Naujienos

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio rekonstravimo projektą šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.–Ežero g.–S. Šalkauskio g.– Vilniaus g. kvartale, Šiauliuose

2020 03 17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.–Ežero g.–S. Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale, Šiauliuose rekonstravimo projektas.

1.  Statinių statybvietės adresas: Žalgirio g.–Ežero g.–S. Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale, Šiauliai.

2.  Statinio paskirtis: inžineriniai tinklai.

3.  Statinio pavadinimas: šilumos perdavimo tinklai.

4.  Projektuotojas: UAB „Jandas“, Griežlės g. 82-2, Užliedžių km., LT-54303 Kauno raj., el. p. info@jandas.lt, mob. 8 678 78291.

5.  Projektinių pasiūlymų rengėjas: Projekto vadovas Marius Račkauskas, el. p. marius.r@jandas.lt.

6.  Statytojas: AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai, el. p. gintaras.g@senergija.lt.

7.  Su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt, AB „Šiaulių energija“ interneto svetainėje www.senergija.lt arba susisiekite su Projektuotoju.

8.  Iki viešo svarstymo motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. p. marius.r@jandas.lt arba paprastu paštu adresu Griežlės g. 82-2, Užliedžių km., LT-54303 Kauno raj.

Teikdami pasiūlymus nurodykite:

·  fizinio asmens vardą, pavardę, el. p. adresą, juridinio asmens pavadinimą, el. p. adresą;

·  pasiūlymo teikimo datą;

·  informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

9. Atsižvelgiant į LR AM 2020-03-17 raštą nr. (14)-D8(E)-1262, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.  

Susirinikimo laikas: 2020-03-31, pradžia 17:00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://meetingsemea4.webex.com/meetingsemea4/j.php?MTID=m9583eef784ebd0040bb7d80bd8e11908

Meeting number: 142 702 725;

Password: siauliai123

Host key: 386833

Susirinkimo programos naudojimosi instrukcija:

https://www.youtube.com/watch?v=fE5FnEUKtaE

Kilus klausimams prošome kreiptis į projekto vadovą Marių Račkauską +370 677 83132, marius.r@jandas.lt

Šilumos perdavimo tinklų Žalgirio g.–Ežero g.–S. Šalkauskio g.–Vilniaus g. kvartale, Šiauliai rekonstravimo projekto parengtus projektinius pasiūlymus rasite čia.

 

 Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-25