suplanuoti aptarnavimui reikalingas lėšas. Termovizinis tyrimas nepamainomas vertinant ugniai atsparių, šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą, nusidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.

Taigi termovizinė diagnostika gali būti atliekama iš išorės, siekiant nustatyti izoliacijų trūkumus, t.y. vietas, per kurias šiluminiai nuostoliai didžiausi, ir/ arba iš vidaus, siekiant nustatyti šaltas pastato vietas (šalčio tiltelius) ir tuo pačiu galimus rasos taškus.

Kada verta atlikti termovizinį tyrimą

Termovizinį sprendimą verta atlikti, jei sprendžiate, ar pilnai renovuoti pastatą, ar užteks tik pašalinti defektus. Šiuo atveju termovizinis tyrimas parodys, ar pastato išorinių konstrukcijų šiluminė varža yra tinkama, ar jas būtina renovuoti, taip pat bus nustatyti kiti pastato konstrukcijų defektai.

Termovizinis tyrimas pravers ir perkant butą, individualų namą ar kitą statinį. Jis parodys perkamo statinio būklę ir leis pirkėjui priimti teisingausią sprendimą.

Jei priimate pastatytą statinį iš statytojų, termovizinis tyrimas parodys statytojų darbo defektus, jei tokie yra ir leis laiku juos ištaisyti.

Termovizinis tyrimas taip pat bus naudingas, jei norite pasitikrinti savo statinio (individualaus namo, buto ar kt.) išorės atitvarų, durų, langų, stogo, šilumos punkto ir kt. kokybę ir galimus šilumos nuostolius. Po termoviziniame tyrime pateiktų išvadų galėsite ištaisyti defektus.

Namo termovizinė diagnostika atliekama, kai name yra įjungta šildymo sistema ir temperatūrų skirtumas tarp išorės ir vidaus ne mažesnis kaip 12 laipsnių.  

Nekenksminga ir itin efektyvu

Atliekant termoviziją, visiškai nedaroma įtaka matuojamam paviršiui – tai nekontaktinis matavimas, atliekamas per atstumą. Ši galimybė suteikia daug privalumų – galima laikytis saugaus atstumo nuo elektros įrenginių komponentų, kuriais teka srovė, taip pat nuo įvairių besisukančių mechanizmų. Termovizoriumi galima ištirti sunkiai prieinamas ir pavojingas objekto vietas, nesukeliant pavojaus sau bei aplinkiniams. Pats termovizorius nespinduliuoja jokių spindulių, todėl nedaroma jokia įtaka tiriamam objektui.

Termozivinis tyrimas leidžia matuoti kelis ar keliasdešimt taškų, juos lyginti tarpusavyje, daryti temperatūrinius pjūvius, matuoti pasirinktų plotų vidutines temperatūras, išskirti tik dominantį temperatūros intervalą. Procesų temperatūrų pokyčius galima fiksuoti realiu laiku ir iki 0,1 ℃ tikslumu.

2019 metais įgyvendintos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės
Pagal AB „Šiaulių energija“ ir Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos 2019 m. spalio 9 d.  Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą Nr. 1. bendrovė 2019 metais įvykdė 6 vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones. 
1. AB „Šiaulių energija“ papildė 2017 metais sukurtą nuolatinę rubriką–skyrių „Kaip taupyti šilumą“ savo internetiniame puslapyje:
1) patalpino 2019 metų bendrovės periodinius informacinius leidinius „Mūsų šiluma“, kuriuose, be kitos informacijos, visada skelbiama informacija apie šilumos taupymą ir vartojimo efektyvinimą;
2) 2019 metais, kaip ir ankstesniais metais, internetiniame puslapyje, bendrovė siekė vartotojus kuo plačiau supažindinti su namo šilumos tiekimo sistemos problemomis, trukdančiomis efektyviai naudoti šilumos energiją, ir galimais tų problemų sprendimais. Bendrovė savo internetiniame puslapyje skyriuje „Kaip taupyti šilumą“ ir toliau skatino vartotojus savarankiškai ir sąmoningai pradėti vertinti įvairių veiksnių įtaką suvartojamam šilumos kiekiui, bei priimtinomis finansinėmis priemonėmis  imtis veiksmų, didinančių šilumos vartojimo efektyvumą. Ši informacija  glaustai ir akcentuotai yra pateikta minėtoje rubrikoje patalpintame straipsnyje „Energijos vartojimo efektyvumo problemos ir jų sprendimo būdai“;
3) Bendrovė savo internetinį puslapį papildė nuorodomis į internetinius puslapius, kuriuose vartotojai gali daugiau ir plačiau sužinoti apie efektyvaus šilumos vartojimo galimybes (rubrikoje „Kaip taupyti šilumą“ žiūrėti skyrelį „Apie efektyvų energijos vartojimą skaitykite plačiau“. Bendrovės internetiniame puslapyje skyriuje „Daugiabučių namų renovacija“ yra atnaujinta informacija apie namų renovaciją (kaip kompleksinį sprendimą, siekiant efektyviai naudoti šilumos energiją, pateikiama vaizdinė medžiaga, geriausi renovacijos pavyzdžiai, šilumos sutaupymai, renovacijos etapai ir t.t.).
2. Du kartus 2019 m. bendrovė vartotojams-gyventojams kartu su spausdintomis ir elektroninėmis sąskaitomis teikė informaciją, skatinančią taupiau ir efektyviau vartoti šilumos energiją:
1) Kartu su sąskaitomis už 2019 m. balandžio mėnesį buvo pateikta informacija apie
- šilumos nuostolius per įvairias namo atitvaras, akcentuojami šildymo naudojimo efektyvumą didinantys veiksmai, kuriuos vartotojai gali atlikti mažesnėmis sąnaudomis (nei renovuojant namą);
- šildymo sistemos subalansavimo ir atitikimo namo šildymos sistemos projektui svarbą, skatinama pasibaigus šildymo sezonui pasirūpinti bendrojo namo šilumos energijos tiekimo vamzdyno sutvarkymu bei namo šildymo sistemos pertvarkymu į atitinkančią namo projektą.
2) Kartu su sąskaitomis už 2019 m. rugpjūčio mėnesį  pateikta apibendrinta informacija apie keturis pagrindinius šilumos taupymo būdus ir (ar) veiksmus, lemiančius efektyvesnį šilumos energijos vartojimą:
- daugiabučio namo atnaujinimas;
- patikimas šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas;
- daugiabučio gyvenamojo namo šilumos energijos tiekimo vamzdyno sutvarkymas;
- gyventojų sąmoningumas. Kartu su sutaupymo galimybėmis vykdant kiekvieną šių būdų yra pateiktos ir rekomendacijos kaip kiekvieno veiksmo galima imtis, kas gali padėti taupymo priemonę įgyvendinti. 
3. Palyginamosios analizės duomenis bei patarimus, susijusius su šilumos vartojimo efektyvumu, 2019 metais AB „Šiaulių energija“ pateikė savo periodiniuose leidiniuose „Mūsų šiluma“ Nr. 4 ir Nr. 5. 
2019 m. balandžio mėnesio leidinyje Nr. 4 straipsnio „Šokoladinis namas apvilktas kailiniais ir su žiemine kepure ant galvos“ lentelėje buvo pateikta informacija apie šilumos suvartojimo pokyčius šildymui daugiabučiame gyvenamajame name Kelmės g. 1a, Šiauliuose, iki ir po renovacijos. Straipsnyje rekomenduojama diegti ne pavienes priemones, o iš esmės atnaujinti savo daugiabutį namą.
2019 m. lapkričio mėnesio leidinyje Nr. 5 vartotojai buvo toliau supažindinami: 
1) su geraisiais daugiabučių namų renovacijos pavyzdžiais, palyginant šilumos suvartojimą iki ir po renovacijos, pristatant dienolaipsnių skaičiavimo būdą šilumos poreikio analizei;
2) su galimybėmis teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti;
3) su galimybėmis dalyvauti bendrovės organizuotuose jų daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų mokymuose, trumpai pateikti pagrindiniai mokymų akcentai, bei siūlymas mokymuose pateiktus efektyvesnio šilumos naudojimo namuose sprendimus aptarti daugiabučių gyvenamųjų namų susirinkimuose. 
4. 2019 m. spalio 10 d. vakare AB „Šiaulių energija“ aktų salėje įvyko mokymai tema „Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra – pagrindiniai veikos akcentai ir jų poveikis šilumos vartojimo efektyvumui“. Į mokymus bendrovė pakvietė daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojus. Ši mokymų tikslinė grupė pasirinkta todėl, kad mokymų metu suteikta informacija ir patarimai DNSB pirmininkams, kaip atsakingiems už namų bendrojo naudojimo objektų, tame tarpe ir šildymo ir karšto vandens sistemų, valdymą asmenims, leis informuoti namo butų savininkus apie šildymo ir karšto vandens sistemos tinkamos priežiūros įtaką šilumos vartojimo efektyvumui:
1)  jiems renkantis sistemų prižiūrėtoją;
2)  priimant sprendimus dėl šildymo ir karšto vandens sistemos būklės gerinimo.   
Tokiu būdu, įvykdyti mokymai turi įtakos galutinio vartotojo priimamiems sprendimams, susijusiems su efektyvesniu šilumos vartojimu.  
5. AB „Šiaulių energija“ darbuotojai dalyvavo daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų susirinkimuose. Susirinkimų metu buvo aptariama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo procesų eiga, nauda, atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, galimi sutaupymai. Susirinkimuose daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams pateikiamas preliminarus priemonių paketas, reikalingas pasiekti ne mažesnį kaip 40 procentų šilumos energijos sutaupymą, lyginant su esama padėtimi. 
6. Bendrovės darbuotojai pagal prašymus 2019 metų sausio–kovo mėnesiais skolino termovizorių daugiabučių gyvenamų namų bendrijų pirmininkams ir nemokamai konsultavo dėl pastatų išorės sienų termovizijos atlikimo. Buvo galima susipažinti ir praktiškai atlikti įrangos darbo režimų nustatymų pakeitimus, pasirinkti reikalingus darbui atlikti kalibravimo nustatymo veiksmus. Buvo sudarytos sąlygos, Bendrovės darbuotojui dalyvaujant, savarankiškai atlikti pastato sienų termoviziją pasirinktam daugiabučiam pastatui. Atlikus fotografavimo darbus buvo grįžtama į bendrovę, kur kompiuterinės programos pagalba buvo atlikti termovizinių nuotraukų apdorojimo darbai, įvertinta objektų būklė ir galimi šilumos nuostoliai per pastatų išorines atitvaras. Termovizinės nuotraukos pateiktos daugiabučių gyvenamųjų namų pirmininkams. Bendrovė skolindama termovizorių pirmininkui, su juo susitaria, kad jis parodys gautas termovizines nuotraukas savo atstovaujamo namo butų (patalpų) savininkams – centralizuotos šilumos vartotojams, bei informuos juos apie dėl šilumos netekčių labiausiai problemines pastato vietas.  
2018 metais įgyvendintos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės

1. AB „Šiaulių energija“ ir bendrovės partnerio VšĮ „Šiauliai plius“ internetinėse svetainėse www.senergija.lt ir www.etaplius.lt vartotojai periodiškai informuoti apie šilumos taupymo galimybes ir priemones.

2. 2018 m. sausio ir rugsėjo mėnesiais informacija apie šilumos vartojimo mažinimą paskelbta AB „Šiaulių energija“ vartotojams skirtose sąskaitose.

3. Du kartus metuose (balandžio ir spalio mėnesiais) AB „Šiaulių energija“ vartotojus kartu su sąskaitomis pasiekė informaciniai leidiniai „Mūsų šiluma“, kuriuose yra straipsnių apie būdus taupyti šilumą.

4. 2018 m. rugsėjį bendrovė pakvietė šilumos vartotojus ir pastatų valdytojus į viešąjį renginį „Kaip sumažinti šilumos vartojimą ir pasiruošti artėjančiam šildymo sezonui?“

5. AB „Šiaulių energija“ atstovai ištisus metus dalyvavo daugiabučių namų gyventojų susirinkimuose namo atnaujinimo (modernizavimo) klausimais.  

6. Buvo atlikta pastatų išorės sienų termovizija, neatlygintinai skolinant termovizorių.

2017 metais įgyvendintos vartotojų švietimo priemonės

1. AB „Šiaulių energija“ internetinėje svetainėje buvo sukurta atskira skiltis, pavadinimu „Kaip taupyti šilumą“ , matoma pagrindiniame  svetainės lange. Vartotojams pateikta informacija suskaidyta, kad būtų lengviau įsimenamos pagrindinės šilumos energijos taupymo galimybės. Kiekvienoje skilties dalyje informacija apie taupymą yra išplečiama pagal dalies temą.

2. AB „Šiaulių energija“ vartotojams siunčiamose sąskaitose už 2017 m. lapkričio mėnesį buvo pateikta informacija apie veiksnius, lemiančius butų (patalpų) šildymui suvartojamą šilumos kiekį . Taip pat pateiktas šilumos kiekio butų (patalpų) šildymui palyginimas trijose pastatų grupėse: atnaujinti (modernizuoti) namai, suvartojantys vidutinį šilumos kiekį, neatnaujinti namai ir senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Pavaizduotas šilumos poreikio grafikas už tą patį atsiskaitymo laikotarpį pagal anksčiau išvardintas namų grupes.  Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-29