ES finansuojami projektai


Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.–Ežero g.–Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas

AB „Šiaulių energija”, siekdama didinti energijos perdavimo ir paskirstymo saugumą, kokybę ir patikimumą, bei mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos perdavimo tinkluose, inicijavo AB „Šiaulių energija“ valdomų Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos perdavimo tinklų dalies Žalgirio g.–Ežero g.–Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale rekonstravimo projektą. Jis įgyvendinamas finansuojant ES pagal priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto metu planuojama vietoje 4 876,23 m senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose ir bekanaliu būdu paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 4 747,24 m bekanalius optimizuoto diametro ir klojimo trajektorijos, pramoniniu būdu izoliuotus su pastorinta izoliacija šilumos tiekimo tinklus su gedimų monitoringo sistema.

Numatytų renovuoti trasų amžius siekia 52–54 metus. Trasos susidėvėjusios, izoliuotos sena, šiuolaikinių poreikių nebetenkinančia šilumos izoliacija, todėl įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje. Pakeitus senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, padidės šilumos tiekimo saugumas, kokybė ir patikimumas. Esamų trasų amžius sąlygoja didesnę avarijų tikimybę ir neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas.

Įgyvendinus projektą, modernizuojamose trasose šilumos nuostoliai sumažės 60,50 proc., dėl mažesnio kuro suvartojimo, sumažės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Planuojamas metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas – 96,69 tCO2ek/metus. Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 4 450 prijungtų vartotojų.

Projekte numatytus rekonstravimo darbus atliks UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, su kuria 2019-10-02 pasirašyta sutartis. Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.–Ežero g.–Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus planuojama užbaigti 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Bendra projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) – 2 694 207,00 Eur, iš jų Sanglaudos fondo prašomos bendro finansavimo lėšos – 50 procentų.

Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.– Ežero g.–S. Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų planas

Šilumos perdavimo tinklų Korsako g.–Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas

AB „Šiaulių energija”, siekdama didinti energijos perdavimo ir paskirstymo saugumą, kokybę ir patikimumą, bei mažinti šilumos perdavimo nuostolius bendrovės valdomuose centralizuoto šilumos perdavimo tinkluose, inicijavo AB „Šiaulių energija“ valdomų Šiaulių miesto Pietinės katilinės šilumos perdavimo tinklų dalies Korsako g.–Gegužių g. kvartale rekonstravimo projektą. Jis įgyvendinamas finansuojant ES pagal priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto metu planuojama vietoje 8 128,56 m senų, požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose ir bekanaliu būdu paklotų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti naujus iš viso 8 002,27 m bekanalius optimizuoto diametro ir klojimo trajektorijos, pramoniniu būdu izoliuotus su pastorinta izoliacija šilumos tiekimo tinklus su gedimų monitoringo sistema.

Numatytų renovuoti trasų amžius siekia 31–40 metų. Trasos susidėvėjusios, izoliuotos sena, šiuolaikinių poreikių nebetenkinančia šilumos izoliacija, todėl įgyvendinus projektą sumažės šilumos nuostoliai šilumos perdavimo sistemoje. Pakeitus senus, susidėvėjusius vamzdynus naujais, padidės šilumos tiekimo saugumas, kokybė ir patikimumas. Esamų trasų amžius sąlygoja didesnę avarijų tikimybę ir neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą šilumos vartotojams, didesnes remonto ir aptarnavimo išlaidas.

Įgyvendinus projektą, modernizuojamose trasose šilumos nuostoliai sumažės 59,36 proc., dėl mažesnio kuro suvartojimo, sumažės išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Planuojamas metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažėjimas – 164,83 tCO2ek/metus. Rekonstruotomis trasomis  šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 5 643 prijungtiems vartotojams.

Projekte numatyti rekonstravimo darbai vyks dviem etapais. Vieno iš jų – Gegužių g.–Aido g.–Dainų g. kvartale darbus atliks UAB „Akmens takas“, su kuria 2019-08-16 pasirašyta sutartis; kito – K. Korsako g.–Gytarių g.–Gegužių g. kvartale darbus atliks UAB „Plungės lagūna“ kartu su UAB „AXIS tech“, su kuriomis sutartis pasirašyta 2020-02-25. Šilumos perdavimo tinklų Korsako g.–Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbus planuota užbaigti 2021 m., tačiau pratęsus sutartį su UAB „Plungės lagūna“, numatoma projekto pabaiga – 2022 m. vasario 7 d.

Bendra projekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos) – 5 859 333,10Eur, iš jų Sanglaudos fondo prašomos bendro finansavimo lėšos – 50 procentų.

Šilumos perdavimo tinklų Gegužių g.– Aido g.– Dainų g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų planas

Šilumos perdavimo tinklų K. Korsako–Gytarių g.–Gegužių g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbų planasPaskutinį kartą redaguota: 2020-10-14